دسته بندی: اقتصادی

نرخ ۴۰۰ در صدی استثمار در ایران!

گفتارهائی در بارۀ مزد- ارزش اضافی- استثمار مطلق و استثمار نسبی و نرخ استثمار به بهانۀ گفتار فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد- به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.