آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

سیاست پوتین حیله گر و متجاوز در قبال مردم ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات 

پوتین دستپرورده و تربیت شده سازمان مخوف و ضد بشر “ک گ ب” است، و همچنین خامنه ای و بخشی از پاسداران وعوامل امنیتی جمهوری اسلامی نیز در مدارس تربیت جنایتکاردر روسیه،آدم کشی و کشتارآموخته اند    و در چهل وچهار سال گذشته  روز و شب در شکنجه و کشتار مردمان ایران آنچه که  در ید  قدرت جنایتکارانه  اشان بوده و از “ک گ ب” آموخته بودند، در شکنجه و آزار واذیت و کشتار مردم ایران بکار برده، و از آموخته های  کشتار و تجاوز اسلامی نیز بهره برده و در سرکوب و شکنجه زنان و مردان ایرانی کوتاهی نکردند.

بالاخره پوتین موفق شد توسط خامنه ای، اعوان و  انصارش ایران را  تبدیل به مستعمره روسیه کند، خامنه ای  هم ،کارنامه ننگینی از شکنجه و اعدام ایرانیان با موافقت پوتین تا کنون از خود بجای بگذارند . 

“حزب خائن توده” در انقلاب 57 با پشتیبانی   و حمایت از خمینی ،  بدستور “ک گ ب” عملا و آگاهانه اوامر سازمان “ک گ ب”را  در ایران پیاده کردند ، اگر چه رهبری “حزب توده” خود در دادگاهی که آنهم در  پوشش     ” ک گ ب” بود ،رسوائی ببار آوردند و حتی توسط مزدوران حزب الهی از موضع ضد “کمونیستی”شکنجه هم شدند اما سیاست خانمان بر انداز و  ایران فروشی  “حزب توده” بدست  عمال  جنایتکار خمینی  و خامنه ای و

پاسداران تروریست آنها برای حفظ قدرت و ثروت در ایران نوکری دراز مدت پوتین و دستگاه جاسوسی  روسیه    را به سازمان” سیا ” که خمینی را  در کنفرانس گوادالوپ بقدرت رساند ترجیح دادند، گرچه عملا در طول زمان مخفیانه باعوامل”سیا”درارتباط ماندند، ولی افسارشان بدست پوتین و روسیه بود،که اخیرا دولت”کمونیستی” چین هم به آن اضافه شده.

پوتین عنصری جنایتکار و ضد ایرانی است :

زیرا پوتین ودستگان امنیتی روسیه بخوبی از اوضاع و احوال شرایط سیاسی حاکم برمردم ایران و چگونگی عملکرد دستگاهای امنیتی ایران نسبت به مردم که گرفتار  اختاپوس خامنه ای  و پاسداران ، حزب الله شده اند ، آگاهند  ومیدانند که در زندانها چه میگذرد ، چه شکنجه هائی نسبت به بازداشت شده گان که از اقشار مختلف جامعه هستند، میگذرد، و از این همه اعدام در سراسر کشور آگاهند،اما وقیحانه و وحشیانه بدیدار خامنه ای جنایتکار میروند و چشم به روی این همه جنایت ها می بندند.

تازه پاسداران و عوامل جنایتکار دستگاههای امنیتی رژیم در روسیه تعلیمات شکنجه و مردم آزاری دیده اند و می بینند،واگذاری دریای خزر به روسیه، ورود عوامل دستگاههای امنیتی روسیه و چین به ایران برای سرکوب، ورود نیروهای نظامی در خلیج فارس، نشانه بردن ایرانیان زیر سلطه روسیه و چین است.

انعقادقرار دادهای ننگین که مخفیانه با دستگاههای امنیتی و خائن خامنه ای منعقد کرده اند، واگذاری بخشهائی  از ایران به آنها از جمله مناطق نفت و گاز ، عمق خیانت و جنایت ایران فروشی را بنمایش گذاشته اند.

سفرهای برنامه ریزی شده ولادیمیر  پوتین به تهران و شرکت در جلسه باصطلاح “آستانه”  تنها  بخاطر این بود که دست پاسداران جنایتکار ایرانی را در سوریه و با جلو گیری از دخالتهای بیجای ترکیه در سوریه را باز نگهداردو همچنین برای اینکه این جانیان را موی دماغ نیروهای  متجاوز آمریکایی در منطقه کرده  و  در جهت جابجائی این نیروهای آمریکا با نظامیان چین و روسیه شوند.

قرار دادهای ننگین و استعماری روسیه و چین با جمهوری اسلامی در همین راستا و چپاول ثروت ایران است که در حال حاضر هنوز نه بدار است و نه ببار تیلیغات براه انداخته اند که ایران میلیاردها به روسیه وچین بدهکار است.

در حقیقت سفر پوتین به تهران، خامنه ای و پاسداران را علاوه بر وابستگی به روسیه  و چین بیشتر تقویت  کرد و وابستگی که جمهوری اسلامی در ارتباط با تحریم های بین المللی و بخصوص آمریکا در اثر زیاده خواهی و  تروریسم دچارش شده بود و اقتصاد ایران را به ورشکستگی کامل کشاند با وعده های پوتین خامنه ای و پاسداران مرتجع را بر سردو راهی چه کنیم دچار کرده است، سیاست تجاوز کارانه امپریالیسم آمریکا درقبال نافرمانیهای جمهوری اسلامی روز به روز شدید تر میشود و پشت سر هم اعلان میکنند که قرار داد برجام تمام و کمال روی میز است و ایران باید تصمیم بگیرد ولی خامنه ای افسارش بدست پوتین است و بدون اجازه ی پوتین هرحرکتی مواجه با  تنبیه از جانب پوتین خواهد شد.

از آنجا که تنش بین پوتین و اسرائیل در ارتباط با جنگ در اکراین بالا  گرفته ، پوتین آزانس یهودیان در  روسیه  را مورد تنبیه قرار داد وبا بستن آزانس یهود در روسیه مناسبان منفی بین اسرائیل و پوتین آشکار تر شد ،تمام مسئله بخاطر انتقادهائی که سران متجاوز اسرائیل در حمله نظامی روسیه به اکراین از خود ابراز کردند، بود.

البته باید اذعان کرد که با تمام خوش بینی هائی که عوامل تروریست و  فاشیست اسلامی نسبت به  پوتین متجاوز ابراز کرده اند ، عملکرد سیاستهای روسیه نسبت به ایران نشان داده که نباید هیچگونه و به هیچوجه به پوتین و روسیه اعتماد کرد، روسیه در طی تاریخ  نشان داده که متحد استراتژیک  ایران  نیست ، روسیه  چشم  طمع  به ایران داردو از لحاظ تاکتیک در زمانهای مختلف از ایران برای پیشبرد اهداف منافع ملی روسیه بهره برده وعملکرد ضد ایرانیشان آشکار بوده است، همانند همین تجاوز روسیه به اکراین در گذشته نسبت به ایران اتفاق  افتاده و روسیه بخشی از شما ایران را تصرف یا اشغال کرده بود و بیرون نمیرفت.

برای مثال چگونگی پیشبرد کار در نیروگاه بوشهر، تقسیم ناعادلانه و زور گوئی پوتین در دریای خزر، ندادن سامانه اس-400 به ایران، صحه  گذاشتن به قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه   ایران در رابطه  با برنامه  هسته ای جمهوری اسلامی، باز گذاشتن دست اسرائیل در بمباران مواضع  آدم کشان جمهوری اسلامی در سوریه ، تمام این برنامه ها بخاطرکاستن حضور نیروهای آمریکائی درمنطقه بوده تاروسیه وچین دست باز در چپاول ثروت مردمان منطقه، داشته باشند.

سفر اخیر پوتین به تهران ، و  وادار کردن خامنه ای به موضع گیری در قبال تجاوز  روسیه به اکراین، یعنی  با بیان “ابتکار عمل ” ،  “پیشدستی”  پوتین را  ستودن نشان از این دارد که پوتین  موفق شده  که جمهوری اسلامی را در جنگ اکراین در کنارخود برای تجاوز بیشتر داشته باشد، و با پیشنهاد مسخره ی حضور جنایتکاران قضائی اسلامی دردادگاه بین المللی پیشنهادی پوتین برای باصطلاح محاکمه افسران عضو ارتش اکراین به جنایت علیه بشریت که شاید و حتمن هستند حضور  بیابند که البته این قضات جنایتکار و  فاشیست جمهوری  اسلامی خود باید در یک فرصت مناسب پس از سرنگونی جمهوری اسلامی که توسط داددگاههای بی طرف  و مستقل تشکیل  خواهد شد محاکمه شوند و به جنایات آنها رسیدگی شده و مجازات شوند.

و پوتین با نقشه جمهوری اسلامی را درگیر مناسبات با چین و روسیه و با عضویت جمهوری اسلامی در اتحادیه ی “بریکس” و حضور در” پیمان شانگهای” و “اوروآسیا”  در عرصه های مختلف اقتصادی درگیر کرده است .

تمامیت جمهوری اسلامی در کنار یک مرداب خونین قرار گرفته ، فاصله شعار نه  شرقی  نه   غربی و تبدیل آن به فقط شرقی، نتیجه اینکه رژیم منحوس اسلامی در درون از پشتیبانی مردم تهی و محروم گشته و هم دربرابر افکار عمومی جهان منزوی گردیده و تلاشهای روحانیت مرتچع ،کل کشور را بسمت انحطات و ورشکستگی کامل داخلی    و بین المللی کشانده  است.، واگذاری داوطلبانه موقعیت استعماری به روسها، افزایش استثمار را  بدنبال خواهد داشت،واگذاری نقش اقتصادی در تعیین قدرت به پوتین تاثیر منفی و کمر شکن بعدی در سرنوشت ایرانی خواهد گذاشت، بقول معروف با این شرایط اسفبار حاکم بر ایران،   ” شب آبستن است تا چه زاید سحر“.

01.08.2022

Amin.bayat@googlemail.com

https://Facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.