آخرین اخبار

قیام مردمی علیه تمامیت رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در ایران

8 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=123442

لینک کوتاه

امین بیات

آتش زیر خاکستر بالاخره زبانه کشید ویکبار دیگرخیزش مردمی علیه  کلیت رژیم فاسد  و دزد ثروت ملی مردم علیه جمهوری اسلامی درایران به پا خواست ، و دراکثر شهرهای ایران شکل تهاجمی بخود گرفت . دربیش از 50 شهر، توده های مردمان ایران دراعتراض به  گرانی بنزین و تداوم استبداد و ناعدالتی برای برچیدن این رژیم تبهکار و فاسد به پا خواسته اند. مردم ،جوانان از زن و مرد با توجه به وجود محرومیت  و تنگدستی در میان اکثریت جامعه، بویژه  در میان زحمتکشان و تهی دستان، افزایش  سه  برابریِ  قیمت بنزین را غیر قابل تحمل دیده، ودر روزهای  گذشته  اتحاد وشورش حق طلبانه خود را در برابر استبداد و استثمار آغاز  نموده اند. و برخی از نهاد های حکومتی  و بخصوص  پمپ  بنزین ها ، موسسات  مالی  و بانکی را به  آتش کشیده و مردم در تهران و اکثر شهرهای کشوراقدام به خاموش کردن خود روها  و راه بندان نموده و عدم خرید بنزین را فریاد میزنند. 

مسئولین  درمانده و فاسد نظام و از جمله دولت رسمی حسن روحانی ، و دولت در سایه سید نا بکار علی خامنه ای ، ریاکارانه افزایش قیمت را به نفع اقشار تهی دست میدانند و نیروهای انتظامی  بسیجی و لباس شخصی هابه سرکوب تظاهر کنندگان پرداخته اند. اما جنبش اعتراضی با طرح شعارهائی  “دیکتاتورحیا کن، مملکت را رها کن”  با حضور گسترده در خیابان ها،  با بستن معابر و روشن کردن آتش با خشونت حکومتی مقابله میکنند. شکی نیست  که مردم ایران، با آگاهی به وجود خیزشهای آزادیخواهانه  مترقی  و عدالتجویانهِ ی مردمی در منطقهِ خاورمیانه و در همبستگی با اهدافِ مترقی از سوی آدیخواهان جهان،در برچیدن  و سر نگون کردن  کلیت  رژیم جمهوری اسلامی در راستایِ ایحاد جامعهِ دمکراتیک و انسانی پیروز خواهند شد، در اینجا احساس همدردی عمیق خود را با خانواده ی  جانباختگان راه آزادی کشوربه دست جانیان آدم کش حزب الهی و پاسداران جنایتکارو عوامل امنیتی آنها، ابراز میدارم.

از آنجا که دیگرمشروعیت  معنوی و اخلاقی درمیان دولتمردان مذهبی و قرون وسطائی درایران وجود ندارد و در فساد و جهالت کامل بسر میبرند ،  بهمین دلیل میخواهند مشروعیت خود را با  زور، ترور، ایجاد جو خفقان ،شکنجه ،زندان و آدم کشی و تهدید معترضان به گرانی بنزین وهدف قرار دادن جوانان  با گلوله، و کشتار آنها در خیابانها به  حکومت ننگین خود ادامه دهند، باید مردمان معترض  در صحنه راهی برای جلوگیری وکشتارجوانان توسط پاسداران، بسیجی و عوامل امنیتی آخوند ها بیابند؟ و جلوی  کشتار را سد کنند، نیروئی که امروز درخیابانها حضور یافته هیچ قدرتی نمیتواند درمقابل اکثریت متحد مردمان ایران ،مقاومت کند.

پیروز باد مبارزات حق طلبانه مردمان ایران

زنده باد آزاد

17.11.2019 برابر با 26 آبانماه

Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com/amin.bayat9
Facebook Comments
نظرات
  1. ارتشی سابق از تهران
    3 دسامبر, 2019
    پاسخ

    با درود بر میهن و مردمان سلحشورش. و هم با درود بر یاد جانباخته گان راه نان و راه آزادی. من مصاله ای را در تهران برای کلمه ای های اصلاحطلب که هنوز سر در توبره اصلاحات دارند فرستادم ولی چاپ نشد. از سر امنیت آنرا پاک کردم و حالا چکیده ی آنرا برای شما بازنویسی میکنم. در ماجرای قتعلم هممیهنانمان موضوع بسیار حساس و شاید غافل کننده ای وجود دارد که باید در نظر داشت. انداختن همه تقصیرها به گردن خامنه ای نوعی دوربینی در ماجرا ست.همه میدانند که بزودی کار رهبر خامنه ای به هر دلیلی تمام است. پس بهتر است تمامی گناهان را به گردن او بیندازند تا در فردای او بتوانند خودشان را مبرا جلوه دهند.توجه کنیم هر کس به نوعی خودش را معصوم ماجرا میداند. از روحانی گرفته تا فرماندهان و وزیرها و نمایندگان مسجد شورای اسلامی. مسجد به عمد به جای مجلس.باید از سربازان و درجه داران ارتش و سپاه و حتا بسیج پرسید: آیا شماها پیش از آنی که فرمانبر رهبر و فرمانده و مسلمان و شیعه باشید ایرانی هستید یا نه؟ اگر هستید چگونه ممکن است اینچنین هممیهنان خودتان را به رگبار گلوله ببندید! بدانید که روحانیون و ملایان که سنگ فلسطین و ضدیت با اسراییل را به سینه میزنند اسراییل در تمامی تاریخش از ۱۹۴۸ تا کنون هرگز چنین کشتاری بلکه یکصدم بر فلسطینیان روا نداشته است و امیدوارم روا ندارد. من به عنوان یک ارتشی سابق و سالمند به شماها هشدار میدهم که آنچه شما کردید یک جنایت جنگی و یک خیانت کامل عیار است بر وطن و مردم خودتان. پیشنهاد میکنم تا از این فاجعه بارتر و دیرتر نشده نه تنها از کشتن هممیهنانتان سرپیچی کنید که برعکس در حمایت از آنان دستبکار شوید. تاریخ ایران این کشتار را که ایران را دریایی از خون بیگناهان گرنشگان و فقیرها غوطه ورکرد به یاد خواهد داشت و هرگز فراموش نخواهد کرد. کل اجزآء این نظام بداند و خواننده ی این سطور نیز آگاه باشد که تمامی این نظام در کلیتش چه اصلاحطلب و چه اصولگرا از خاتمی گرفته تا خامنه ای و روحانی و تمامی مسجدیان شورای اسلامی شهرداران و فرمانداران و قوای دیگر از فرماندهان سپاه و بسیج و حتا چه آنهایی که از کناره ی این نظام فربه شده اند و غارت کرده و لوله ای از نفت مامردم سر سفره شان بوده در این کشتار بینظیر دست داشته و شرکت داشته اند. اینکه میگویند فقط رهبر خامنه ای بوده است یک تاکتیک و استراتژی دوربینانه است. کل این نظام در قتلعام دست داشته است. کسانیکه میگویند دست نداشته اند باید در اسرع وقت استعفا دهند تا مخالفتشان با این قتلعام پذیرفته شود.در غیر اینصورت مردم باید تمامی کسانیکه که بسیار دیر به مردم می پیوندند را از اجزاء این تبهکاری و قتلعام بدانند. زنده باد ایرانی لاییک و سکولار همبسته و یکپارچه با هر دین و هر ایمان و بیدین و بادین ولی بدن نشانه در بیرون از خانه. در اینجا یادآور شوم که در یک حکومت غیر دینی هرکس می تواند به دین و هر بتی ایمان داشته باشد. اما هیچ نشانه دای نباید از دینداری در انظار باشد. اگر مثلا یک حجابگرایی فکر میکند که بی حجابیش گناهی دارد، خب آن گناه به گردن دولت است. پس او گناهکار نیست.

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما