امروز چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

ساعت ۲۱:۴۱

 
آخرین اخبار

فراخوان به بیدار باش جامعۀ مدنی

8 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=118583

لینک کوتاه

هموطنان!

نسبت به مجازشدن فساد اخلاقی و آزار جنسی فرزندانمان هشیار و بیدار باشیم! نباید گذاشت با سرپوش گذاشتن روی مسئله و دور کردن جامعه مدنی از دانستن چند و چونِ ماجرا و پرده برداری از ابعاد این هنجارشکنی غیرانسانی، آزادی عمل بیاخلاقان را تضمین کرده و به آن استمرار ببخشند.

آزار جنسی ِ یک کودک تمام طول زندگی او را بطور نامطلوبی تحت تأثیر قرار میدهد. تبعات آن او را دنبال خواهد کرد. از روانشناسان در این مورد سوال کنید.

هیچ کودکی برای آزار شدن به سوی بزرگسالان نمیرود. بزرگسالِ بیمار یا بری از اخلاق است که از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده میکند.

هموطنان! نسبت به مجازشدن فساد اخلاقی و آزار جنسی فرزندانمان هشیار و بیدار باشیم!

ناظمی که میگوید: «خُب من حالا توی گوشیم فیلم مستهجن داشتم» در واقع میپرسد خُب مگر حالا چه شده؟ چرا اینهمه سر وصدا! او عمل کریه خود را به هیچ تقلیل میدهد.

نباید گذاشت با سرپوش گذاشتن روی مسئله و دور کردن جامعه مدنی از دانستن چند و چونِ ماجرا و پرده برداری از ابعاد این هنجارشکنی غیرانسانی، و با کوشش در جهت کاستن از نقش همکاران این فاجعه بخواهند همچون مورد سعید طوسی، آزادی عمل بیاخلاقان را تضمین کرده و به آن استمرار ببخشند.

فراخوان برای بیداری، از همۀ وجدانهای آگاه میخواهد، با پیگیری مستمر مسئله توضیح خواسته و خود را به عنوان شهروندانی که وجدان و امنیت آنها از همزیستی با چنین موجودات ِمخرّبی آسیب میبیند، جزو شاکیان به حساب آورند.

والدین، آموزگاران، هنرمندان میتوانند نقش ویژهای در پیگیری مسئله و ارتقاء هوشیاری دانش آموزان در حفظ حرمت خود و تهور ِ نه گفتن، به زورگویانی داشته باشند که لباس قدرت و مقام را نه در جهت ِ بخشیدن نظم و قوام به امور آنان بلکه برای سوء استفاده ی همه جانبه از آنانی که «زیر دستان» میپندارند به تن کردهاند.

همکاری حلقۀ تنگ فاسدان اخلاق، در رویاروئی با خود، همکاری تنگاتنگ آنانی را میطلبد که خواستار یک زندگی انسانی و نه ددمنشانهاند.

امضاهای اولیه به ترتیب حروف الفبا:

ژاله وفا

شیوا شکوری

علی اکبر مهدی

طاهره بارئی

منصوره شجاعی

میثاق پارسا

اگر مایل به شرکت و همکاری با متن این فراخوان هستید، میتوانید آن را با به اشتراک گذاشتنش روی شبکههای اجتماعی خودتان تائید کنید.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما