تلویزیون رنگین کمان

میز گرد جمهوری و دمکراسی: چگونه می توان بین نیروهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی و همگانی پلی بوجود آورد؟

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=131149

لینک کوتاه

میز گرد جمهوری و دمکراسی
جمهوری ایران TV

مجری: کوروش پارسا
شرکت کنندگان در میز گرد:
فرهنگ قاسمی: سخنگوی جمهوری خواهان سوسیال دمکرات و لائیک
مزدک لیماکشی: از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران
حمید آصفی: فعال سیاسی، جمهوری خواه ملی و روزنامه نگار ساکن تهران

نقش جنبش های احتماعی در گذار به دمکراسی
سوال اصلی:چگونه میتوان پلی بین جنبش های احتماعی و نیروهای سیاسی برای گذار به دمکراسی برقرار کرد؟
آیا پروژه کلان اجتماعی- برنامه اجتماعی توسعه پایدار دمکراتیک محور آن چسب است؟
گفتمان سازی ‌و روایت سازی در زمینه توسعه دمکراتیک دانش بنیاد ؟

چهارشنبه شش اکتبر ۲۰۲۱

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما