اجتماعی

فراخوانِ شبِ بیدار میدان جمهوری، پاریس

4 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=25583

لینک کوتاه

شب بیدار - 1

 CONVERGENCE DES LUTTES 

تلاقی مبارزات  

فراخوانِ «شب بیدار»  که به زبان های مختلف از جمله فارسی در سطح بین المللی منتشر شده است.

e la Nuit Debout, place de la République – 8 de abril 2016, París

Nuit Debout’s call, place de la République – Paris, 8th April 2016

Izveštaj Nuit Debout, République – Pariz, 8. april 2016

Appello della “Nuit Debout”, place de la République – Paris, 8 aprile 2016

Ανακοίνωση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της « Nuit Debout » στη République

« Nuit debout » Czuwamy cala noc – Czuwajmy razem

Ночи без сна – Единой силой

فراخوان شب بیدار، میدان جمهوری، 8 آوریل 2016، 20 فروردین 1395، پاریس، فرانسه

۸ آوریل ۲۰۱۶ – ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
همه با هم، برخیزیم!
از ۳۱ مه مارس ۲۰۱۶، ما در میدان جمهوری پاریس و نیز مکان های دیگری گردِهم‌آمده ایم. در ابتدا، هدفِ گردهم آئی ما اعتراض به تغییر قانون کار فرانسه بود. این رفرم تصمیم منزوی فرانسه نبوده و بخشی از برنامه‌ی دراز ریاضت اقتصادی است که مردم کشورهای هم جوار را نشانه گرفته است و پیامدهای آن با اثرات Jobs Act ایتالیا یاReforma Laboral اسپانیا یکسان خواهد بود: یعنی اخراج‌های بیشتر از کار، بی ثباتی های بیشتر، نابرابری‌های بیشتر و تحکیم منافع خصوصی. ما آثار این استراتژِی شوک را که در وضعیت اضطراری ضدِ آزادی تحمیل می‌شود، نمی‌پذیریم.
بحث‌های درگیر در گردهمایی های میدان جمهوری نشان می‌دهد که آزردگی و ستوهِ مردم فراتر از رفرم جدید قانون کار رفته و مشکلات مسئله ساز جهانی را دربر می‌گیرد. نظیر زیر سوال بردن نظام اجتماعی و سیاسی بحران‌زده و از رمق افتاده. طبیعی ست که ما برای پایان چنین نظامی غصه نخواهیم خورد.
این جنبش نه از پاریس آغاز و نه به آن ختم خواهد شد. از «بهار عربی» تا جنبش برآشوبیدگان معروف به ۱۵M، از تظاهرات میدان تحریر تا اعتراض‌های پارک گزی (میدان تقسیم استانبول)، و اینک گردهم‌آئی میدان جمهوری پاریس و ده‌ها محلی که مردم در فرانسه گردهم آمده اند، نشانه‌ی خشم واحد، امید مشترک، اراده مشترک است. این حرکت ها نشانه ی ضرورت ایجاد جامعه نوینی است که در آن، دموکراسی، کرامت و آزادی حرف‌های توخالی نخواهند بود.
ابراز همبستگی که از گوشه و کنار جهان به ما می‌رسد، به ما قوت قلب داده و اراده‌ی ما را مستحکم‌تر می‌کند. این جنبش از آنِ شما نیز هست. این جنبش نه حدی دارد و نه مرزی. این جنبش به همه‌ی زنان و مردانی تعلق دارد که آماده‌اند در آن شرکت کنند. ما هزاران هستیم و می توانیم میلیون‌ها شویم.
باهم، برخیزیم، بیدار.
همه با هم، بپاخیزیم.
برای تماس مطبوعات: nuitdeboutpresse@riseup.net
Facebook : https://www.facebook.com/NuitDebout
Tumblr : https://nuitdebout.tumblr.com/

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما