طرح کارورزی بازگشت به نظام آموزشی ۸۰ سال پیش است!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

طرح کارورزی بازگشت به نظام آموزشی ماقبل دهه ۴۰ در ایران است و تمامی مصوبات این سال ها درباره آموزش و اشتغال (کار آموزی وکارآموز) را از جمله قانون کاررا دور می زند.
آموزش و یادگیری در ایران تا قبل از سال ۱۳۳۹ به شیوه استاد- شاگردی یا کاروزی بوده است.
نظام آموزشی نوین درایران با تصویب آئین نامه کار آموزی و افزایش مهارت مصوب درشورای عالی کاربتاریخ ۲۷دی ۱۳۳۹ماه آغازشد.ضمیمه ۱
در۲۸اردیبهشت ماه۱۳۴۹ قانون کارآموزی تصویب وبدنبالش شورای عالی کارآموزی تشکیل شد.ضمیمه۲
۱۵تیر۱۳۵۹ قانون تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی بتصویب رسید.ضمیمه۳
آبان ماه ۱۳۶۹قانون کار بتصویب رسید که فصل پنجمش درباره آموزش واشتغال(کارآموزی وکارآموز)است.ضمیمه۴
در سال ۱۳۸۳، در راستای ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه، طرح کارورزی در دستور کار مجلس وقت قرار گرفت و در بهمن ماه ۱۳۸۳، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ازطرف معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه دفتر امور شورای اقتصاد نیز ارائه شد.
در۲۷فروردین ۱۳۸۶ طرح کارورزی با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی به تصویب شورای عالی اشتغال وقت رسید.ضمیمه۵
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم باردیگرطرح کارورزی در آذرماه ۱۳۹۳بتصویب شورای اشتغال رسید.که تا امروز۶خردادماه سال۱۳۹۶ متن کامل آن دردسترس نیست.
در پیش‌نویس برنامه ششم،کارکردن فارغ التحصیلان دانشگاه ها ۲سال با ۷۵درصدحداقل حقوق وخارج ازشمول قوانین کار و تامین اجتماعی پیشنهادشد-ضمیمه۶و۷
تبصره ۳۳ پیش‌نویس برنامه ششم:
به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
۱-مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲-تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.
تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد اما بندی مبهم تحت لوای کارورزباقی ماند؟!
ریش وقیچی در دست هیئت وزیران؟!
بند۵ ماده۱۵ لایحه برنامه ششم:
برای ترغیب کارفرمایان وکارآفرینان بخش خصوصی وتعاونی به جذب نیروی کارجوان،کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدارک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند،ازپرداخت سهم کارفرما وبیمه بیکاری برای مدت ۲سال از تاریخ شروع کار معاف می باشند.آئی نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی،زمینه های کاری الویت دار،نحوه تامین هزینه وسایرموارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
هشدار!
روغنکاری تبصره های۲۴ و۳۳ پیش نویس برنامه ششم برای جانداختن به علی ربیعی واگذار شد!
علی ربیعی گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران‌کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشت.
به گزارش۲۱دی ایسنا، وزیر کار در همایش بررسی مسایل و مطالبات کارگران تصریح کرد: با حمایت رییس جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن بخشهای نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از لایحه برنامه ششم حذف شده اند.
متن طرح کارورزی اشتغال جوانان(کاج) منتشر باید گردد!
اخباروگزارشات کارگری۱۳اردیبهشت۱۳۹۶:وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی از آغاز طرح کارورزی اشتغال جوانان از امروز۱۳اردیبهشت۱۳۹۶ خبر داد.
علی ربیعی در نشست خبری تشریح برنامه‌های اشتغال دولت گفت: آغاز به کار طرح کاج را از امروز اعلام می‌کنم.
او افزود: این طرح در سال ۹۴ در ۴ استان اجرا و مورد آزمایش قرار گرفت. در سال ۹۵ این طرح توسعه یافت و در نهایت در بهمن ۹۵ در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رییس جمهور تصویب شد.
ربیعی ادامه داد: ما فکر می کنیم ۱۰۰ هزار نفر از این طرح استقبال کنند. در این مرحله آنها آموزش خواهند دید. در مرحله بعدی و جذب، یک سوم دستمزد و بیمه حوادث این افراد را پرداخت می‌کنیم و مابقی دستمزد توسط صاحب صنف پرداخته می شود.
بنابه گفته علی ربیعی طرح فوق دومرحله اجرایی دارد ودرمرحله جذب یک سوم دستمزد و بیمه حوادث کارورزان را دولت پرداخت می‌کند.
طرح کارورزی اشتغال جوانان (کاج)بنابه پیشینه اش با ابهامات فراوانی روبروست،ازجمله:
آیا کارورزان درمرحله جذب مشمول قانون کار هستند وحقوقشان چه مبلغی است که دولت یک سومش را پرداخت می کند؟
چرا کارورزان دراین مرحله بیمه حوادث می شوند؟مگرمشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند؟
آیا کارورزان درمرحله آموزشی مشمول قانون کار وبیمه تامین اجتماعی هستند؟حقوق کارورزان در مرحه آموزشی چه مبلغ است واز طرف کی پرداخت می شود؟
متن طرح کارورزی اشتغال جوانان(کاج) منتشرباید گردد تا مورد نقد وبررسی فعالین کارگران وکارشناسان قرارگیردتا روشن شودها هزاران نفر از جوانان تحت چه شرایطی آموزش وجذب می شوند؟
رونمایی قطره چکانی سطح دستمزد ووضعیت بیمه ای فارغ التحصیلان دانشگاهی در طرح های کارورزی وکاج!
اخباروگزارشات کارگری۲۰اردیبهشت۱۳۹۶:در طرح کارورزی بیمه تامین اجتماعی مدنظر نیست بلکه کارورزتحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد.
کارورزان مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند که بخشی از حقوق توسط دولت پرداخت می‌شود و مابقی را کارفرما می‌پردازد که پیش‌بینی شده مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان باشد.
درطرح کاج (کارانه اشتغال جوانان) هم که بخشی از طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی است ،جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در سنین ۲۵-۳۴ سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت شش ماه در کارگاهها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند.
آذرماه سال گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی اشتغال شورای عالی اشتغال، پنج دستور زیر برنامه‌های ملی اشتغال بررسی شد که یکی از آنها زیر برنامه ملی اشتغال با عنوان “طرح کارورزی”بود.
چندی بعد شورای عالی اشتغال نسبت به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی اقدام کرد.
پیشینه طرح کارورزی:
ناگفته نماند در پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال دولت نهم نیز، دستورالعملی تحت عنوان” طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی” به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی وقت به تصویب رسیده بود که بر اساس تعریف صریح این دستورالعمل “کارورز” به آن دسته از دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفته می‌شد که دارای مدرک کاردانی یا بالاتر در کلیه رشته‌های تحصیلی به جز رشته های علوم پزشکی بودند.
به موجب این مصوبه حداکثر ۵۰ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار به عنوان کمک هزینه کارورزی مجری طرح برای پرداخت به کارورزان به واحدهای پذیرنده پرداخت می‌شد و چنانچه واحد پذیرنده تمایلی به استخدام کارورز نداشت، موظف بود ۵۰ درصد هزینه پرداخت شده به کارورز را به مجری طرح پرداخت کند.
همچنین بر اساس این طرح، تمامی واحدهای پذیرنده موظف به انعقاد قرارداد با کارورز بودند و کلیه کارورزان طی دوره کارورزی توسط وزارت کار تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گرفتند. در نهایت به منظور سنجش مهارت کارورزی، مجری طرح موظف بود پیش‌بینی لازم برای آزمون کسب مهارت فرد را در پایان دوره از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای مرتبط با فعالیت واحد پذیرنده فراهم کند.
سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین دستورالعمل طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داد.
در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت کار، دولت طرح کارورزی را تحت عنوان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در لایحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ برنامه را به شکلی به تصویب رساندند که بر طبق آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند.
اما طرح کارورزی چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
درهمین رابطه،عیسی منصوری ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ، در پاسخ به این پرسش به ایسنا می‌گوید: در طرح کارورزی، جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارتهای لازم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان در دوره‌های کارورزی شرکت کنند از کمک هزینه بهره‌مند می‌شوند.
او می‌افزاید: در این طرح معافیت بیمه‌ای وجود ندارد بلکه برای کمک به تامین بخشی از هزینه‌های بیمه نیروی کار و کاهش هزینه بیمه نیروی کار جدید الورود مشوق‌هایی پیش بینی شده است.
آنطور که منصوری می‌گوید در این طرح بیمه تامین اجتماعی مدنظر نیست بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد اما می‌تواند در یک فرایند مشخص و در صورت استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما به مرحله بیمه تامین اجتماعی برسد.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در بحث کارورزی فرد کار رسمی انجام نمی‌دهد و خدمات کامل ارائه نمی‌کند به همین دلیل پس از اتمام کارورزی و در صورت استمرار کار نزد کارفرما، مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شود.
او درباره پیش‌بینی حقوق و مزایای کارورزان می‌گوید: فارغ التحصیلانی که از طریق طرح کارورزی مشغول کار شوند، مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند که بخشی از حقوق توسط دولت پرداخت می‌شود و مابقی را کارفرما می‌پردازد که پیش‌بینی شده مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان باشد.
طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان)چیست؟
هفته گذشته وزیر کار در یک نشست خبری از آغاز اجرای طرح “کاج” (کارانه اشتغال جوانان) خبر داد و اعلام کرد که پرداخت کارانه با یارانه متفاوت است؛ این طرح در حقیقت بخشی از طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی است که به موجب آن جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در سنین ۲۵-۳۴ سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت شش ماه در کارگاهها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند.
دولت روحانی ادامه دهنده راه دولت احمدی نژاد:
کارکردن فارغ التحصیلان دانشگاهی با دستمزدماهیانه۴۰۰هزارتومانی
به بهانه راه اندازی سامانه کارورزی!
اخباروگزارشات کارگری۲۳اردیبهش۱۳۹۶ت:امروز۲۳اردیبهشت،وزارت کار سامانه کارورزی را راه اندازی کرد.با مراجعه به این سامانه
https://karvarzi.mcls.gov.ir/default.aspx
روشن می شود که مصوبه ۲۷/۱/۱۳۸۶ شورای عالی اشتغال در دولت احمدی نژاد کماکان در دستور کار روحانی قرارداشته و دارد.
در بخش قوانین ومقررات این سامانه ودر آیین نامه و دستور العمل نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی درباره مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی آمده است:
ماده ۷ : طول دوره کارورزی حداقل ۶ ماه و حداکثر ۱۲ ماه برای هر کارورز بر اساس استاندارد های مصوب آموزشی مهارت تعیین می گردد.
تبصره۱ : مدت آموزش در هر ماه ۱۴۰ ساعت تعیین میگردد، ساعات آموزش در هر روز حداقل ۶ و حداکثر ۸ ساعت تعیین می گردد.
تبصره ۲: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این آیین نامه نسبت به تهیه استانداردهای آموزشی اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاههای مجری و ناظر استانی و سایر افراد و نهادهای ذیربط برساند.
ماده ۸ : کمک هزینه کارورزی ماهیانه در سال ۱۳۹۴ معادل چهار میلیون ریال تعیین می گردد که ۷۰ درصد این مبلغ توسط واحد پذیرنده و ۳۰ درصد باقیمانده توسط دستگاه مجری به کارورز پرداخت میشود. میزان کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط بالاترین مقام دستگاه ناظر تعیین وجهت اجرا ابلاغ می گردد.
تبصره ۱: در استانهایی که نرخ بیکاری سالانه آنها در سه سال متوالی منتهی به سال اجرای طرح، بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور باشد، سهم پرداختی دستگاه مجری به کارورز معادل ۵۰ درصد تعیین میگردد.
تبصره ۲: واحد پذیرنده مجاز است با رعایت کلیه ضوابط این آیین نامه، پرداخت ۱۰۰ درصد کمک هزینه کارورزی، تقبل هزینههای بیمه موضوع ماده ۱۰ و همچنین سهم دستگاه مجری موضوع این ماده، نسبت به پذیرش کارورز اقدام نماید.
تبصره ۳: چنانچه واحد پذیرنده، پیمانکار طرف قرارداد دستگاه مجری بوده و متقاضی پذیرش کارورز باشد مکلف است کل مبالغ موضوع ماده ۸ و ماده ۱۰ این آیین نامه را تأمین نماید.
ماده ۹ : واحده پذیرنده مکلف است ماهانه بر اساس ساعات آموزش طی شده کارورز نسبت به واریز سهم خود به حساب کارورز اقدام نماید. سهم دستگاه مجری پس از واریز سهم واحد پذیرنده به حساب کارورز واریز می گردد.
تبصره: پرداخت کمک هزینه سهم دستگاه مجری و واحدپذیرنده مربوط به آخرین ماه دوره کارورزی منوط به ارائه گواهی نامه قبولی کارورز در آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای به دستگاه مجری می باشد.
کارگری تحت لوای کارورزی با حقوق ماهیانه۳۱۰هزارتومانی؟!
اخبار وگزارشات کارگری۳خرداد۱۳۹۶: علاءالدین ازوجی مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری وتوسعه اشتغال وزارت کار درباره حقوق کارورزان گفت: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است.
امروزعلاءالدین ازوجی با تشریح جزئیات اجرای طرح کارورزی که به تازگی با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شده است،به مهر گفت: هدف اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۳ ساله تا ۳۲ ساله (با احتساب ۲سال خدمت سربازی) در همه رشته‌های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند.
وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: این طرح در سال گذشته در ۸ استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است.
ازوجی، دوره کارورزی را حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه برای هر کارورز عنوان کرد و درباره نحوه جذب متقاضیان بیکار مشمول این طرح گفت: پس از گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه باید بر اساس یکسری شاخص‌ها، افراد حائز شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوطه معرفی شوند.
وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح کارورزی اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل بیکار هدف‌گذاری شده است، درباره حقوق کارورزان گفت: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است.
ازوجی در پاسخ به این سوال که آیا مکانیزم‌های نظارت بر عملکرد کارورز و کارفرما در قالب این طرح دیده شده یا خیر؟ گفت: در این زمینه شیوه‌نامه‌ای به زودی تنظیم می‌شود؛ علاوه بر این بازرسان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و روابط کار بر فعالیت بنگاه‌های تحت پوشش نظارت دارند.
وی با بیان اینکه واحدهای پذیرنده کارورزان هیچ تعهدی در قبال حذب قطعی کارورز در واحد مربوطه ندارند گفت: البته بر اساس گزارش‌های دریافتی ما از اجرای آزمایشی این طرح در سال گذشته، ۷۰ درصد کارورزان از سوی کارفرمایان جذب واحد مربوطه شدند.
مشاور وزیر کار همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه‌ای برای افزایش انگیزه کارفرمایان برای جذب کارورزان خبر داد و گفت: برای افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در محیط کار، در صورت جذب کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا ۲ سال ۱۰۰ درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب کارفرمایان تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف خواهند بود.
علی ربیعی وزیرکار:باید طرح کارورزی را توسعه دهیم
علی ربیعی وزیر کارروزچهارم خردا دماه۱۳۹۶با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی ثبت نام کرده اند، گفت: باید سامانه های استانی کارورزی به سامانه مرکزی متصل شوند و بتوانیم این طرح را توسعه دهیم.
وی طرح‌های تکاپو، کارورزی و مهارت آموزی را از طرح‌های مهم در حوزه اشتغال دانست و گفت: رییس دولت نیز به طرح های تکاپو کارورزی و مهارت آموزی تاکید دارد.
ضمیمه۱:آئین نامه کار آموزی و افزایش مهارت مصوب ۲۷/۱۰/۳۹ شورای عالی کار
فصل اول – کلیات :ماده ۱ – منظور از کار آموزی و افزایش مهارت ‘ تعلیم مبتدیان و توسعه معلومات فنی و حرفه ای کارگران با سابقه جهت ازدیاد بازده کار از لحاظ کیفیت و کمیت و استفاده بهتر از وسایلی که در اختیار آنها گذاشته میشود ‘ می باشد .
ماده ۲ – برنامه های کار آموزی و افزایش مهارت ‘ باید به نحوی تنظیم و تدوین گردد ‘ که کار آموزان و کارگران ‘ به حرفه ای که می آموزند و به رموز رشته صنعت به خصوصی که برای آن تحت تعلیم قرار میگیرند آشنا شده و بتوانند موجبات پیشرفت کار و ترقی خود را فراهم سازند .
ماده ۳ – برنامه کارآموزی و افزایش مهارت ‘ باید با توجه به نیازمندی های رشته های مختلف فنی هر کارگاه تنظیم و به مورد اجرا گذارده شود .
ماده ۴ – وزارت کار به وسیله کارشناسان فن و ارباب حرف ‘ میزان ها و قواعد مربوط به برنامه های آموزش هر یک از حرف صنایع را در زمینه کار آموزی و توسعه مهارت تنظیم خواهد نمود و برای اجرا به اطلاع مسئولین مراکز آموزشی و کار فرمایان مربوطه خواهد رسانید .
ماده ۵ – تجدید نظر در میزان و قواعد آموزش باید به طریقی صورت گیرد که مناسب با ترقیات فنی و پیشرفت هر صنعت و حرفه ای باشد . اجرای برنامه های مزبور ‘ در کارگاهها یا مراکز آموزشی وابسته به کار فرمایان باید تدریجا انجام یافته به قسمی که متضمن وقفه کلی در عملیات تولیدی صنعت یا حرفه مزبور نباشد .
این تجدید نظر ممکن است مستقیما به وسیله اداره آموزش وزارت کار یا بنا به پیشنهاد کارفرمایان صنعت و حرفه مربوطه و موافقت آن اداره انجام پذیرد .
ماده ۶ – به کار آموزان و کارگرانی که دوره آموزش مربوطه را طی می کنند در آخر مدت پس از آزمایش ‘ گواهینامه ای داده می شود که در آن مدت کار آموزی و حرفه ای که آموخته و میتوانند انجام دهند قید خواهد گردید .
ماده ۷ – کلیه کارفرمایان ‘ به تشخیص وزارت کار باید منفردا و در صورت تمایل مشترکا و به تدریج که از طرف وزارت کار به کارگاهها اعلام میشود وسایل آموزش کارگران خود را در کارگاه مربوطه و یا خارج از آن و با توجه به مقررات این آئین نامه فراهم سازند .
ماده ۸ – در هر کارگاه یا مراکز آموزشی وابسته به چند کارگاه بنا به تشخیص اداره آموزش وزارت کار یک یا چند نفر واجد صلاحیت از طرف کارفرمایان مربوطه تعیین خواهد شد تا امور مربوط به آموزش کارگاه یا مراکز اموزشی مربوطه تحت نظر آنها انجام گیرد .
فصل دوم – کارآموزی
ماده ۹ – هیچگونه کار آموزی در کارگاه‘ نمیتواند انجام پذیرد مگر آنکه قبلا کار فرما با کار امورز قرار داد کارآموزی کتبی منعقد نموده باشد .
ماده ۱۰ – برای انجام کار آموزی در کارگاهها کارفرمایان مربوط به باتوجه به ماده ۷ این آئین نامه موظفند مراتب زیر را در کارگاه خود رعایت و اجرا نمایند :
الف – ایجاد کلاس جهت دروس نظری .
ب – فراهم ساختن وسایل لازم جهت کار آموزی عملی در قسمت های مختلف کارگاه .
پ – تنظیم برنامه های نظری و عملی کار آموزی به نحوی که کار آموز در ظرف مدت مورد نظر برای این منظور که کار آموزی می نماید آماده باشد ‘ این برنامه بایستی با میزان ها و قواعدی که از طرف اداره کل آموزش حرفه ای وزارت کار اعلام میشود منطبق بوده و قبلا به موافقت اداره مزبور برسد .
ت – تهیه مربیان و معلمین صلاحیت دار برای کار آموزان نظری و عملی .
ث – فراهم نمودن کلیه وسایل لازم برای انجام کار آموزی به نحوی که هیچگونه
وقفه ای در اجرای برنامه ایجاد نگردد .
ماده ۱۱ – در قرار داد کار آموزی موارد زیر بایستی صراحتا تعیین شود :
الف – مدت کار آموزی
ب – دوره آزمایش کار آموز ‘ این دوره برای تشخیص استعداد و علاقه کار آموزی برای فرا گرفتن یا تکمیل حرفه یا صنعت مورد نظر بوده و مدت آن در هر حال نبایستی از سه ماه اول دوره کار آموزی تجاوز نماید .
ث – میزان مزدی که کار آموز در دوره کار آموزی و پس از خاتمه دوره کار آموزی و شروع کار به عنوان کارگر دریافت خواهد نمود .
ت – حداقل مدتی که کار آموز بعد از انجام کار اموزی بایستی نزد کار فرما مشغول شود .
ث – ایام تعطیل هفتگی ‘ مرخصی سالیانه و تعطیلات رسمی کار آموزان به نحوی که از میزان مقرر در قانون کار جهت کار گران کمتر نباشد .
تبصره – در قرار داد کار آموزی نبایستی مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی مقرر شده منظور شود .
ماده ۱۲ – کار فرما موظف است پس از انعقاد قرار داد منتهی در ظرف یک ماه یک نسخه از آن را به اداره کل محل تسلیم نماید .
ماده ۱۳ – کارفرما مکلف است کلیه مقررات حفاظتی و بهداشتی را در قسمت هایی که کار آموزان به کار آموزی اشتغال می ورزند اجرا نماید .
ماده ۱۴ – امتحانات کارآموزی توسط مربیان و معلمین مربوط با نظارت نماینده اداره کار محل به عمل خواهد آمد به کار آموزانی که از عهده انجام امتحان پایان کار آموزی برآیند گواهینامه پایان کار آموزی از طرف وزارت کار اعطا خواهد شد .
ماده ۱۵ – در مواردی که برنامه کار آموزی برای کارگران غیر شامل اجرا میشود کارفرما موظف است در درجه اول برای تهیه کاریابی محل مراجعه نماید . اداره مزبور مکلف است کار آموزان واجد شرایط را پس از آزمایش لازم به کار فرما معرفی نماید .
فصل سوم – افزایش مهارت کارگران
ماده ۱۶ – کارفرمایان موظفند به منظور اجرای برنامه های مربوط به افزایش مهارت کارگران و بالا بردن سطح معلومات آنان با رعایت مواد ۷ و ۸ آئین نامه در تنظیم برنامه های نظری و عملی و فراهم ساختن وسایل اجرای آن اقدامات لازم بعمل آورند .
ماده ۱۷ – اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش مهارت کارگران با توجه به مقتضیات وامکانات هر حرفه یا صنعتی به یکی از طریق زیرممکن است صورت گیرد. الف – آموزش ضمن انجام کار
ب – آموزش در محل کار ولی خارج از اوقات کار
ج – آموزش در خارج از کارگاه ( در ساعات کار و یا خارج از کار ) ‘ در صورتیکه برای امر آموزش مناسب تر و مفید تر تشخیص گردد .
تبصره – اداره آموزش وزارت کار اتخاذ هر یک از طریق فوق را به کار فرمایان مربوطه توصیه خواهد نمود .
ماده ۱۸ – مربیان افزایش مهارت توسط اداره آموزش وزارت کار و با معرفی کار فرما از بین کارگران کارگاههای مربوطه انتخاب میشوند . مربیان مزبور پس از طی دوره آموزش در مراکز آموزشی برای تعلیم کارگران به کارگاههای مزبور عودت داده خواهند شد .
ماده ۱۹ – مربیانی که برای تعلیم افزایش مهارت انتخاب میشوند باید دارای شرایط زیر باشند :
الف – صلاحیت فنی و اطلاعات عمومی لازم
ب – تجربیات کافی برای تعلیم حرفه
ج – صلاحیت تعلیم حرفه به بزرگسالان
د – سن کمتر از ۲۵ سال نباشد
ماده ۲۰ – اداره آموزش وزارت کار با توجه به ترقیات هر صنعتی در مواقع لزوم در تجدید آموزش و تکمیل اطلاعات مربیانی که برای افزایش مهارت کارگران انتخاب میشوند‘ اقدام لازم بعمل خواهد آورد .
ماده ۲۱ – ساعاتی که کارگران به آموزش اشتغال دارند جزو ساعات کار با استفاده از مزد آنان محسوب خواهد گردید .
ماده ۲۲ – دستمزد مربیان مادام که در مراکز آموزشی مشغول تحصیل می باشند از طرف کار فرمای مربوطه پرداخت خواهد شد .
ماده ۲۳ – دستمزد یا حق التدریس مربیان کلاس های آموزشی هر کارگاه یا مراکز آموزشی وابسته به کارفرمایان از طرف کار فرما یا کارفرمایان مربوطه پرداخت خواهد شد .
ماده ۲۴ – در پایان هر دوره آموزشی افزایش مهارت از کارگران کارآموز ‘ امتحان لازم بعمل خواهد آمد .
کارگرانی که از عهده امتحانات مربوطه بر آیند از لحاظ مزد ‘ مشمول مقررات مزد طبقه مربوطه خواهند بود .
فصل چهارم – شورای عالی و کمیته کارآموزی و افزایش مهارت
ماده ۲۵ – شورای عالی کارآموزی و افزایش مهارت در مرکز از افراد زیر :
۱-معاون فنی وزارت کار
۲-معاون فنی وزارت فرهنگ
۳-معاون فنی وزارت صنایع و معادن
۴-مدیر کل آموزش وزارت کار
۵-مدیر کل مشاغل و کاریابی
۶-یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر به انتخاب شورای عالی کار ‘ تشکیل خواهد گردید .
ماده ۲۶ – در مراکزی که ادارات کار مستقل وجود دارد کمیته ای به نام کمیته هماهنگی برنامه های کار آموزی و افزایش مهارت از رئیس اداره کار محل ‘ رئیس دفتر کاریابی ‘ نماینده اداره صنایع و معادن و نماینده سندیکاهای کارفرمائی و کارگری تشکیل خواهد شد . ریاست این کمیته به عهده رئیس اداره کار خواهد بود .
تبصره – در نقاطی که هنوز سندیکا تشکیل نشده نماینده مزبور از بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و به اکثریت آرا همان نمایندگان انتخاب خواهند شد .
ماده ۲۷ –
الف : وظیفه شورای عالی کار آموزی و افزایش مهارت تصویب برنامه های آموزشی و تطبیق آنها با میزان ها و قواعدی است که از طرف وزارت کار اعلام خواهد گردید .
ب – وظیفه کمیته هماهنگی نظارت در حسن اجرای برنامه های آموزشی بوده و همچنین نیازمندی های حرف و صنایع موجود در استان و شهرستان را از نظر رشته های مختلف کار آموزی مورد بررسی قرار داده و نظریات خود را برای توجیه برنامه های آموزشی به وسیله اداره کل آموزش وزارت کار به اطلاع شورای عالی کار آموزی و افزایش مهارت خواهد رسانید .
که تاریخ رسمی این نوع آموزش در ایران به سال ۱۳۳۹ بر می‌گردد. در این سال، آئین نامه کارآموزی و افزایش مهارت به تصویب شورای عالی کار رسید. در سال ۱۳۴۹ قانون کارآموزی مصوب و به موجب آن، شورای عالی کارآموزی تشکیل شد.
‌ضمیمه۲:قانون کارآموزی
‌مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸
‌ماده ۱ – به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای
فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در‌کارگاه‌ها یا مراکز کارآموزی
که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسیس می‌شود یا در مراکز وزارت کار و
امور اجتماعی و یا در سایر مراکز‌کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول
گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی
می‌باشند‌مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
‌ماده ۲ – قرارداد کارآموزی قراردادی است که در آن رابطه کارفرما و کارآموز به
منظور کارآموزی تنظیم می‌گردد.
‌تبصره – مدت و سن مقرر در ماده (۲) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند با
تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود.
‌ماده ۳ – کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می‌یابد:
۱ – جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصیلات حرفه‌ای وارد بازار
کار می‌شوند.
۲ – کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصصهای مورد نیاز و افزایش مهارت.
۳ – کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوماً باید مهارت جدیدی کسب کنند.
‌ماده ۴ – مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان یا به وسیله وزارت کار و
امور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید‌مهارت آنان افزوده شود
یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می‌گردد.
‌تبصره – شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.
‌شورای عالی کارآموزی
‌ماده ۵ – به منظور تعیین خط مشی کلی کارآموزی کشور شورایی به نام شورای عالی
کارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی – اقتصاد -‌آموزش و پرورش – علوم و
آموزش عالی – مدیر عامل سازمان برنامه – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
و یا معاونین آنان و دو نفر از‌مطلعین امور تعلیمات حرفه‌ای به انتخاب اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر از کارگران مطلع به انتخاب وزیر کار و
امور اجتماعی تشکیل‌می‌شود. ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب
مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.
‌تبصره ۱ – شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت کار و امور
اجتماعی تشکیل می‌شود.
‌تبصره ۲ – طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورای عالی کارآموزی به
وسیله آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی مذکور‌خواهد رسید تعیین می‌شود.
‌ماده ۶ – وظایف شورای عالی کارآموزی عبارت است از:
‌تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از
اجرای این قانون – تعیین حدود اختیارات و وظایف‌کمیته‌های کارآموزی – تهیه و تصویب
مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به قرارداد کارآموزی مدت و نحوه کارآموزی – دستمزد
کارآموزان و سایر مسائل‌مربوط به امور کارآموزی.
‌تبصره – شورای عالی کارآموزی می‌تواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و
امور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را به کمیته کارآموزی‌تفویض نماید.
‌ماده ۷ – شورای عالی کارآموزی بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تدریج
حرفه‌ها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود و‌صنایع مشمول این قانون را
با توجه به طبقه‌بندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و
صنایع و فراهم بودن موجبات‌آموزشی تعیین و اعلام خواهد کرد.
‌صندوق کارآموزی
‌ماده ۸ – به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد می‌شود.
صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و‌اداری بوده و اداره امور آن بر
اساس اصول بازرگانی و منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آیین‌نامه‌های
مربوط انجام می‌گیرد. ارکان صندوق‌عبارتند از شورای عالی کارآموزی – مدیر عامل –
حسابرس.
‌نحوه انتخاب حدود اختیارات و مسئولیتهای ارکان مزبور طبق اساسنامه‌ای خواهد بود
که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیون‌کار و امور اجتماعی
مجلسین خواهد رسید.
‌کمیته کارآموزی
‌ماده ۹ – به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه‌هایی که
موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته‌ای به نام کمیته کارآموزی به‌پیشنهاد وزارت کار
و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل می‌شود.
‌اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی
تعیین خواهند شد ولی به هر صورت نماینده کارگران همان حرفه‌و نماینده کارفرمایان
مربوط در آن شرکت خواهند داشت.
‌تبصره – کمیته می‌تواند از سایر افرادی که به مسائل مربوط به آموزش حرفه‌ای
کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در‌جلسات کمیته کارآموزی
شرکت جویند.
‌ماده ۱۰ – مقررات مربوط به نحوه تشکیل وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به
وسیله آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و‌امور اجتماعی تنظیم و به
تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.
‌مراکز کارآموزی
‌ماده ۱۱ – کلیه مراکزی که در اجرای این قانون به وسیله کارفرمایان تشکیل شده و
می‌شود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و‌در هر مورد نظارت بر
برنامه‌های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز به عهده کمیته‌های
کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای‌طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت
کار و امور اجتماعی تسلیم خواهند کرد.
‌ماده ۱۲ – در هر یک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و
تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیأت‌امنایی مرکب از یک نفر نماینده
کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعی
تشکیل و امور مالی مرکز را به‌عهده خواهند داشت.
‌ماده ۱۳ – نحوه تشکیل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش و در آنها جنبه عملی و
حرفه‌ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات‌مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.
‌مقررات مالی
‌ماده ۱۴ – کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه
به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه‌مبلغی معادل ۲% مزد کارگران خود
را بر طبق صورتهایی که همه‌ماهه به سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌فرستند جهت
هزینه‌های مذکور در این قانون در‌حساب بانک خاصی به نام صندوق کارآموزی واریز
می‌نمایند.
‌تبصره ۱ – صورت حقوق‌بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده
نخواهند بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب‌شورای عالی کارآموزی
تعیین خواهد شد.
‌تبصره ۲ – نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در
این ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی‌است که در قانون بیمه‌های
اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش‌بینی شده
است و به منظور صرفه‌جویی‌می‌توان از دستگاه وصول سازمان بیمه‌های اجتماعی استفاده
نمود.
‌تبصره ۳ – در مورد پیمانکاریهای ساختمانی به جای ۲% مندرج در این ماده دو در هزار
مبالغ صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرمایان مربوط‌پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۱۵ – هزینه‌های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان به موجب ماده
۱۴ خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور‌به عنوان کمک در اختیار
وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تأمین می‌شود.
‌ماده ۱۶ – کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف
وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و‌آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی
کارآموزی است. شورای عالی در این مورد عنوان هیأت امنای صندوق را خواهد داشت.
‌تبصره – نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون به عهده وزارت
کار و امور اجتماعی است.
‌ماده ۱۷ – امور صندوق کارآموزی به وسیله مدیر عامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار
و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعیین‌می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای
اداره خواهد شد که به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.
‌ماده ۱۸ – در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورای عالی
کارآموزی به طور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی‌تأسیس می‌نمایند و یا
کارگاه‌های خود را برای کارآموزی آماده می‌کنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و
تصویب شورای عالی کارآموزی از پرداخت تمام‌یا قسمتی از میزان مذکور در ماده ۱۴
معاف خواهند بود.
‌معافیت مزبور برای یک سال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید می‌باشد.
‌ماده ۱۹ – پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا به مراکز
کارآموزی و یا مؤسسات حرفه‌ای رسمی کشور بر طبق قرارداد‌کارآموزی منعقده بین
کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور بر اساس ضوابط و
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای‌عالی کارآموزی رسیده باشد.
‌مقررات متفرقه
‌ماده ۲۰ – مراکز موجود کارآموزی به شرط تصویب شورای عالی کارآموزی مشمول مقررات
این قانون می‌گردد.
‌ماده ۲۱ – اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در “‌داخل و یا خارج از کشور” در
هیأت حل اختلاف مندرج در ماده ۴۰ قانون کار و بر طبق مقررات‌قانون کار رسیدگی
خواهد شد. رأی هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۲۲ – مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیتهایی که در
زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظر‌کمیته کارآموزی
مربوط برای طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
‌ماده ۲۳ – تصرف غیر قانونی و برداشت غیر مجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم
اختلاس اموال عمومی خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹.۲.۶ در جلسه روز دوشنبه بیست‌و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
ضمیمه۳:لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی

لایحه قانونی راجع به
تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی
مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۵
ماده واحده:
۱ – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود اداره کل آموزش حرفهای، مراکز
تعلیمات حرفهای صندوق کارآموزی، کانونهای کارآموزی وواحدهای مربوط به مطالعات
نیروی انسانی و اشتغال خود را در سازمانی به نام “سازمان آموزش فنی و نیروی
انسانی” وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی متمرکز نماید.
۲ – رییس سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی معاون وزیر کار و امور اجتماعی خواهد
بود.
۳ – بودجه سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی از محل کمک دولت و درآمد اختصاصی
پیشبینی شده در ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹تأمین میشود.
۴ – اعتبار مصوب سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی به استثناء مواد یک و دو به
عنوان کمک دولت ضمن ماده ۱۶ بودجه سازمان مذکور منظورمیگردد.
۵ – اعتبار واحدهای سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در استانها و شهرستانها که از
مرکز حواله میشود توسط هیأت امناء همان استان وشهرستان هزینه خواهد شد.
۶ – ترکیب و تشکیل هیأت امناء در استانها و شهرستانها بنا به پیشنهاد معاون وزیر و
رییس سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی و تصویب وزیرکار و امور اجتماعی به عمل
خواهد آمد.
ضمیمه۴: ۵-۱-۲- کارآموز و قرارداد کارآموزی
ماده ۱۱۲
از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود : الف – کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می‌بینند. ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده واز ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.
تبصره ۱
کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مواجعه می‌نمایند.
تبصره ۲
دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ” ب ” با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
ماده ۱۱۳
کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامی کارگر درمدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزایای غیرنقدی، کمکها وفوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود واز این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.
ماده ۱۱۴
کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است : الف – تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دوبرابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
تبصره ۱
درصورتیکه کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه وتقاضای دریافت خسارت نماید.
ماده ۱۱۵
کارآموزان مذکور در بند ” ب ” ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۱۶
قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: الف – تعهدات طرفین ب – سن کارآموز ج – مزد کارآموز د- محل کارآموزی ه – حرفه یاشغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد و- شرایط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
ماده ۱۱۷
کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون ) درصورتی مجاز است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
ماده ۱۱۸
مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل وتجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.
۵-۲-اشتغال
ماده ۱۱۹
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (درصورت نیاز به آموزش ) ویا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
تبصره ۱
مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.
تبصره ۲
دولت موظف است تا درایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه درازمدت و آموزشهای لازم وبرقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید.
تبصره ۳
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی موردنیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
ضمیمه۵: لینک متن دستورالعمل طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۶ شورای عالی اشتغال دردولت احمدی نژاد:
http://www.jobportal.ir/Information/Inc/۱۰-۲۲۹-۱.pdf
ضمیمه۶: خروج کارگران زیر۲۹سال فارغ التحصیل دانشگاه ازشمول قانون کار در دستورکار برنامه ششم تحت لوای کارورز!
پیشنهاد دولت درهمین رابطه:
– افزایش دوره آزمایشی کاراز۳ماه به۲سال*
– حذف قرارداد کار
– اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان
پس از حذف طرح کاهش حقوق شاغلان زیر ۲۹ سال در پیش‌نویس برنامه ششم، حالا دولت به دنبال ۸ برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان است.
تصور کنید پس از مدت ها دوندگی و گرفتاری، کاری را پیدا کرده اید ولی نمی توانید روی آن به عنوان یک شغل حساب کنید. نه بیکار حساب می شوید و نه شاغل؛ تازه آینده روشنی هم ندارید و با وجود اینکه هر روز صبح باید در محل کار حاضر و مانند بقیه نیروها کار کنید، اما حقوق بسیار ناچیزی به شما پرداخت می شود و در مورد شما تبعیض حقوقی وجود دارد.
کارفرما در قبال آینده شغلی تان تعهدی ندارد و با همه اینها دولت برای جلب رضایت کارفرما برای اینکه به شما اجازه ورود و فعالیت در محیط کار را بدهد بابت جذب شما، کارفرما را از پرداخت حق بیمه و سهم بیمه بیکاری به مدت ۲ سال معاف می کند. اگر همه اینها را قبول دارید، باید حداقل تا لیسانس درس خوانده باشید، تا شاید جایی شما را قبول کند.
در دوره ای که دو سال است، حتی اگر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشید قراردادی حتی به صورت موقت هم با شما به امضا نمی رسد و شما تنها به عنوان یک کارروز معمولی شناخته می شوید. مطالبه مزد واقعی را هم که نمی توانید بکنید چون کارفرما شما را به عنوان نیروی اصلی نپذیرفته، ولی به شما تعهدات کاری در حد دیگران واگذار می کند و از شما مسئولیت می خواهد!
برزخی بین بیکاری و اشتغال
احتمالا پس از دوران دو ساله ای که به صورت نیروی کارورز پذیرفته شدید، چون کارفرما تعهدی در قبال شما ندارد می تواند در صورت صلاحدید به آسانی اخراجتان کند و مسئولیتی هم متوجه وی نباشد. همه اینها در حالی است که دوره آزمایشی در قانون کار تنها ۳ ماه پیش بینی شده و دوره های گذشته کارورزی نیز یکسال بوده است.
بنابراین در چنین شرایطی، فرد نه تنها دچار سرگردانی و دغدغه دائمی بیکاری است؛ بلکه کارفرما نیز اجازه یافته تا دوره آزمایشی جذب نیروی کار را به بیش از ۸ برابر افزایش دهد و از ۳ ماه به ۲ سال برساند. یعنی اگر تا به امروز باید ۳ ماه سرگردانی به عنوان نیروی کار آزمایشی را تحمل می کنید، حالا باید تحملتان را به دو سال افزایش دهید و پس از آن هم شاید اخراج شدید!
اگر فکر می کنید اینگونه کار کردن دیگر آخر گرفتاری و بدشانسی و نشان دهنده بدترین شرایط بازار کار کشور است، این موضوع در قالب بند ۵ ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت برای فراهم شدن شرایط ورود متقاضیان شغل به بازار کار کشور پیشنهاد شده و چه بسا پس از تایید نهایی به اجرا هم گذاشته شود.
بند ۵ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه
برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ۱۲بهمن۱۳۹۴
*ماده ۱۱ قانون کار:
طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره ۱
مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
ضمیمه۷:طرح کارورزی دولت دولت احمدی نژاد زیر عنوان جدید به نام طرح اشتغال آزمایشی ۱۱ ماهه فارغ التحصیلان دانشگاهی با حقوق۴۰۰هزارتومانی در دستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفت.
بطور کلی براساس بند ۵ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه که توسط این دولت تهیه شده است ، دوره آزمایشی کاراز۳ ماه به ۲ سال افزایش می یاید ، قرارداد کار در این دوره بسته نمی شود و کارفرمایان به راحتی می توانند شاغلان بالای لیسانس را از کار اخراج کنند. اصولا هدف این قسمت از برنامه ششم توسعه، خارج کردن کارگران زیر۲۹ سال فارغ التحصیل دانشگاه ازشمول قانون کار است.
*متن پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با حقوق ۴۰۰ هزار تومانی ارائه شده ازجانب وزارت کار دولت روحانی به شورای عالی اشتغال جهت تصویب:
تعاریف و مفاهیم
ماده۱: در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف به شرح زیر است:
کارورز
به فرد دانش آموخته دانشگاهی بیکاری اطلاق می شود که نسبت به فراگرفتن مهارت یا ارتقای آن در واحد پذیرنده کارورز مبادرت می‌نمایند.
دانش آموخته دانشگاهی
به فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی آنان مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد اطلاق می‌شود.
واحد پذیرنده کارورز
به بنگاه اقتصادی بخش خصوصی یا تعاونی اطلاق می‌گردد که کارورز در آن به گذراندن دوره کارورزی اقدام می‌نماید.
دوره کارورزی
دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز اقدام به تبادل دانش و کسب مهارت در واحد پذیرنده کارورز می‌نماید.
دستگاه مجری
منظور از دستگاه مجری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.
مجری استانی
منظور از مجری استانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می‌باشد.
موسسه مجری کارورزی
دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی و یا سایر موسسات واجد شرایط اطلاق می‌شود که ضمن انعقاد تفاهم نامه یا دستگاه‌ مجری به عنوان واسط بین متقاضی دوره کارورزی و واحد پذیرنده کارورز در قبال دریافت وجه نسبت به ارائه خدمات مربوط، اقدام می‌نماید.
کمک هزینه کارورزی
وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی به صورت فواصل زمانی معین به کارورز پرداخت می‌شود.
اهداف
ماده۲: اهداف اجرای این طرح عبارتند از:
۱-افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش اموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه‌های اقتصادی
۲-فراهم ساختن زمینه‌های انتقال دانش از دانش اموخته به بنگاه اقتصادی
دامنه پوشش
ماده۳: دانش آموختگان بیکار دانشگاه‌ها و مراکز اموزش عالی، تحت پوشش این طرح می‌باشد.
تبصره: اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته‌های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در موسسات و سازمان ها و نهادها، از دامنه پوشش این طرح خارج می‌باشند.
شرایط احراز
ماده۴: دانش آموخته بیکار به منظور شمولیت این طرح باید دارای شرایط زیر باشد:
۱-حداکثر ۲۷ سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۳۰ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۳۷ سال برای مقطع تحصیلی دکتری.
تبصره: طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-ثبت نام در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی
۳-سپری شدن حداقل ۶ ماه از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی
۴-کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
۵-مرتبط بودن عنوان دوره کارورزی یا رشته تحصیلی دانش آموخته
۶-عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی
تبصره: افرادی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره کارورزی، انصراف خود را اعلام نماید، برای یک بار از موضوع این بند مستثنی می‌شوند.
شرایط واحد پذیرنده
ماده۵: واحد پذیرنده به منظور جذب کارورز باید دارای مجوز فعالیت از مراجعه ذی ربط باشد.
تبصره: واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب می‌باشند حداقل باید ۲ سال از تاریخ صدور پروانه کسب‌آنها گذشته باشد.
منابع مالی
ماده۶: منابع مالی اجرای این طرح از محل زیر تأمین می‌شود:
۱-بودجه سنواتی مشتمل بر بودجه دستگاه مجری، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌های متفرقه و …
۲-کمک‌های بلاعوض مردمی و سازمان‌های حمایتی و موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی
۳-منابع قانون بیمه بیکاری
تبصره: منابع مالی موضوع بند ۲ این ماده به حساب معرفی شده دستگاه مجری واریز می‌شود دستگاه مجری موظف است صورت‌های مالی این حساب را پس از تأیید یکی از موسسات حسابرسی معتبر به تأیید بالاترین مقام دستگاه برساند.
مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی
ماده۷: استفاده از کمک هزینه کارورزی در صورت حفظ شرایط احراز به صورت زیر می‌باشد.
۱-طول دوره کارورزی حداقل ۶ ماه و حداکثر ۱۲ ماه به پیشنهاد واحد پذیرنده کارورز تعیین می‌گردد.
تبصره: مدت آموزش در هر ماه ۱۴۰ ساعت تعیین می‌گردد، مشروط براینکه در هر روز از ۸ ساعت تجاوز ننماید.
۲-پرداخت کمک هزینه کارورزی در سال ۱۳۹۳ ماهیانه معادل ۴ میلیون ریال تعیین می‌گردد که ۷۰ درصد توسط واحذ پذیرنده کارورز و ۳۰ درصد توسط دولت به کارورز پرداخت می‌شود.
تبصره۱: در استان‌هایی که نرخ بیکاری سالانه آنها در چهار سال متوالی منتهی به سال اجرای طرح، بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری باشد، سهم پرداختی دولت به کارورز معادل ۵۰ درصد تعیین می‌گردد.
تبصره۲: میزان کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال پیشنهاد و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه مجری، جهت اجرای ابلاغ می‌گردد.
۳-سهم دولت ماهیانه به حساب معرفی شده از سوی واحد پذیرنده کارورز واریز می‌شود.
تبصره: واحد پذیرنده مکلف است مبلغ فوق به انضمام سهم خود را مجموعا به صورت ماهیانه به حساب کارورز واریز نماید.
۴-واحد پذیرنده کارورز مجاز است با رعایت کلیه ضوابط این طرحو پرداخت ۱۰۰ درصد کمک هزینه کارورزی و تقبل هزینه‌های بیمه بند ۱ ماده ۸ این آیین نامه، نسبت به پذیرش کارورز اقدام نمایند.
۵-چنانچه پیماکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها مبادرت به پذیرش کارورز نمایند، پرداخت کل مبالغ موضوع بند ۲ این ماده توسط واحد پذیرنده کارورز تأمین می‌شود.
سایر حمایت‌ها
ماده ۸: سایر حمایت‌ها به شرح زیر است:
۱-دستگاه مجری موظف است نسبت به پوشش بیمه حوادث کارورز اقدام نماید.
۲-چنانچه در طی دوره کارورزی واحد پذیرنده کارورز نسبت به جذب کارورز و انعقاد قرارداد یکساله کار مبادرت نماید باقیمانده کمک هزینه سهم دولت تا پایان دوره کارورزی به صورت یکجا به واحد پذیرنده کارورز پرداخت می‌شود.
موادر توقف و قطع کمک هزینه کارورزی
ماده۹: در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی متوقف می‌شود:
۱-بیماری کارورز بین ۳ تا ۱۵ روز مشروط به ارائه گواهی پزشک متخصص معالج به واحد پذیرنده
۲-توقیف کارورز کمتر از ۱۵ روز
۳-تعطیلی موقت واحد پذیرنده کارورز کمتر از سی روز
تبصره: درصورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده کارورز، به موسسه مجری کارورزی مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد.
ماده۱۰: در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی قطع می‌شود:
۱-احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز
۲-عدم حضور کارورز در واحد پذیرنده بیش از ۱۵ روز و مشروط به اعلام واحد پذیرنده
۳-عدم ارسال اسناد پرداخت کمک هزینه کارورزی توسط واحد پذیرنده کارورز به موسسه مجری کارورزی طی دو ماه متوالی
۴-تعطیلی بیش از یک ماه یا دائم واحد پذیرنده کارورز
۵- فوت یا از کارافتادگی کارورز
۶-انصراف کارورز از ادامه شرکت در دوره
۷-عدم رعایت مقررات انضباطی- آموزشی واحد پذیرنده کارورز
۸-اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همکاری با کارورز به موسسه مجری
نظارت و ارزیابی
ماده ۱۱: موارد مربوط به نظارت و ارزیابی به شرح زیر می‌باشد:
۱-مجری استانی موظف است برابر دستورالعملی که توسط دستگاه مجری تهیه و ابلاغ خواهد شد نسبت به نظارت مستمر بر فرآیند اجرای طرح اقدام نموده و گزارش مربوطه را در فواصل زمانی سه ماهه به دستگاه مجری ارائه نماید.
۲-دستگاه مجری موظف است نسبت به نظارت بر حسن اجرای طرح در استان‌ها و تهیه و تدوین گزارش ملی و ارائه آن به شورایعالی اشتغال هر شش ماه یک بار اقدام نماید.
۳-به منظور تأمین هزینه‌های نظارتی، معادل ۲ درصد مجموع کمک هزینه‌های پرداختی سهم دولت به کارورز، به دستگاه مجری پرداخت خواهد شد.
۴-مسئولیت اجرا و نظارت طرح در استان‌ها برعهده مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و در دستگاه‌مجری بر عهده معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال خواهد بود.
سایر
ماده۱۲: پرداخت کمک هزینه کارورزی سهم دولت و سایر حمایت‌های موضوع ماده ۱۸ این آیین نامه، منوط به تأمین و تخصیص منابع مالی موضوع ماده ۵ این آیین نامه خواهد بود.
ماده۱۳: واحد پذیرنده کارورز صرفا به ازای هر ۵ نفر شاغل خود، مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.
تبصره: واحد پذیرنده کارورز کمتر از ۵ نفر شاغل، صرفا مجاز به پذیرش یک نفر کاروز می‌باشد.
ماده۱۴: حق الزحمه موسسه مجری کارورزی، جمعا ۵۰ درصد، معادل یک ماه کمک هزینه موضوع بند ۲ ماده ۶ تعیین می‌گردد که به نسبت ۲۰ درصد توسط کارورز، ۳۰ درصد توسط دستگاه مجری و ۵۰ درصد توسط واحد پذیرنده کارورز پرداخت می‌گردد.
تبصره: نحوه پرداخت حق الزحمه و شرح خدمات موسه مجری کارورزی براساس تفاهم نامه‌ای خواهد بود که بین دستگاه مجری و کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی سراسر کشور به عنوان نماینده کاریابی ها و یا نمایندگان سایر موسسات مجری منعقد می‌شود.
ماده۱۵: طرح کارورزی دوره آموزشی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌کند.
ماده۱۶: دستورالعمل اجرایی ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه در شوریعالی اشتغال، توسط دستگاه مجری تهیه و ابلاغ می‌شود.
این آیین نامه مشتمل بر ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه آینده شورایعالی اشتغال بررسی و تصویب خواهد شد.
اخباروگزارشات کارگری- ششم خردادماه۱۳۹۶
akhbarkargari۲۴۶۸@gmail.com

طرح کارورزی بازگشت به نظام آموزشی ۸۰ سال پیش است!

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.