فرهنگ و هنر

ما مردمیم!

2 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=128660

لینک کوتاه

حسن حسام

آنجا که نان و آزادی

کبوتری ست سربریده ،

سایه ی تو جان می گیرد

غرقه در خون

سینه ، 

        زخمی 

گلوله  ،

          در گردن

پا ،

      آش و لاش

می آیی 

            می نشینی

                       کنار سفره ی خالی

دست فرو می بری درسینه

و قلب پُرتـپشِ خونین

می نهی میان ِدیس ِ پُر از خالی

و پچپچه می کنی :

قا بلی ندارد

همین را دارم 

ببخشید !

از کابوسی چنین قهّار

به آیینه پناه می بریم

تا خود را بیا بیم

تنها

    اما

چهره ی خونین تو پیداست

با لبخندی تلخ،

نگاهی مات؛

خیره به گوشه ای !

سمتِ نگا هت را پی می گیریم

شگفتا !

باز هم به تو می رسیم !

در قا بی نشسته ای 

آرا سته به روبا نی سیاه

با لبخندی تلخ

و نگا هی مات.

از نگاهِ مات تو 

که در قابِ عکس زندانی ست ،

می رسیم به خیا بان 

آنجا ؛

غریب_ غوغایی ست 

در تلاطم فریاد بی صدایان !

خون ، شَتک زده

بر دیوارِ شهر ها

جنوب شهر، 

             غرقه ی در خون

حلبی آباد ، 

              غرقه ی درخون 

تمشیت گاه ،

                غرقه ی درخون 

ا وین،

      غرقه ی درخون

فشا فویه،

        غرقه ی درخون

قزل حصار،

         غرقه ی در خون

نیزارهای ما هشهر،

                  غرقه ی در خون 

از شمال تا جنوب ،

از  مشرق تا مغربِ این خاکِ گُربه سان

خون 

        جنون

خون

       جنون

خون

       خون

             خون

                    خون …..

و صف صف ،

چوبه های دار 

سرشار از سربه دار!

یکی  نیستی

                 دوتا نیستی

                                صدتا نیستی

هزار هزاری ؟ 

نه  نه !

بی شماری 

در غرقاب ِ خون و جنون

شنا می کنی

 سینه ،  

         زخمی

گلوله ، 

         در گردن

پا ،

    آش و لاش

می آیی

           می نشینی 

                         کنار سفره ی خالی 

دست  فرومی بری در سینه

و قلبِ پُرتَپش ِخونین

می نهی میان ِدیسِ پُر از خالی

و پچپچه می کنی :

قابلی ندارد

همین را دارم

ببخشید ……

ما 

     اما 

          مردمیم

                     مردمانیم

زانو نمی زنیم

و باز ، 

تو را می زاییم !

 یک نفس

             هزارهزار

15/11/2020

    پاریس

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما