تلویزیون رنگین کمان

مواضع جمهوری خواهان ایران در باره مذاکره مستقیم با آمریکا

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=122847

لینک کوتاه

«میزگرد جمهوری خواهی»
مواضع جمهوری خواهان ایران در باره مذاکره مستقیم با آمریکا

مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
اسفندیار خلف از سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۵ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ آکوست ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما