امروز پنج شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

ساعت ۱۹:۰۴

 
تاریخی‌

شرح حال تلخ و شیرین یک ملت به روایت تاریخ

3 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟
https://rangin-kaman.net/?p=119409

لینک کوتاه

امین بیات

تاریخ ایران ، پر از صفحات نگاشته شده ازستم حاکمان  و شاهان  است، اما همیشه مردم ایران  در  برابر  ظلم  و تعدی حاکمان ، از فراز و نشیبها ، شکستها گذشته و هیچگاه آرام نگرفته و با روحیه  و اراده ای استوار  در مقابل متجاوزین  و سرکوبگریها برای گرفتن حقوق خود ، از سر زمین و فرهنگ خود دفاع کرده و توانسته اند استقلال و فرهنگ ایرانی  را حفظ کنند.                             

بررسی تاریخ ، شرح حال تلخ  و شیرین  یک ملت را بیان میکند، تا نسلهای بعد با مطالعه  آنها و آگاهی برنقش واهمیت وجود شخصیتها ومدافعین منافع ملی، در زمانهای مختلف، دریابندکه چه حکومتهائی  به مردم  و وطن خود خدمت  کرده اند و کدامیک به ملت و وطن  خود خیانت کرده اند.           

بررسی  دقیق اتفاقات در تاریخ ، و  نقش افراد  بزرگ همچون شمعی  در دست  نسل جدید  است  و در زیر  نور آن  است  که  میتوانند راه  و  روش انسان  دوستی، وطن پرستی، مملکت داری را بیآموزند  و سره از  ناسره  را  تشخیص دهند ، وآنهائیکه  بخاطر منافع شخصی ، مالی و شغلی، خود  را در اختیار بیگانگان قرار داده  و به  وطن فروشی افتخار میکنند ، را  شناخته و در افشاء آنها وطرد امثال آنها اقدام کرده وبه پیشرفت و آگاهی  مردم یاری رسانند.

نسل جوان با  درس آموزی  از تجربیات گذشته ، و بکار بردن آنها با تکنو لژی مدرن  در خدمت مردم  برای بر قراری، آزادی،دمکراسی و عدالت اجتماعی، جهت بر قراری حکومت مستقل مردمی، به هموطنان خود در افشاء جریانات مرتجع و واپسگرای مذهبی و دولتهای ضد مردمی آنها که باعث  عقب ماندگی جامعه و ورشکستگی  اقتصادی و اجتماعی  شده اند میتوانند مثمر ثمر واقع شوند.

البته  تاریخ  نویسان  مزد بگیر و  بیگانه پرست  هم  آرام  ننشسته  و با بیان غیر واقعی و درج آن درصفحات تاریخ و انتقال آنها به نسل بعد توانسته اند با غرض ورزیها و با بکار بستن مقاصد خاص  مادی و سر سپردگی  به بیگانه در به انحراف کشاندن  جوانان و در خوش خدمتی به دولتهای مرتجع و تثبیت آنها  کمک کنند،و اثرات مثبت آگاهی بخش تاریخ واقعی را از افکار جوانان دور کنند، در نتیجه این انحرافات و ندانستن را ه  و روش درست بود که   انبوهی از جوانان و سازمانها در پشتیبانی از آخوند مرتجع و عقب مانده ای مانند خمینی در سال 57 دیدیم یکی از دیگری سبقت میگرفت،که نه در دبستان ،نه در دبیرستان و نه در دانشگاه به ماهیت و عملکرد دین اسلام و قوانین  ضد بشری آن  و عملکرد آخوندها در گذشته سر پوش گذاشتند و بارز ترین نمونه امروز آنرا درپشتیبانی از  قامت عنصر مرتجع و ضد ایرانی خامنه ای مبتوان دید .                                                                                                                   

“فروش” یا حراج  جزایرو بنادر ایران در خلیج فارس و واگذاری جزیره  کیش برای 25 سال  به روسیه  و چین و بندر چابهار به هند برای 10 سال نشان از ورشکستگی کامل رژیم  ملاها  دارد و سوء استفاده های دولتهای چین و روسیه  و هنداز ضعف  رژیم جمهوری اسلامی بوده و این عمل  سلطه ی سرمایه “بانک بریکس”  را نسبت به جایگرینی “بانک جهانی” ، نشان میدهد. انتظارات رژیم ملاها  از چین – روسیه و هندوستان بحاطرمخالفت با تحریمها و رساندن فروش نفت ایران به صفر توسط آمریکا بیهوده است، این کشور ها  بخصوص روسیه بخاطر حفظ منافع خوداستخراج نفت را افزایش داده  و از تحریمهای نفتی به اینصورت پشتیبانی کرده است، سیاست چین نیز نمیتواند جز این باشد  و بستگی به نشست رهبران چین و آمریکا دارد و اولین پیشنهاد چینیها هم به آمریکا نخریدن و کم کردن خرید نفت از ایران خواهد بود،هندوستان نیز از سیاست چین و روسیه و عملکرد “بانک بریگس” پشتیبانی خواهد نمود.                                                       .                                                   

روز اخراج پرتقالیها از خلیج فارس  در سینه تاریخ درخشش مخصوص  خود را دارا میباشد، که  به بیش از یکصد سال تسلط جابرانه  آنها بر خلبج فارس  پایان داده شد.

از آنجا که خلیج فارس ازلحاظ ژئوپولیتیک ، کشتیرانی بین لمللی وصادرات نفت ، گلوگاه یا باریکه مهمی برای کشتیرانی  میباشد و بخش بزرگی از اقتصاد جهان به آن وابسته است و خاور و باختر را بهم مرتبط میکند ، وعلاقه همیشگی روسها به حضور در خلیج فارس  و دست یابی آنها به آبهای گرم بوده است ،که با لاخره توسط خامنه ای عملی شد ،علاوه بر  روسها ، چینیها  ، نیز حضور نا مشروع خود را علنی کردند و هندوستان نیز بعنوان طفیلی همراه آنان است، و” بانک بریکس” با پولهایش بکار گرفته شده و جیب ملاها را پر کرده،همانطور که مردم ایران پرتقالیها را به زور از خلیج فارس اخراج کردند ، پس از سرنگونی رژیم ضد ایرانی ملاها هم روسها-چینیهاو هندیها باید خلیج  فارس را ترک کنند خلیج جای هیچ نیروئ خارجی از جمله آمریکا ،بجز کشورهای همجوار نیست.                                                         

با نگاهی گذرا به صفحات تاریخ  و با توجه به تهدیدها ی مرزی و تمامیت ارضی ایران ، بخشهای  بزرگی در دوران های قبل از سر زمین بزرگ ایران یا ایرانشهر بزرگ که درجغرافیای کهن نقشه هائی از آن بیادگار مانده است ،بیندازیم ،می بینیم که ترفند ها و دسیسه های بیگانگان بخصوص شوروی سابق و توسط حاکمان بی کفایت در ایران ، بخش بزرگی از سر زمین کهن ایران را در طول تاریخ از ایران جدا کرده اند و با انعقاد قراردادهای ننگینی همچون “ترکمن چای”،”گلستان”، “پیمان پاریس ” و… صفحه های شرم آوری به تاریخ ایران افزوده اند.                                                                                                                                           

از جمله قرار دادهای ننگینی که دردوران حکومت ملاها بسته شده،بخشش جزیره کیش به چینیها است، پس از برقراری تحریمها ، دولت جمهوری اسلامی ایران و درراس آن خامنه ای تلاشهای مذبوهانه ای با دولت چین توده ای در ارتباط با گسترش روابط  تجاری، بانکی، نفتی، همکاریهای نظامی و صنعتی یر قرار کرده اند، تا چین در مقابل  تحریمها  بایستد، ملاها  مسئله استقلال  ایران را نا دیده  گرفته  و جهت  نجات رژیم  خود  دست  بدامن چین  و بخواستهای سلطه  گرانه  “کمونیستهای ” چینی پاسخ مثبت داده و تسلیم آنها شده اند، از جمله   واگذاری اکتشافات در آبهای  خلیج  فارس  جهت یافتن منابع نفت و گاز تحت نام  “طرح باز سازی و توسعه صنعت نفت و گاز”  و قرار داد  آنرا به  تصویب  مجلس  هم  رسانده اند، و چوب حراج  به سرمایه  ملی، آنهم  تا  مدتی مخفیانه ودر یک اقدام  ضد منافع ملی ، اقتصادی  و استقلال  کشور ، زده اند، تازه  شنیده میشود که درآمد ازفروش نفت و گازدر بانکهای چینی سرمایه گذاری میشودوبخش کوچکی از  در آمد بعنوان کالا خریداری و به ایران ارسال میگردد.

قرار داد  ننگین چابهار، واگذاری بندر چابهار به هندوستان  با قرار 60 %سهم ایران  و 40% سهم  هندیها  که  در دو قرار داد  یکی بمبلغ 150 ملیون دلار و دیگری به مبلغ 85 میلیون  دلار و هر دو بمدت 10 سال،  واگذاری این  بندر به هندوستان  در واقع حراج  سرمایه ملی است و باعث  وابستگی هر چه بیشتر کشور به بیگانه  میگردد و همچنین باعث بیکاری بیشتر متخصصین ایرانی خواهد شد، در واقع این قرار دادی سرمایه گذاری نیست  بلکه  واگذاری اداره این بندر به  هندیها و به زبان دیگر ” فروش” این بندر است.

قرار داد دیگر بستن عهد نامه  “ترکمن  چای دوم”  با  روسیه  و واگذاری  دریای  کاسپین به پوتین میباشد ،  فتعلیشاه   قاجارعهد  نامه” ترکمنچای” با روسیه را از موضع ضعف پس از جنگ جهانی دوم به امضاء رساند و بموجب  آن  پس  از قرار داد  “گلستان” و واگذاری بخشهائی از خاک ایران به روسیه  بود که  با  دسیسه چینی  و کمک انگلیسیها  قرار  داد ننگین “ترکمنچای” منعقد گردید و بمو جب آن سر زمین پهناور قفقاز با چاه های نفت که  یکی از غنی ترین  معادن نفت دنیا بودند، از ایران  جدا  برای 100 سال شد که سر رسید و مدت این  قرار داد به پایان رسیده  است، و حالا دولت جمهوری اسلامی و خامنه ای دریای کاسپین رابه پوتین می بخشد تا  اوایران را در مقابل تحریمها پشتیبانی کند، که این خود از نداشتن شناخت ازماهیت  پوتین و روسیه است یا  دادن باج به روسها است.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

امروز عصر بیداری مردم ایران فرا رسیده است، مردم  به حقوق  فردی ، اجتماعی  خویش آگاهند، ارزنده  ترین سرما                                                                                                                                                                                                                                                    ی  کشور ما   نیروی  انسانی جوان، مدرن  و آگاه  آن  میباشند، نیروهائیکه  قادرند متحدا با شهامت  و از خود  گذشتگی، ریشه ها ی عقب ماندگی و علتها و مسئولین آنرابه مردم معرفی کنند ومردم را برای روز موعود ، بخاک سپاری استبداد و دیکتاتوری مذهبی، بسیج وهدایت کرده و شوق  استقلال و وطن پرستی را  در مردم زنده نگهدارند تا قفسهای آزادی درهایشان  گشوده شود، و خود را ازبند وفضای زندان، مذهب و خرافات برهانند، که  تنها ضامن تامین آزادی و عدالت اجتماعی واستقلال در مقابل دشمنان داخلی و خارجی میباشد.                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                           

کشوهای بیگانه که آزمندانه  چشم طمع به  ثروت های زیر زمینی ایران دوخته اند ، و بزرگترین ثروت کشو رما که جوانان تحصیلکرده ی ما میباشند را  با سانتاژ های عملکرد  سرمایه  ربوده اند، ثروت کشور را به عناوین مختلف به یغما برده اند و مردم  ایران را اولا در چنگال خون آشام حکومتی  مذهبی  گرفتار کرده اند  و ثانیا  مردم  را در فقر و فلاکت  و عقب ماندگی  گرفتار کرده با گلوبال جهانی سرمایه  و امروز هم با تهدید  تجاوز نظامی  و تحریم ، توطئه ای  دیگر علیه مردم  ایران  تدارک  دیده اند، غافل از اینکه  اگر مردم آگاه ایران متحدا جلوی ترفند های تجاوزکارانه ی داخلی وبیگانه  بایستند کلیه توطئه ها ی دولتهای بیگانه و بخصوص دولت ارتجاعی حاکم بر مال و جان مردم  ایران نقش بر آب شده و آنرا خنثی خواهند کرد ،و تکلیف حکومت جنایتکار و متجاوز  جمهوری اسلامی  ایران  را خود مردم تعیین       خواهند نمود وحاکمیت و سر نوشت خود را بدست خواهند گرفت.                                                                             

   تسلط عربها  بر ایران ، ضررهای جبران  نا پذیری به  وحدت ملی و استقلال  ایرانیان زده است، در دوران حکومتهای اعراب  بر ایران، و دخالت دین در امور خصوصی و سیاسی و دولتی همچون امروز جمهوری وارداتی  اسلامی عربی وحق خود میدانند در کلیه ی امور زندگی فردی و اجتماعی مردم ایران دخالت کنند، مالیات ازمردم میگیرند وآستان قدس را از مالیات دادن معاف میکنند، و درآمدها و ثروت مردم را چه در گذشته و چه امروز به تاراج  میبرند  و جهت  بهتر زندگی کردعربها،درسوریه،عراقویمنبکار میبرند.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        این دین پیشگان خرافاتی ، قدرت طلب ، دزدان ثروت مردم، تنها به پایگاه  سیاسی مذهبی  و اجتماعی  خود  می اندیشند و زندگی اجتماعی مردم را و سرنوشت آینده ایران را  نا دیده گرفته ومنافع  خود را بر منافع عموم ترجیح میدهند، داستان کتاب سوزان اعراب و در آب و آتش افکندن کتاب  نشان از عقب ماندگی و وحشیگری اعراب  داشته و همان  کارها  در جمهوری اسلامی در چهل سال اخیر دیده شده وعمل شده و داعش وار بر مردم ستم روا داشته اند و بانواع محتلف مردم را  تحقیر کرده اند، در همین دیماه  تعداد بیشماری از مردم  بجان آمده  را   دستگیر، زندانی ،  شکنجه و کشتند، اگر دیروز اعراب مداین را به آتش کشیدند امروز  در کازرون مردم را به گلوله می بندند .                                                          

. در زمان  محمد ” پیامبر”   ثروتهای  فراوان  اندوختند  از جمله  سه  خلیفه ،  اموال   و  ثروت مردم را همچون امروز سران جمهوری  اسلامی دزدیدند و  در خانه های   مجلل  و میلیاردی  زندگیهای مرفه را میگذزانند، در این شرایط  تحصیل  کردگان  جامعه  بیکارند ، کارگران حتی کارمیکنند یا ماهها کار کرده وحقوق یا دستمزد دریافت نکرده اند.                                                                                                                                                        

در تاریخ  آورده شده که خالدابن  ولید  یکی از سرداران معروف عرب  به مالک نویره  که  مهمان  او بود  او را  کشت و در همان شب به همسراو تجاوز کرد ، امروز نیز در جمهوری اسلامی ایران، پاسداران جهل  وجنایت همین کارها را با  مردم  در بند و خانواده های  آنها انجام میدهند. همین افرادیکه در بیت رهبری قدرت گرفته اند و تجاوز  آنها  به بچه ها  نشانه ی  ورشکستگی  و خیانت و اوج  وقاهت  ملاها  را بر ملا  کرده  است.  یا مثالهای دیگری  که اعراب در  جنگها پس از پیروزی اموال و ثروت مردم  را به غنیمت  میگرفتند وبه زنان آنها تجاوز می کرد ند وبه کنیزی گرفته و  مردان انجام مید هند  همانطور  که  با زنان یزیذیها در عراق انجام دادند، در همین  تظاهراتهای خیابانی  که تعدای را   دستگیر  کردند که پس از  زندانی کردن در خانه های  امن  سپاه به آنها تجاوز کرده  و تعدای را کشتند و به خانواده های  بعضی  از آنها اطلاع  دادند  که دختر شما به دلیل  پاره  بودن مقعد و رحم در بیمارستان  بستری است، آیا  این  اوج  جنایت و وقاحت  پاسداران  و آخوندها  نیست، اوج  فاشیستی  دولت جمهوری اسلامی نیست.

آیا  رواست که  بجای “ابومسلم خراسانی”  در مشهد آخوندهای مرتجعی چون علم الهدا  و رئیسی حاکم گردند که  یکی از راه تبلیع فحشا حکومت  میکند و دیگری از راه کشتار جوانان خراسان، همچون سیاه جامگان مزدوران داعشی ، علم الهدا و رئیسی را از صحنه  بیرون  کنند، البته “ابومسلم ” کیفر  “اصلاح طلبی” خود را پس داد، و خامنه ای آن دوران به او رحم نکرد و او را کشت.  و این  واقعیت  تاریخ را  بازگو میکند، که دین وسیله ای برایحفظ سلطه  قدرت  دستگاه حاکمه است، و هر کس یا هر گروهی  از سر تضاد عقیده ومسلک با آین طایفه خرافاتی و عقب مانده به  مقابله بر خیزد او را بعنوان ضد دین ، ضد مسلک و مخالف آخوند وآیتالله وخدا ازمیان برمیدارند،همچنانکه قتلهای زنجیره ای را انجام دادند،همچنانکه ترورهای خارج ازکشور را سامان  دادند. .                                                                                                                                                                    

بالاخره ایرانیان از زیر سلطه ی حاکمیت عرب تبارها، کی بیرون خواهند رفت ، شاید  دیگر  طولانی   نباشد، همانطورکه ایرانیان تواانستند  از زیر سلطه خلفای عباسی بیرون بیایند و حکومتهای مستقل  خود را تشکیل  بدهند ،  مردم ایران خواهند توانست آخوند ها را از قدرت دور نگهدارند و آنها را مجبور کنند به شغل شرافتمندانه  ای روی آورند،و زبان علمی  و فرهنگی را  از عربی به فارسی  و در خدمت فرهنگ  ایرانی  در بیاورند و بجای قرآن خوانی به شاهنامه و حافظ خوانی روی بیاورند.                                                                                                                                           

ایرانیان تا  قیام  سربداران  در خراسان  بیش از صد سال بعد از حمله مغولان  بعلت نا بسامانی و کشتار بیرحمانه مغولها  نتوانستند قیام علیه جباریت را سازماندهی کنند، تا سربداران به این مهم اقدام ورزیدند. امروز  نیز عرب تباران حاکم بر جان و مال ایرانیان در مراکز قم و مشهد  پایگاههای عربی تبار خود را بنا نهاده اند وبه کشتار جوانان ایرانی  توسط آخوندهای تربیت شده امنیتی در این دو شهر بخصوص و در کل  ایران  مشغولند.                                                                                                                                                 

بر ماست  که  به  تمدن و  فرهنگ غنی ایرانی  افتخار  کنیم  و به  بر گزاری  هر چه  بیشتر  و با  شکوه تر عید نوروز ، مهرگان، چهارشنبه سوری و…  رقص و پایکوبی به پردازیم ، آگاهانه از ننگین روزهای مذهبی  فاصله گرفته و از قرار دادهای  ننگین عربی مانند عقد و ازدواج  بسبک عربی یه پرهیزیم ، بجای غم و ماتم گرفتن در ماههای سفر و روزه ای و محرم ، به شادی و تفریح پپردازیم و خانواده ها باید در تعلیم و تربیت فرزندان سعی کنند و متعصب کینه توز و مذهبی  آنها رابزرگ نکنند، مردمی که به پرستش افرادی عقده ای و دیوانه ای چون خمینی و خامنه ای  و امثالهم  پرداختند  و ادامه میدهند  و از آنها بت ساختند بیشتر مقصر و مسئول  نابسامانیهای امروز در ایران  میباشند، باید  تعصبات شیعه  گری  و سنی گری را  از خود دور کنند.                                                                                                                

آنچه زیبنده  یک ایرانی اصیل است اینکه  با یاری و همیاری همدیگر و همکاری  با هم  با حفظ  اختلاف نظر به ، ساختن ایرانی آزاد ، آباد و پیشرو  همت  ورزیم که در آن ترس- وحشت و فقر برای همیشه ریشه کن شده باشد،و متحدا پرچم آزادی و استقلال ایران را حمل کنیم.                                                                                                               

Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com/amin.bayat9

                                                                                                                                                                                                             

                                                       

      .                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                        

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                 

Facebook Comments
نظرات
  1. حسن بیات
    18 سپتامبر, 2018
    پاسخ

    بسیار عالی

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما