آخرین اخبار

رژیم ورشکسته

6 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=121013

لینک کوتاه

هموطنان گرامی. 
رژیم ورشکسته وروبه سقوط آخوندی با توجه به بحران آفرینی های داخلی وبین المللی وپرداخت مداوم میلیاردها دلارازسرمایه های ارزی کشوربه گروه ها وسازمانهای تروریستی درکشورهای بیگانه ومواجه شدن با تحریم های همه جانبه با کسری شدید بودجه درسال١٣٩٨گردیده به همین لحاظ ضمن بی توجهی به معیشت مردم فرودست وبیکاران ومزدبگیران ازراههای گوناگون دست درجیب مردم میکند وبه عنوان های خودساخته مبالغی ازحساب ها ویا ازطریق قبض های آب وبرق وتلفن وگازکسرمیکند به باورمن لازم است هموطنان گرامی بصورت جمعی درمقابل این ترفندهای بیشرمانه ایستادگی کنند. 
اما آنچه بیشترقصد یادآوری دارم لاتاری های مختلف دربرنامه های ورزشی ودیگربرنامه های صداوسیمای میلی نه ملی رژیم است که با تبلیغات آنچنانی هربارمیلیاردها تومان به حساب صد عمام به درک واصل شده وعمام جنایتکارخامنه ای واریزمیکنند که بدون شک تمامی آنها نیزصرف اهداف شوم رژیم میشود. 
تقاضادارم دریک هماهنگی داخلی وخارجی واطلاع رسانی گسترده ازفامیل ودوستان وهمشهریان وهموطنان بخواهید دراین برنامه های مضحک شرکت نکنند. 
عزیزانم امروزمبارزات ملت ستم کشیده ایران علیه وحشیترین حاکمان تاریخ بشریت واردفازجدید وبه سرنگونی رژیم ملایان دینکارنزدیک شده است. 
لازم است همه ایراندوستان به هرطریق ممکن ضربه ای به بدنه درحال فروپاشی رژیم وارد کنندوازهرگونه همراهی با خواسته های آن به پرهیزید. 
به امیدفردای آزادی متحد وپیروزباشید  
بامهرغلام عسگری

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما