سخن روز

۸ – فرق سیاست و اصول

1 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=122554

لینک کوتاه

سیاست یک سری مقررات و قوانین است که بر انسان اجبار می شود اما اصول در نورون های انسان است که خود را بر سیاست اعمال میکند. این است فرق سیاست و اصول.

ذخیره  نورون ها اصول انسانی و دینی و سنتی و گاهی جهان‌شمول است. 

شهروندان در  فضا اجتماعی سه نحله هستند. اول کسانی که با نورون های خود عمل میکنند و این نورون ها در طی زمان اصولی را در خود ذخیره کرده اند که سیقل یافته اند. 

دوم کسانی که به مقررات و قوانین تن میدهند چه در جامعه و چه در سازمان های اجتماعی که مشهود تمرین این سازمان ها سکت و ادیان و احزاب اند که انسان ها در آن ها تبدیل به کارپردازان می شوند.

سوم کسانی که در جستجوی تعادلی بین این دو هستند تا هم  قانون پذیر باشند هم اثر گذار بر قوانین و مقررات. 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما