امروز جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸

ساعت ۰۳:۲۲

 
سیاست

شعبده بازی تحت نام انتخابات در ایران

6 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟
https://rangin-kaman.net/?p=122742

لینک کوتاه

امین بیات
در حقیقت مردم ایران فقط حق دارند در انتخابات شرکت کنند و رای به صندوق بیندازند، ولی سپاهیان و آخوندها تعیین میکنند که چه نامی یا فردی از صندوق بیرون آورده شود.
همان طورکه درانتخابات ریاست جمهوری آخربا به جابجا کردن هشت میلیون رای، فرد نزدیک به خامنه ای را اعلام بیرونی نمودند،این بار نیزهمچون تمام انتخابا ت ها از اول انقلاب تا کنون همان کار را خواهند با رای مردم کرد که تا بحال کرده اند، و البته این عمل شنیع و غیر انسانی دست اندر کاران انتخابات ربطی به مردم نداشته و ندارد، برای اینکه آخوند ها معتقدند مردم نمی فهمند و صغیر ند و بجای مردم آنها تصمیم میگیرند،و تنها وظیفه (تقلب) در انتخابات مسئولیتش با دستگاههای امنیتی، آخوندها ، میباشد.
در همه دورانهای انتخابات ، کار چاق کن ها ، آنها ئیکه بهتر میتوانند مردم را فریب دهند به راه افتاده و مردم را تشویق به شرکت در انتخابات میکنند، یکی از این شیادان آخوند روضه خوانی بنام محمد خاتمی همان آبدارچی معروف است که دو باره راه افتاده و فریبکارانه ، قصد فریب مردم را درانتخابات با روشهای شیادی آخوندی دارد.
این آخوند باصطلاح “اصلاح طلب”و سید منفورو خندان که همواره مدافع جنایات چهل ساله ی کلیت نظام جمهوری فاسد و آدم کش و دولتهای تروریستی بوده و هست ، را با آنهمه خفت و خواری که اورا ممنوع العکس، ممنوع الخروج از خانه و… کرده بودند مجددا به استمداد فراخوانده اند.
خامنه ای و دستگاه جنایتکار و تروریست او که با تنگناههای شدید داخلی و خارجی روبروست ،مجددا و به ناچار خاتمی رارفع تصویر و رفع حصر کرده و از این آخوند مرموز مدد و کمک برای حفظ آبروی خود کرده و او را برای سخن پراکنی و شیادی آزاد گذاشته اند تا فرجی از این در به آن در، حاصل شود.
خاتمی با چاپلوسی مخصوص بخود برای نجات جمهوری اسلامی مجبور شده بدورغگوئی، از کلماتی چون صلح، حقوق بشر،دمکراسی،عزت و کرامت مردم و…به زبان بیاورد، اما مغز علیل آخوندی او باو نمیتواند تفهیم کند که اطرافش را ببیند و بسنجد و از حضور پاسداران در سوریه ،عراق،لبنان، یمن و قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران در جهان، ترویج تروریسم در جهان، کشتارو سرکوب مبارزان داخل کشورو… ودر واقع خاتمی دو باره ماموریت یافته که کشتی درحال غرق شدن نظام رابه ساحل آرام برساند، اما افکار عمومی جهان دیگرفریب و گول آخوندهای عقب افتاده و دزد و قاتل را نخواهند خورد و مردم ایران دیگر به لاطائلات و مفت گوئی و دروغپردازی و شیادی خاتمی و امثالهم گوش فرا نخواهند داد، میماند مشتی جیره خوار وحزب الهی وتعدادی متملق و چاپلوس در خارج که با حقوق و بی حقوق در خدمت استمرار رژیم که به پای صندوقهای رای حاضر خواهند شد.
خاتمی وقیحانه در روزنامه گاردین به زور پرداخت دلار نوشت که ” جمهوری اسلامی در طی دوران زمامداریش تلاش در راستای سیاستهای صلح طلبانه ، انسان دوستانه بوده و تنها نیروی هسته ای صلح آمیز میخواهدو صلح دوست نیز هست.”
“صلح دوستی”خاتمی که بدروغ خود را از قماش پیام آوران آن میداند، این آخوند چگونه صلح طلبی است که نظام مورد تایید او در اکثر نقاط جهان و بخصوص در خاور میانه دستش بخون مردم منطقه آغشته است و در ایران زبانی جز زور گوئی سرکوب و جنایت نمی شناسد ، و وقیحانه سردمداران جمهوری اسلامی و از آن جمله خاتمی مدعی میشوند که صلح برای جهان میخواهند.
سرانجام کار “بیت رهبر” بجائی رسیده که از خاتمی استمداد میطلبد و خواستار دخالت او برای حفظ آبرو میشود،
قرار است جلوی جنگ طلبی مشتی پاسدار را بگیرند، مداحان خشگ مغز را کنترل و دست بسیج را از سرکوب درخیابانها کوتاه کنند، زنان معروف به خواهر زینب این عجوزه های مزدور رااز خیابانها با آن قیافه های مسخره و زشتشان پنهان کنند، موشکها را در جلوی دوربین های جهانی تیکه تیکه کنند همانطور که با صدام و قذافی کردند ، بیخود نیست که وزیر امورخارجه با خفت وخواری تمام دست بدامن آمریکائیها شده، و مامورین جنایتکار امنیتی را از دروغ گوئی و توطئه و بلند پروازی وادار کنند روی زمین راه بروند ، تا بلکه ترامپ سردار فاتح و فاشیست آمریکائی دلش به رحم آمده و کمر بندتحریمها را کمی شل تر کند تا آخوند جنایتکاری چون خامنه ای و خاتمی بتوانند نفت این ثروت مردم را بفروشند و به زندگی انگل بار خود ادامه دهند.
در واقع امر خاتمی میخواهد به مردم ایران تفهیم کند که این رژیم آلترناتیوو جانشینی ندارد، بهتر است که مردم به وجود ما (آخوند ها ) راضی باشند و از خود گذشتگی نشان داده و در انتخابات آینده با علم به اینکه میدانند در آن تقلب میشود، رل دلقک را بازی کرده و در پای صندوقها حاضر شده و به رژیم رسمیت و اعتبار بدهند .
سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین وهیچکاره رژیم از مردم “ناراضی میخواهد که بخاطر ایران پای صندوقها بیایند .” امید سردمداران جنایتکاری مانند محمد خاتمی با ابتکار شیوه های شانتاژ و دروغ پردازی به تبلیغ و فریب مردم روی آورده اند، تا چهار صباحی دیگر به حکومت ننگین و ریا و تزویر خود بتوانند ادامه دهند ، خاتمی آگاهانه فراموش کرده که مردم یکصدا پایان رژیم آخوندی رافریاد زدند ، اما آخوند روضه خوان پنج ریالی عرب تبار امروز از ایران و ایرانی صحبت بمیان میآورد تا چهره کریه و ضد ملی و ضد ایرانی خود را پوشش دهد.
تظاهر به نماز خوانی و روضه خوانی خاتمی و افرادی چون موسوی و کهروبی، نامه نگاری سرگشاده و التماس و دعا نویسی به خامنه ای ، تا حد وقاحت، چندش آور است. اگر محمد خاتمی اندکی شرافت داشت باید خجالت میکشید از برادرش که در دادگاه به روشنی در دفاعیه اش اظهار داشته که 8 میلیون رای در انتخابات تقلب کرده اند، روشن شدن رسوائی از این بالاتر، نویسندگان هفت مشاور سابق موسوی نیز از راه کلاشی و تملق گوئی به میدان آمده اند، که راه به جائی نخواهند برد .
در انتخابات شورای های تهران تنها 7%مردم در انتخابات شرکت کردند و در اکثر شهرهای بزرگ ایران نیر بهمین منوال در صد شرکت کننده بسیار کم بود،با 7% رای کجا این نماینده مشروعیت دارد و در نتیجه مشروعیت کل رژیم نیز همینطور میباشد ، و باز تنها راه تقلب در انتخابات این بار معلوم نیست کیلوئی چند میلیون رای جا بجا کنند.
در این ارتباط “شورای نگهبان” گفته ” انتخابات با شیوه دستی در شرایط فعلی از الکترونیکی با اطمینان تر است” یعنی راه تقلب در انتخابات بدست شورای نگهبان و عوان و انصارش باز بماند.
حجاریان مامور امنیتی رژیم میگوید: ” اگر انتخابات در ایران آزاد بود نه اصول گرا و نه اصلاح طلبی برنده میشد.” و همچنین میگوید ” بر داشته شدن محدودیتهای انتخاباتی، نه اصولگرایی باقی میماند و نه اصلاح طلبی.”او اضافه میکند که ” مردم بر جریانهای سیاسی بی اعتماد هستند و میگوید مردم میگویند ما دیگر با طناب شما به چاه نمی رویم.” به این ترتیب دیگر ماهیت بد و بدتر برای مردم روشن شده است.
بالاخره خاتمی گفت که: “زندانی سیاسی و مطبوعاتی داریم.” و سخنانی به زبان آورد که تازه گی داشت:” امروز آزادی یک اصل پذیرفته شده است و کم کم درکنار آزادی، عدالت نیز که مطلوب همیشه بشربوده، جای خود را باز کرده است.” البته معلوم نیست خاتمی از کی طرفدار آزادی و عدالت شده ، البته اکثر مردم میدانند که این آخوند وقیح روضه خوان در دوران ریاست جمهوریش بیشترین قتل ها و ترور ها و بیشترین زندانی و شکنجه صورت گرفت، امروز که می بیند رژیم اسلامیشان در سراشیب سقوط قرار گرفته اقدام به تلاشهای مذبوهانه کرده و جهت نجات رژیم دست بهر اقدامی میزند و قراراست آبروی ریخته شده خود وهمراهان “اصلاح طلبش” را دو باره حفظ کنند ، و افکار عموی جامعه را یکبار دیگر به کجراه بکشانند.
کار بجائی کشیده شده که وزیرامور خارجه هیچکاره ایران آقای ظریف ، وقیحانه ازآخوند جنایتکاری چون رئیسی به عنوان ” حامی حقوق بشر” تجلیل میکند. البته ما میدانیم و همه میدانند که تنها این رژیم مستبد و خونخوار جمهوری اسلامی نیست که ادامه حیات ننگینش را دنبال میکند آنهم با تهدید مردم و تهدید به جنگ.
هر روز آخوندی ازجمله خامنه ای با شعار های تو خالی دنیا راتهدید میکنند، از نیروهای قدرتمند نظامی همچنین سخن میرانند،از اسلحه های جدید جنگی ساخت ایران ، کیست که نداند این شعار ها طبل توخالیست، هر روز آماده باش فرا میخوانند و میگویند جنگ با ایران مادر جنگهاست، و امامان و حلقه بگوشان مزدور مردم را می هراسند و از طرفی مردم را برای روز مبادای جنگ آماده میکنند، و روحانی شیاد در گفتارش میگوید: ” مردم باید مجانی برای دولت اوکار کنند” نمیگوید دولتش ورشکسته شده و در آینده نزدیک قادر به پرداخت حقوق کارمندان نخواهد بود.
ابواب جمعی مجلس انتصابی و نمایندگان “ولی فقیه” و” شورای مصلحت نظام” و ” رئیس جمهور ولایت فقیه”با اشغال اینگونه پستهای نمایشی ومقامهای دست نشانده وچپاولگر ثروت مردم ایران در طی چهل سال گذشته، بوده اند.
مطمنن در خارج و داخل کشور افرادی از قماش سروش،کدیور،مهاجرانی،اشکوری،خاتمی و…پا به میدان شعبده بازی و دغلکاری خواهند گذاشت و مبلغ انتخابات قلابی خواهند شد ، در تلویزونها و رادیو های وابسته چون بی بی سی و رادیو فردا و امثالهم مشغول سر گرم کردن و گول زدن مردم و جاده صاف کن ادامه زندگی ننگین ملاها خواهند شد ، و مشتی خود فروخته نیز در خارج را به پای صندوق های رای خواهند کشاند.
ئیدئولوژی حاکم برحکومت اسلامی ایران مبتنی بر جنایت وکشتار ، زندان وشکنجه مردم توسط همین مبلغین شبیه خاتمی ، روحانی و سایر آخودها ادامه خواهد یافت اگر مردم مشت آهنین بر دهان این یاوه گویان نکوبند و آنها را از صحنه قدرت پائین نکشند، نمیتوانند خود را از بختک اسلام حکومتی برهانند.
روحانی و خاتمی و افراد پادوئی مانند صادق زیبا کلام در تدارک برگزاری رفراندم برای نجات رژیم به دست و پا زدن افتاده اند، شعار رفراندوم یا همه پرسی آنهم بوسیله ی جمهوری اسلامی یا در دوران این حکومت دارای سوابق تقلب در کلیه ی انتخاباتها بدون استثنا، آب به آسیاب این رژیم برای ادامه سرکوب و جنایت وچپاول ثروت ملی میباشد،و هر ایرانی بدنبال اینگونه اهداف باشد دانسته یا ندانسته در خدمت استمرار این رژیم قرار دارد، بفرض محال بعد از بر گزاری رفراندوم کجا میتوان قوانین اسلامی را تغییر داد کجا و چطور میتوان ” دین رسمی شیعه ی اثنی عشری”را تغییر دادو یا مسئله “ولایت فقیه” را حذف کرد ، بنا بر این باید کلیت نظام با کلیت قانون اساسی آن تغییر یابد، و بدون سرنگونی کامل کلیت جمهوری اسلامی ، نمیتوان نه قانون اساسی را تغییر داد و نه اصل “ولایت فقیه را حذف نمود، آنهائیکه چه در ایران و چه درخارج از کشور پا فشاری براصول رفراندوم دراین رژیم با هر ترفندی پافشاری میکنند، مانند “ملی مذهبی ها” و نیروهای طرفدار اصلاحات در خارج شیادانی بیش نیستند و از عملکرد چهل ساله آگاهانه دفاع میکنند.
از جانب دیگردولت روحانی و پا دو های اصلاح طلب اوبه تهدید های بدون پشتیبانه به ماجراجوئی درخلیج فارس سر گرمند،عاقبت این خلیج عملا بدست نیروهای جبهه ی متشکل از آمریکا و اروپا و کشورهای عربی در خواهد آمد، قرار است که در آینده ی نزدیک وزیران امور خارجه ی این کشور ها در فنلاند به تبادل نظر درمورد تشکیل این جبهه بپردازند و در مورد فراخوان آمریکاجهت حفظ امنیت خلیج فارس و همچنین دریای عمان تصمیم گیری نهائی کنند.
تهدید روز افزون دولتهای اروپائی توسط روحانی و سران سپاه در نشست هیئت دولت و فرستادن پیام به اروپا و آمریکا که اگردر پایان شصت روزه دوم نتایج مثبتی دیده نشود جمهوری اسلامی اقدام به بر داشتن گام سوم یعنی کاهش تعهدات بیشتر در ارتباط با توافق هسته ای بر خواهند داشت، در واقع جمهوری اسلامی ایران جرات و شهامت این امررا ندارد که یکباره از قرار داد فرجام بیرون بیاید، زیرا وحشت از بر خورد شدید دولتهای اروپائی و سازمان ملل دارد، در واقع رژیم ایران نیز دریافته که از دست اروپائیها هم کاری ساخته نیست ، وحرف آخر را امریکا میزند و اروپا هم مجبور است همراهی کند، تنها ایران بدنبال راه فرجی میگردد که به مذاکره مستقیم با آمریکا تن در دهد ، و حاضر به اجرای خواسته های امپریالیسم جهانی و برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستند.
در حقیقت شرایط آنقدر سخت شده در ارتباط با تحریمها و گلوی اقتصاد ورشکسته رژیم ملاها را میفشارد ، که چاره ای جز تن دادن به مذاکره ندارند ، امروز حتی رژیم با کسری بوجه و ورشکستگی دولت روبروست ، ودر گونه ای موارد به فروش اموال دولت روی آورده است و حتی صندوق توسعه ی ملی را خالی کرده و کف گیر به ته ی دیگ رسیده .
اقتصاد ایران با فساد روز افزون و ادامه تحریم فروش نفت و نداشتن دسترسی به دلار و گرانی به اوج خود رسیده است، از طرفی مردم با نا ملایمات بسیاری روبرویند و ما شاهد بیشتر شدن تعداد مخالفین و جدا شده گان از دستگاه هستیم و رژیم بخوبی میداند که ادامه ی این نابسامانی بالاخره منجر به قیام سراسری خواهد شد و هر روز به نمایش دستگاهای سرکوب جهت حفظ شرایط موجود بخیال باطل خود می افزاید.
وقتی در یک روزنامه آلمانی بنام “بیلد سایتونگ” نوشته میشود که:
” رئیس جمهور آلمان (اشتاین مایر) سفیر یک رژیم “وحشی” را بحضور پذیرفت.” این خود نشان میدهد که رژیم ایران چقدر در میان افکار عمومی جهان مفتضح و بی اعتبار شده ، این روزنامه این سئوال را طرح کرده که:
” آیا از سفیر کشور جنایتکاری مثل ایران باید مثل همه ی سفرا استقبال میشد؟”
قابل ذکر است که این روز نامه قبلا هم در مورد تلگرام تبریک رئیس جمهور آلمان به مناسبت سالگرد انقلاب در ایران انتقاد هائی را بر انگیخته بود.
جالب است آقای ابوالفضل قدیانی از طرفداران سابق جمهوری اسلامی میگوید:
” تا زمانیکه آقای خامنه ای بر مسند حکمرانی تکیه زده است وبر حکومت نامشروع خود اصرار میورزد ملت ایران روی آرامش و سعادت را نخواهند دید.”
بله بالاخره یکی پس از دیگری طرفداران رژیم پشت به حکومت اسلامی میکنند ، و خواهان بر کناری خامنه ای میشوند، ولی باید به آنها یاد آوری کرد که فقط حکومت خامنه ای نیست بلکه اگر واقعن سعادت مردم ایران مد نظر شما هم شده و طالب این هستید که مردم ایران روی آرامش ببیند ، واقعییت را با مردم به میان بگذارید یعنی باید کلیت نظام اسلامی بر چیده شود.
در این روزگار نا مناسب با مردمان نا راست و غداری چون خاتمی ها روبروئیم ، او را و همفکرانش را دو باره آماده کرده اند که با شعبده بازی مخصوص که در آستین کهنه ی این مکار وحیله گر موجود است برای انحراف مجدد افکار عمومی با اینجا آنجا بفرستند.
طنز تاریخ چهل ساله در اینجاست که فرد ی چون خاتمی میخواهد دمکراسی برای مردم بیاورد، که در دوران حکم رانیش در آبدار خانه رژیم نه از آزادی خبری بود و نه ازدمکراسی ، باز هم انتخابات مجلس نزدیک شده و روباه سبز پوش و مکار در فکر فریب مردم براه افتاده است، خاتمی یک آخوند حیله گر، بی مصرف و یاوه گو ی روضه خوانی بیش نیست، مدت هشت سال مردم را فریب داد تا رهبر نا مشروع ( به قول قدیانی ) و ضد مردمی ، عقب افتاده و ضد ایرانی و قاتل جوانان این مرز و بوم بتواند ثروت ملی و معنوی مردم را چپاول کند و آزادی را به بند بکشد.
آقای قدیانی فراموش کرده بنویسد جمهوری اسلامی واسلام ننگ تاریخی ایران و بشریت است، و آخوند بطور کلی انگل جامعه است.
آخوند ها با داشتن حجم وسیعی از مشگلات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بی مهابا و با کوته بینی در خلیج فارس جنگ افروزی میکنند و به استقبال شکست و ایران خرابی میروند، و پشت سر هم از شکست آمریکا یا بقول آنها “شیطان بزرگ” رجز خوانی میکنند.
خمینی تخم جنگ با جهان رااز روزاول رسیدن بقدرت کاشت و این دانه امروز درخت تنومند عرعر بی حاصلی شده، و پس از جهل سال معلوم شده که این شعار ها باد توخالی بیش نیست و با تحریم ها شاخ و برگش شگسته و خشگ شده ، به التماس و التجا افتاده ، چه برسد به اینکه توانائی جنگ داشته باشد که اگر اتفاق بیفتد نه از جمهوری اسلامی، نه از ایران چیزی بجای خواهد ماند.
خامنه ای و پادوهای آخوندش با شعار های بی محتوی اینطور وانمود میکنند که روش رسیدن به صلح از راه دیپلماسی وخارج شدن از بحران کنونی به بن بست رسیده و با این ترفند میخواهند در واقع پیام به کشور های اروپائی ، آسیائی و افکار عمومی مردم در آمریکا برسانند تا مردم در آمریکا علیه دولت وقت قیام کنند، تا بخیال خام خود از فشار حد اکثری تحریم ها کاسته شود. و اینگونه پیامها مصرف داخلی بیشتر مورد نطر خامنه ای است که نیروها و افراد ی که هنوز از رژیم نبریده اند رابه وحدت و یکپارچگی آنهم به گرد محور “ولایت فقیه” و کنار گذاشتن اختلافات صوری ، چون شرایط را جنگی ارزیابی میکنند، و سرنوشت خانواده اسد در سوریه را برای خود مد نظر دارن که توانستند در سوریه از جنگ جان سالم بدر برند و رژیم و خانواده اسد را فغلا نجات دهند ، امادر کنار گوش خود نمیخواهند بشنوند و ببینند که چه سرنوشتی صدام حسین و قذافی، داشتند.
در حقیقت آمریکائیها و اروپائیها بدنبال این هستند که ایران آغاز گر جنگ بشود ،که با بودن عده ای پاسدار لات اسلحه بدست و چند قایق موتوری و تعدادی هواپیماهای عهد عتیق ، قرار است تنگه هرمز را ببندند واز آن بالاتر ارتش آمریکا که سلطه اش در تمام جهان هرروز بیشتر میشود را شکست بدهند، زهی نادانی و بی خردی، از جانب دیگر بازوی نظامی پاسداران در واقع حزب الله لبنان و حشدالشعبی عراق و امثالم میباشد که اگر یگماه حقوق دریافت نکنند شیرازه آنها از هم پاشیده خواهد شد.
بالاخره جمهوری اسلامی از یکطرف برنامه ریزی انتخابات برای مجلس آینده را تدارک می بیند و از جانب دیگر در خلیج فارس دزدی دریائی میکند و شعار جنگ سر میدهد و به تهدید تروریستی و بستن تنگه هرمز آنهم با قبول وعده های آقای پوتین ، ونمی خواهد قبول کند که آفتاب حکومت ملاها رو به خاموشی مطلق است و از غروب خاموش دیگران سخن میگوید.
Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/min.bayat9

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما