امروز دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

ساعت ۱۴:۰۸

 
آخرین اخبار

شورای مرکزی و هموندان محترم اتحاد جمهوریخواهان ایران!

1 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=128602

لینک کوتاه

بدینوسیله پایان همراهی خود با اتحاد جمهوریخواهان ایران را اعلام میکنم.

همانگونه که بارها گفته بودم من با سمتگیری کنشگری زیستبومی متحد یا همراه اجا بودم و نه عضو آن. ادامه این همراهی اکنون باهدف زیستبومی و اصول و ارزشهای «ایرانی» من همخوانی ندارد.

با احترام

امیر مُمبینی

۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما