فرهنگ و هنر

موسیقی و خیزش مردمی در گفتگو با مهتاب قربانی سراینده‌ی ترانه «نان، کار، آزادی»

3 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=119477

لینک کوتاه

کیهان لندن

موسیقی می‌تواند در جنبش‌های مقاومت علیه دیکتاتوری و مبارزه برای آزادی و دمکراسی نقشی کلیدی ایفا کند. در بسیاری از کشورها، از آلمان شرقی تا شیلی، از یونان تا آرژانتین، موسیقی نقش مهمی در تجهیز و آگاهی مردم داشته است. خوانندگان و نوازندگانی چون ویکتور خارا، وولف بیرمان یا میکیس تئودوراکیس و اینتی ایلیمانی در کشورهایشان به نماد‌های مقاومت تبدیل شدند و هزاران نفر با ترانه‌ها و موسیقی آنها به خیابان آمدند و فریاد آزادی سر دادند. احمد رأفت با مهتاب قربانی سراینده‌ی ترانه «نان، کار، آزادی» که خواهرش کیمیا با استفاده از موسیقی ترانه حماسی ایتالیایی ‌‌Bella Ciao آن را اجرا کرده، گفتگویی انجام داده است.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما