جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا
 
سیاسی

فراخوان به تشکل نیروهای جمهوریخواه مترقی ایران

9 ماه گذشته
1465 بازدید

مشاهده تصویر

Loading

+ لیست علاقه

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=115808

لینک کوتاه

QR Code For: فراخوان به تشکل نیروهای جمهوریخواه مترقی ایران

امروز که با جنبش مردم ایــران عده ای شعار خطرناک «همه با هم» میدهند و برایش تبلیغات گسترده می کنند، تشکیل جبهه جمهوری خواهان برای حاکمیت ملی و مردمی یک هدف استراتژیک وعاجل است. این جبهه می تواند دربرگیرنده تمام نیروها و افراد دموکرات، لائیک (و سکولار)، آزادیخواه، ملیون، چپ های مترقی و معتقدان به حقوق بشر باشد: افراد و نیروهایی که به استقلال از قدرت های بیگانه باور دارند، با جمهوری اسلامی سر سازش ندارند وقادرند در راستای مبارزات تاریخی ملت ایـــران وارزش های ملی وجهانشمول آن وارد عملی یکپارچه وهدفمند شوند.

تردیدی نیست که، هـدف قریب به اتفـاق ملت مبارز، آزاده وشرافتمند ایــران سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و برپایی جمهوری ایران است، امـا ایجـاد یک جمهوری آزاد، دمکرات، مستقل ولائیک در ایــران نیاز به اقدام مشترک جمهوری‌خواهـان دارد. نقش این بخش از اپوزیسیون از هر زمانی مهمتر است؛ زیـرا تنها همگرایی وهمسـازی معتقدین بـه اصول بالا می توانند ایــران آینده را از نظام استبداد مذهبی – درهر شکل آن – و از حاکمیت پادشـاهی، موروثی، خانوادگی و وابسته به بیگانگان – در هر نوع آن – مصون بدارد و جمهوری ایران، مبتنی بر حقوق انسانی و بدیل گرا را بنیان گذارد.  فرهنگ قاسمی

فراخوان به نیروهای ملی مترقی و چپ ایران

Facebook Comments

فایل های پیوست این مطلب

نظرات
 1. فرهنگ قاسمی
  ۲۴ بهمن, ۱۳۹۶
  پاسخ

  شگفت آورنیست!
  نسلی که نتواند در برابر استبداد متحد و همساز شود دچار بیماری سختی است که هرگز با آن به آزادی نمیرسد.
  فرهنگ قاسمی

 2. فرهنگ قاسمی
  ۲۴ بهمن, ۱۳۹۶
  پاسخ

  بخاطر این است که ان نسل همچنان در کلاف سر در گم استبداد رهایی نیافته ، و على رغم حضور فیزیکى در جهان متمدن با نظام هاى دمکراتیک اما همچنان از تظر ذهنى در دوران ماقبل سرمایه دارى سیر مى کنند ، اکثر فتودال تشریف دارن آژنگ

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما