کارگران

نامه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری خطاب به خامنه ای

2 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=78190

لینک کوتاه

عالی جناب آیت‌الله علی خامنه ای ژوآ آنتونیو فلیسیو

رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس

دفتر رهبری

خیابان شهدا شاران بورو

قم، جمهوری اسلامی ایران دبیرکل

info_leader@leader.ir

13 فوریه 2017

عالی جناب

بدین وسیله کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، به نمایندگی از 181 میلیون عضو در 162 کشور، نگرانی شدید خود را از اقدامات اخیر مقامات قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی برای بازگردانیدن  مجدد او به زندان، ابراز می دارد.

در حال حاضر رضا شهابی با گرو گذاشتن یک وثیقه در خارج از زندان است. جهت سپری کردن مدت باقی مانده از 6سال محکومیت اش (که به ادعای مقامات رسمی تنها 3 ماه از آن باقی مانده) او هر لحظه در معرض خطر دستگیری و زندانی شدن قرار دارد. در عین حال ضامن شهابی هم تهدید شده است که چنان چه رضا شهابی خود را به زندان معرفی نکند، خانه مورد وثیقه توسط مقامات ضبط خواهد شد. در صورت بازگشت شهابی به زندان و به دلیل وضعیت جسمی بسیار وخیم و آسیب های جسمانی  ای که از آن ها رنج می برد، سلامتی اش به خطر خواهد افتاد.

رضا شهابی عضو هیأت مدیریه سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در ماه ژوئن  2010 در حالی که مشغول رانندگی اتوبوس بود دستگیر شده و پس از آن که در برابر چشمان همکارانش به شدت توسط مأموران مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، به بند 209 زندان اوین منتقل می شود.شهابی پس از متحمل شدن 19 ماه حبس در سلول انفرادی، توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شده به 6 سال حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت هایی سندیکایی پس از خاتمه دوران زندان، و هم چنین پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود. ستون فقرات و مهره های گردن رضا شهابی در اثر شکنجه و فشارهای جسمانی شدید دوران بازجویی دچار آسیب های شدید شده بطوری که دوبار تحت عمل جراحی قرار می گیرد. او پس از گذراندن 5 سال زندان به توصیه پزشک زندان برای معالجه در خارج  از زندان، به مرخصی استعلاجی می رود.

بازگشت رضا شهابی به زندان، که صرفا به خاطر فعالیت های سندیکائی اش به ناحق محکوم شده بود، به معنای عدم رعایت قوانین بین المللی و زیرپا گذاشتن حقوق بشر است.

رضا شهابی نباید به زندان برگردد. ما خواهان پایان دادن به اذیت و آزار او و بازنگردانیدن اش به زندان و آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم.

ما هم چنین از مقامات دولت ایران می خواهیم که از سرکوب و آزار فعالان کارگری در ایران دست برداشته و کلیه اتهامات علیه دیگر اعضای سندیکای واحد از جمله ابراهیم مددی و دادود رضوی را پس بگیرند.

با احترامات فائقه

دبیرکل

————————————————————————————————————————

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما