آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

سید علی مانند کلاغ سیاه پیر بالای شاخه درخت پوسیده نشسته:

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

سخنرانی سید علی خامنه ای بالای درخت:

 منرهبرجمهوری اسلامی  پس از چهل و سه سال جنایت و عملکرد  ضد ایرانیم  همچون  کلاغ سیاهی  که  پیر شده، و تنها بر شاخه درختی  پوسیده نشسته ام،  میگوید  تنها یم  و دیگر در جهان اعتباری  ندارم و  مهمتر از  این مردم  ایران برایم پشیزی ارزش قائل نیستند ، چنگ  و منقارم از بس خون  ریختم  و خون   مکیدم  چشمانم  رنگ خون  گرفته ، بالم همچون دست چپم  شکسته  از بس که پرواز  الکی  زدم  و از این در  به آن  در شدم ، از هر دو  چشممم خون میبارد ، حتی امروز  که سالها از حکومت  قرون  وسطائیم میگذرد ، یکی یکی یارانم  را  کشتم  و  تنها  بالای  درخت نشسته ام و در برابر وزش سریع مبارزات مردم سرگیجه دچارم  شده  و جمع  کردن  بال و  پرم دیگر مشگل  و کار من نیست، زیرا دست راستم را با چشمک رفیق پوتین  توسط رفیق ترامپ زدند و از او کتلت ساختند البته  خودم هم رضایت  داده  بودم،  برای  مدتی   کل  تعادلم  بهم  خورد،  پشتم  خم  شده  بود  زیرا  پهباد  های  ناشناس  پایگاههای تروریستهایم را  در دمشق بد جوری کوبیدند و کشتند  البته  ته  دلم راضی  از شرشان  خلاص شدم، مانند  رفسنجانی  جالبه دختر رفسنجانی و  و پسرش تازه فهمیدن که من پدرشون را کشته ام و احمد خمینی و اون باصطلاح متخصصین اتمیمان که تا بحال فقط شعار داده اند، البته کاری ازمن برنمیآید آنها تصمیم  اولیه را میگیرند و میزنند منهم موافقم بزنند البته توسط نفوذیهای نامرد میزنند، خودشان جرات نمیکنند به ایران بیایند.

به دختر رفسنجانی بگوئید مرا به ببخشد بد جوری باباشو فرستادم تو استخر والا حضرت فرح و خفه اش کردم.

من دیگر قادر به دیدن زیر درخت هم نیستم  و  نمی دانم چه  خبر است میگویند در خیابانها ی تهران  و  نود و نه شهردیگر معلمان، مال باخته گان، کارگران زنان  بی حجاب، بازنشسته گان تظاهرات راه انداخته برای چی مگر هنوز پولی دربساط مانده که طلب میکنند به آنها خبر رسانی کنید که صندوقها را  ما خالی کرده ایم و  برده ایم  به عربها داده ایم ،شما ایرانیهای ضد دین باید گرسنگی بخورید تا دندتان نرم ، خمینی دیوس میدانست  و شما را  خوب  می شناخت که سفارش پشت سفارش بما  که نگذارید ایرانیها بفهمند  ماهیت ما چیست و  قصد ما کدامست  و  ا گر روزی بفهمند دودمان ما را به آتش میکشند ،بکشند دیگر کار و وظیفه ما تمام شده ایرانیها دیر دو ریالیشون  افتاد، البته من فکر نمیکنم که هنوز خو ب ما را شناخته باشند همانطور که یکهزار و چهارصد ساله ما  را  نشناختند  نه نفت دارند ، نه طلا، و نه آب،  نان  را هم در آینده نزدیک جیره بندی میکنم  برای  بخور  و  نمیر، به آخوند  های  بیشرف،بیغیرت ومفتخورمان در قم و مشهد هم گفته ایم که تبلیغ کنند مردم کمترنان بخورند نداریم. تنها  آخوند باشرف و کاردان ما علم الهدا است که با کمک دخترش یعنی زن  رئیس جمهورمان و قاتل  هزاران  زندانی سیاسی  در این بل بشوی  بی  پولی  و بیکاری و تحریمهای ظالمانه  موفق  شدند  پنجهزار  خانه  یا محل  کار برای  فاحشه  ها بسازند و ایجاد کار کنند تا عربهای بیشرف و بیناموس که از کربلا میآیند برای  زیارت استخوانها ی بو کندوی   رضا عرب  بیشترلذت ببرند و ما هم بتوانیم کمبود بودجه دولت را از این طریق که صددر صد پول  حلال است   تامین کنیم، قرار است یک میلیارد دلار هم چینیها بابت ماشین مرحوم شاه که در موزه نگهداری شده بما بدهند.

اما شنیده ام و بمن خبر داده اند جاسوسانمان که مچسمه ی سردار تروریستها حاج قاسم را به آتش میکشند، در  لرستان و تبریزو خبرها حکایت از این دارد که در همه جا اتفاق خواهد افتاد  البته آتش کشیدن  جسم  ما  اشکالی ندارد در روایات هم آورده شده که چنین اتفاقی خواهد افتاد اول مجسمه هایمانرا آتش میزنند بعدخود ما را،هیچ اشکالی ندارد میرویم به بهشت در آنجا حوری زیاد است، اگر در روی زمین شراب در شیشه است و  هربطری  به قیمت خون باباشون بما میفروشند در بهشت بصورت جوبی روان وجود دارد.

البته سربازان امام زمان بمن خبر میدهند که عده ای از مقام معظم رهبری  و عملکرد کشتار  من تمجید  میکنند ،  به آنها بگوئید اما م ملعون خمینی گفت خیلی خرید البته که باور ندارم چون کارم پاک باخته شده و دیگر احتیاجی به تعریف و تمجید ندارم ،از هیچ طریقی نمیتوانم تعادلم را حفظ کنم چه برسد که بتوانم پرواز کنم  البته وسیله پرواز آماده است، حس میکنم جنازه ام روی زمین  افتاده ، بی حرکت  و خاموش ، مردم  نظاره  گرند  اما  کسی  یا کسانی جرات ندارند به جنازه کثیفم نزدیک شوند و این نعش را بخاک بسپارند  من البته  برای خودم  در آن  دنیا بارگاه وقصر ساخته ام احتیاج به آرامگاه ندارم ،چون میدانم در آینده محل توالت خواهند شد،البته هنوز سرمایه داری جهانی نسبت بمن توهم  دارند و هنوز پاسدارهای آدم کش و دزدم از قبل مرده من بساط ترور ،قاچاق مواد مخدر در درون طابوتم ، خوشحالم که بعد ازمن بساط عیش و نوششان بر پا میماند، البته از مزدوران بسیجی و ، پاسداران و امنیتها و لباس شخصیها که از جنازه من مسلحانه محافظت  میکنند ممنونم،  ولی  واقعن  اینها  دیگر چقدر احمقند ، هنوز در نیافته اند که وقت  بیداری پرنده های آزادی فرا  رسیده،  و  قرار است رژیم  را سر نگون کنند، بکنند من حوصله آنرا ندارم فکرش را بکنم  بماند، همین   که  روحانیت فاسد همچون  خودم  از  صحنه  حذف شویم  فعلا کافیست، پس از اینکه من و ما آخوند  ها بدرک واصل  شدیم دولتهای انقلابی تصمیم  خواهند گرفت، حالا قتل عامی که در دستور کار مردم هست بماند، قلوه سنگ به پرو بال شکسته ام پرتاب میکنند، قرار است بیت رهبری را به آتش بکشند، صداهای عجیب و طنین انداز مرگ برخامنه ای سراسر کشور را فرا گرفته ، اینها که نه چریک هستند و نه مجاهد  شنیده ام  که معلم ،کارگر  و  مال باخته  یا  کشاورزند  که  در حال  قطع ریشه ی درخت پوسیده  جمهوری اسلامی  که  من  بر  روی  شاخه  اش  نشسته ام ،مشغولند.

مردم میخواهند هر چه زود تر سرنگونم کنند آنها هنوز نمیدانند که صد شهر دیگر مانده تا همه متحد شوند و در ثانی بسته به دست غیب از جانب شیطان بزرگ آمریکا و شیطانهای چدید چین و روسیه است که چگونه   توافق کنند که بنفعشان باشد، من چون درس خواند و افسر تعلیم دیده  در مسکو هستم بهتر ازشما میدانم  وقت رفتن چه زمانی میباشد. قرار است چینیها بمن بگویند و روسها آنرا  بمن ابلاغ کنند.

دسته های متحد ماهیها ی در حال شنا، انبوه پرندگان از خواب 43 ساله بیدار شده و مرغان گرسنه از خانه بیرون آمده، صدای خروسهای عصبانی ، همه  و  همه  تو گوئی قرار و مداری با هم بسته اند و آرام آرام بهم  می پیوندند، تعدادشان از صدها هزار نفر تجاوز کرده  و به ملیون و ملیونها رسیده، دیدن صدها هزار  نفر  در خیابانها با  شعار مرگ بر خامنه ای  واقعن تماشائی و دیدنی است و همانند مشعلی بزرگ  میدرخشد  و درخشش آن  از  مرزها  هم عبور کرده، متاسفانه در گوشه وکنار خیابانها در کنار انبوه جمعیت افرادی مسلح دیده شده اند که  بما  شبیخون میزنند، ما با مشعل فروزان قرار است بدنبالشان بگردیم  و فراریشان داده یا دستگیرشان کنیم  الحمدالله  رئیسی و اژه ای زنده اند و بحسابشان خواهند رسید، دستور داده ایم اگر ممکن است سربازان  امام زمان  اینبار هم گلوله به مغز  و  هم  به پایشان  بزنند  که عدالت  رعایت شود، راضیم  به  رضای  خدا  که  تنها ی   تنها  بمانیم  تا بالاخره معلمی، کارگری، مال باخته ای، بازنشسته ای ، جوانی بیکار، زنی عصبانی از درد و رنج زندگی و گرانی،گلوی مبارکم را بفشارد و دست چلاقم را دو باره بشکند ، و خودم سقوطم را ببینم و احساس آرامش کنم،متعجبم که چطورکسی متوجه نشستن من به روی شاخه درخت خشک شده و پوسیده نشده که با تلنگری  مرا آویزان کند، خودم  باورم نمیشه که چطور ممکن است تا این حد دوام آورده باشم میترسم دق کنم و بمیرم و طناب دار را بر گردنم نبینم به امید آنروز.

در خاتمه سید علی مزدور میگوید به من اتهامی که به کرات زده اند ، این است که دسیسه و توطئه میکنم  و یاران امام راحل را  که سد راه  آزادی مطلق من هستند میکشم تا به اسلام از درون  ضربه زده نشود، من میدانم  که من دارای چهره ای کم و بیش افسانه ای هستم و ساخته و پرداخته  مکتب کثیف خمینی ، رفسنجانی  که خود آنها در بد جنسی و شرات، فساد نظیر نداشتند ولی من توانستم کاسه و کوسه ها را با تفرقه افکنی وبا دگر آئینهای موجود در اسلام بر سرشان خراب کنم یعنی در سنت تاریخی اسلام گرایش عمومی و موفقیت آنها  در کشتن ،ترور  و خون ریختن  بوده و مسائل را از این طریق حل و فصل کرده اند ، منهم از قوانین شریفه مطلقه اسلام عزیر حرکت کرده و آدم کشته ام ، این حرفه و شغل من بوده من فقط تاکتیک اسلام را بکار  بسته ام، چرا به من ایراد میگیرید  مگر مسلمان نیستید.

سید علی اظهار فضل میفرماید و میگوید این روش یعنی کشتار را ما از عربهای دوران  جاهلیت به  ارث  برده ایم، میگویند ما دراسلام از واقعیتی بنامامتبه معنای وحدتی اجتماعیسیاسی و مذهبی حرکت میکنیم این یکی از بزرگترین دروغهای اسلامی ما است، کجا ما مودت و وحدت داشته ایم با وحدت که نمیشود حکومت کرد و آنهم حکومت عدل علی که با شجاعت تمام بجز کشتار راهی را  نه پیمود ،علی پسر شیخ ابوطالب در یک  روز هفصد سر برید به تنهائی  ما هنوز تا رسیدن  به عدل علی فرصتت داریم  هنوز در خم  کوچه  اول هستیم ، اگر سرنگون نشویم بدست توانای مردم به تنگ آمده.

خطاب من بمردم نا شکر ، ما و بدستور من رهبر شما  رعیتهای کافرم  کاری خواهیم کرد  که کل روحانیت توسط همین تفنگ بدستان مزدورمان کلک آخوندها را یکی پس ازدیگری بکنند،حالا قتل عامی که قرار است توسط مردم  یعنی ایرانیها بوقوع بپیوندد بماند و من حوصله بیشتر دراین مورد را ندارم توضیح بدهم، پس از اینکه من و آخوند ها بدرک واصل شدیم دولتهای انقلابی بعد تصمیم نهائی را  خواهند گرفت ، به امید  دیدار سر پلی که آخرش  دو راهه میشود یک راه به بهشت و راه دیگرش به جهنم ، البته راستش را بخواهید همه اینها دروغ است و تنها برای گمراه کردن شما بوده  تراوش مغز علیل آخوندها ی شیاد بوده زندگی بهشتی را ما گذراندیم درروی  زمین و  سهم شما جهنمی بود که خود قبول کردید.

01.02.2022

Amin.bayat@googlemail.com

https://Facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.