من هم شکنجه شده ام

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

دوست وهمرزم گرامی باسپاس ازتلاشهای مستمرتان درراه آزادی ملک وملت ایران ازاشغال واسارت وحشیترین حاکمان تاریخ بشریت.
هموطن بزرگوارآنچه برمن وخانواده ام توسط گزمه های وحشی تحت فرمان خمینی جلاد وسپس جانشین تحمیلی اش سیدعلی خامنه ای جنایتکارطی بیست یک سال بودنم درایران روارفت شایددراین خلاصه نگنجداما اعتراف میکنم که درمقابل قطره ای ازخون جانفشانان سرفرازراه آزادی ناچیزاست وقصدازخودگفتن ندارم.
اما به پاس احترام به درخواست شما ضمن حمایت ازکمپین من هم شکنجه شده ام شمه ای رابه استحضارمیرسانم.
من غلام عسگری بنیانگذاراولین وبزرگترین وآزادترین شوراهای کارگری کشوردرمجتمع بزرگ فولاداهوازوشرکتهای تابعه ووابسته درسال١٣۵٩جهت جلوگیری ازاخراج ده هزارتن ازکارکنان شریف پیمانی پس ازماههاتلاش جمعی درتاریخ١.۴.١٣۶٠بایورش ده هاپاسدارولباس شخصی من وتمامی اعضاشورادستگیروبه زندانهای مخوف شهراهوازمنتقل شدیم وآخرین فردماهفت سال بعداززندان بصورت نیمه جان رهاشدیم.
اماآنچه ماوخانوادههایمان رابصورت روزانه عذاب میداددرهرنقطه ازکشورحق استخدام برای امرارمعاش نداشتیم زیراماآسیب دیدگان درهرشرکت وکارخانه وپروژه دست ازافشاگری ودفاع ازحقوق همکارانمان برنمی داشتیم به همین لحاظ به محض شناسایی توسط حراست دستگیروازکاراخراج می شدیم که این شکنجه روحی درمقابل خانواده بسیارسختترازشکنجه های دوران زندان بود.
درنهایت پس از٢١سال جنگ وگریزآنگاه که راه تنفس خودوخانواده ام بطورکامل بسته شدطی ٢۴عبورازکوه وجنگل ودشت ودره خودرابه اروپارساندم ودراین مدت بنابه وظیفه همچنان به شهادت یارانم دمی ازمبارزه علیه حکومت جهل وجوروفسادوجنایت آخوندی بازنه ایستاده ام وتاآخرین نفس ادامه خواهم داد.
اما شکنجه نهایی باتوجه به مدارک مستندکاری ام که توسط اداره بازنشستگی شهرمحل اقامتم به سفارت رژیم ارسال کرده اندبا بیشرمی ازپرداخت حقوق بازنشستگی ام امتناکرده اندچراکه من دردوران کاری بینه ومالیات پرداخت کرده ام واین حق مسلم من میباشدتا بتوانم هنگام بازنشستگی ازآن جهت ادامه زندگی ام استفاده کنم.
اکنون همراه وهمصدابا شما وتمامی وجدانهای بیدارضمن محکوم کردن ولی فقیه وگزمه های تحت امرش که فعالین کارگری ومعلمان ومدافعان حقوق بشروزنان ومردان فعال درعرصه های گوناگون رادستگیروپس ازشکنجه های جسمی وروحی به زندانهای درازمدت محکوم میکنندخواهان آزادی بدون قید وشرط تمامی آنها میباشم.
سرنگون بادرژیم داعشی حاکم برکشورمان.
زنده بادملت به پاخاسته علیه فاشیسم دینی.
پاینده ایرانزمین.
با احترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.

وست وهمرزم گرامی باسپاس ازتلاشهای مستمرتان درراه آزادی ملک وملت ایران ازاشغال واسارت وحشیترین حاکمان تاریخ بشریت. هموطن بزرگوارآنچه برمن وخانواده ام توسط گزمه های وحشی تحت فرمان خمینی جلاد وسپس جانشین تحمیلی اش سیدعلی خامنه ای جنایتکارطی بیست یک سال بودنم درایران روارفت شایددراین خلاصه نگنجداما اعتراف میکنم که درمقابل قطره ای ازخون جانفشانان سرفرازراه آزادی ناچیزاست وقصدازخودگفتن ندارم. اما به پاس احترام به درخواست شما ضمن حمایت ازکمپین من هم شکنجه شده ام شمه ای رابه استحضارمیرسانم. من غلام عسگری بنیانگذاراولین وبزرگترین وآزادترین شوراهای کارگری کشوردرمجتمع بزرگ فولاداهوازوشرکتهای تابعه ووابسته درسال١٣۵٩جهت جلوگیری ازاخراج ده هزارتن ازکارکنان شریف پیمانی پس ازماههاتلاش جمعی درتاریخ١.۴.١٣۶٠بایورش ده هاپاسدارولباس شخصی من وتمامی اعضاشورادستگیروبه زندانهای مخوف شهراهوازمنتقل شدیم وآخرین فردماهفت سال بعداززندان بصورت نیمه جان رهاشدیم. اماآنچه ماوخانوادههایمان رابصورت روزانه عذاب میداددرهرنقطه ازکشورحق استخدام برای امرارمعاش نداشتیم زیراماآسیب دیدگان درهرشرکت وکارخانه وپروژه دست ازافشاگری ودفاع ازحقوق همکارانمان برنمی داشتیم به همین لحاظ به محض شناسایی توسط حراست دستگیروازکاراخراج می شدیم که این شکنجه روحی درمقابل خانواده بسیارسختترازشکنجه های دوران زندان بود. درنهایت پس از٢١سال جنگ وگریزآنگاه که راه تنفس خودوخانواده ام بطورکامل بسته شدطی ٢۴عبورازکوه وجنگل ودشت ودره خودرابه اروپارساندم ودراین مدت بنابه وظیفه همچنان به شهادت یارانم دمی ازمبارزه علیه حکومت جهل وجوروفسادوجنایت آخوندی بازنه ایستاده ام وتاآخرین نفس ادامه خواهم داد. اما شکنجه نهایی باتوجه به مدارک مستندکاری ام که توسط اداره بازنشستگی شهرمحل اقامتم به سفارت رژیم ارسال کرده اندبا بیشرمی ازپرداخت حقوق بازنشستگی ام امتناکرده اندچراکه من دردوران کاری بینه ومالیات پرداخت کرده ام واین حق مسلم من میباشدتا بتوانم هنگام بازنشستگی ازآن جهت ادامه زندگی ام استفاده کنم. اکنون همراه وهمصدابا شما وتمامی وجدانهای بیدارضمن محکوم کردن ولی فقیه وگزمه های تحت امرش که فعالین کارگری ومعلمان ومدافعان حقوق بشروزنان ومردان فعال درعرصه های گوناگون رادستگیروپس ازشکنجه های جسمی وروحی به زندانهای درازمدت محکوم میکنندخواهان آزادی بدون قید وشرط تمامی آنها میباشم. سرنگون بادرژیم داعشی حاکم برکشورمان. زنده بادملت به پاخاسته علیه فاشیسم دینی. پاینده ایرانزمین.                         با احترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید. 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.