برچسب: کارگران

آیا میتوان گفت: کوه موش زایید!

اندر توافق اتحادیه کارگران صنایع فلز و الکترونیک آلمان با کارفرم سرانجام پس از شش دور مذاکره بین نمایندگان اتحادیه کارگران فلز والکترونیک آلمان و نماینده کارفرما آنان

ادامه مطلب

مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری: سهل‌انگاری در درمان کارگران زندانی برای حذف تدریجی آنهاست

فیروزه رمضان‌زاده رضا شهابی، عضو زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چندی پیش در زندان «سکته خفیف» کرد. به گزارش کمیته دفاع از

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.