سالگرد کشتار ۵۸ مردم کردستان بدستور خمینی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

۱- آمار زندانیان سیاسی ایران نشان میدهد که تعداد زیادی از آنها از کردستان هستند و امروز چهل و یکمین سالگرد فرمان خمینی برای حملە بە کردستان است، ٢٨ مرداد ١٣۵٨ است. همین دو فاکت کافی است تا ثابت شود سیاست ۴۱ سالە رژیم در کردستان شکست خوردە، تا ثابت شود کە کردستان پیشرو مبارزە علیە ارتجاع مذهبی است، کە کردستان سنگر آزادی ایران است

‏٢-فرمان جهادوار ۴۱ سال پیش خمینی برای حملە بە کردستان بر مبنای شایعاتی بود کە امروزە فیک نیوز نامیدە میشود! واقعیت آن بود کە کردستان می بایست سرکوب میشد چرا کە راهی متفاوت از خمینی و انقلاب اسلامی در پیش گرفتە بود. انقلاب در کردستان از جنس دیگری بود.نمونەاش: تحریم رفراندومی کذایی!

‏٣-کوردها رفراندوم جمهوری اسلامی را نادمکراتیک نامیدە بودند و در آن شرکت نکردند. عوضش، چندماە بعد بە جای یک آخوند، قاسملو را بە عنوان نمایندە خود در مجلس تدوین قانون اساسی انتخاب کردەبودند، یک چهرە دمکرات و سکولار کە هیچ سنخیتی با دارودستە خمینی نداشت کە متاسفانە آن زمان در بقیە مناطق ایران مردم بە آنها رو کردە بودند.

‏۴-در فاصلە ١٣روزە انتخاب قاسملو و اعلام نام او توسط وزارت کشور تا فرمان حملە خمینی ، از یکسو چمران برای برافروختن جنگی هرچند کوچک بە کردستان رفت و از دیگرسو، صادق قطب زادە در رادیو تلویزیون بمباران فیک نیوز کردستان را آغاز کرد. دەها خبر دروغ در صدها بولتن خبری طی چند روز علیە کردستان پخش شد تا افکار عمومی برای فتوای خمینی آمادە شود. با این بسترسازی و درحالی کە کردستان کاملا آرام بود چمران استارت جنگی ساختگی را در پاوە زد.

۵- بە غیر از ارتش و سپاە و ژاندرمری کە مستقیما از خمینی فرمان گرفتە بودند دەها هزار داوطلب از سراسر ایران بە کردستان حملەور شدند تا امام و اسلام و انقلاب را نجات دهند و نگذارند کردستان مانع ظهور امام زمان شود. یکی از این وحوش قاسم سلیمانی بود.

یک لات زورخانەای کە هیچ سابقە انقلابی و مبارزاتی نداشت و حتی در روزهای انقلاب در تظاهرات کرمان هم جایی دیدە نشدە بود، حالا یک شبە اسلامی و انقلابی شدە بود و میرفت تا از کرمان تا مهاباد بە مردم درس انقلابی گری دهد!

۶- روزنامە آیندگان کە تحرکات مشکوک چمران را پوشش میداد چند روز قبل از حملە بستە شد. رادیوتلویزیون جمهوری اسلامی تنها منبع خبری مردم ایران و جهان در مورد جنگ کردستان بود.

اعدامهای وحشیانە خلخالی عادی جلوە دادە میشد اما مقاومت مردم کردستان را سربریدن می نامیدند، ادعایی دروغین کە هیچگاە سندی یا شاهدی برای آن ارائە مشد اما برای چندین سال در خاطرە عمومی مردم ایران ثبت شد کە کوردها سر می برند!

٧- ذکر یک نمونە از اخبار دروغ:

دکتر داریوش رشوند سرداری که در کردستان توسط خلخالی پس از یک دادگاهی چند دقیقەای اعدام شده بود، اهل تهران بود و هنوز همسر و خانوادەاش در تهران زندگی می کنند.

دکتر رشوند دو روز پس از حملە در ۳۰ مرداد ۱۳۵۸ صرفاً برای کمک به مجروحان به کردستان رفتە بود. همکارانش در بیمارستان لقمان الدوله تهران تعریف می کردند که دکتر رشوند انسان نوع دوست و پزشک فداکاری بود. در جریان تظاهرات روزهای انقلاب در تهران، دکتر رشوند همیشه در بیمارستان و حتی در منزل خودش هم برای مداوای زخمیها آماده بود

خلخالی با وقاحت در اینمورد میگوید:

یکی از افراد جالب توجهی که در این جریانات بازداشت شد دکتری بود به نام دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری، اهل قلهک که به هیچوجه زبان کردی را نمیدانست.

وی اعتراف کرد که کمونیست و معتقد به حزب دمکرات و تجزیه کردستان است و در جریان حوادث پاوه مسلحانه جنگیده و داروی لازم را کە مورد نیاز افراد زخمی دموکرات بود، از بیمارستان سرقت کرده است.

حاکم شرع سپس افزود دکتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بریدن سر پاسداران را داده بود”

 

او برای توجیه حکم صادره خود در مصاحبه دیگری مدعی شد که دکتر دستور مثله کردن پاسداران مجروح را داده است و اضافه نمود که ”او دستور داده بود، آلت تناسلی بعضی از پاسداران را ببرند و در دهان آنان فرو کنند”!

چنین صحنەهای فجیعی تنها به ذهن یک بیمار جنسی خطور میکند. هرگز هیچ شاهدی، عکسی، مدرکی که حتی به صورت ساختگی هم، چنین ادعاهای سخیفی را بخواهد ثابت کند ارائە نشد.

٨- پس از اعلام خبر مرگ دکتر رشوند، همه کارکنان و پزشکان بیمارستان لقمان الدوله اعتصاب کردند. همسر ایشان بلیط او را در اختیار خبرگزاریها قرار داد که نشان میداد دکتر رشوند دقیقا دو روز پس از آغاز درگیری ها، از تهران به کردستان رفته بود.

آن روزها اما این اعتراضات انعکاسی نداشت. ادعاهای حاکم شرع منصوب امام کاملا معتبر بود.

تمامی این جنایات کە بە اشکال مختلف در ۴۱ سال گذشتە تکرار شدە خللی در ارادە مردم کردستان ایجاد نکرد.

شاهد علوی

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.