امروز یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

ساعت ۱۶:۰۴

 
اخبار اقتصادی

صدای نسل امروز

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=117014

لینک کوتاه

هموطنان ببینید چه بر سر این ملت آوردند. تهیدستی و بیداد میکند اما این زن شرافتمند با چه زبانی خواست هایش که خواست مردم است را مطالبه میکند. همراه باشیم.

فرهنگ قاسمی

صدای نسل امروز

https://drive.google.com/open?id=0B9B9dz4R6nrfVjhrZk02TTVTVDdjeFF6MVR3SnhVTDNZT1Fj

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما