آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

در شرایط بحرانی چه باید کرد!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

در وضعیت بغرنج و شرایط بحرانی کنونی که مردمان ایران گرفتارش شده ا ند باید هر طور شده چاره  اندیشی کرد.

بحران های گریبانگیررژیم اسلامی لاینحل میباشند، زیرا رژیم درگرداب بی ثباتی، و ورشکستگی اقتصادی و فروپاشی، سر در گم،اعتماد بنفس خود را بکلی از دست  داده و تنها به تهدید مردم آنهم تو خالی در وحشت و  ترس از  قیام عمومی به سر میبرد.

درایران شعارهای مردم بنفع ولیعهد سابق ایران، شاه زاده رضا پهلوی که در نوجوانی این مسولیت را  باو قبولاندند  و امروزپس ازچهل و چهار سال که از سرنگونی حکومت وابسته پدرش میگذرد، مردم با صدای بلند فریاد میزنند که از اینکه  انقلاب کردیم  پشیمانیم  البته بخشی از جامعه  در صد آنهم معلوم  نیست چقدر است، و از  ولیعدشان میخواهند که به کشور شان بر گردد، البته باید اذعان کرد که این بخشی از واقعیت است.

بیت خامنه ای که بیش از سی سال است بر اریکه قدرت به پشتیبانی همین ملت تکیه زده است دیگر  مردم  بجان آمده او و دولتش را برسمیت نمی شناسند، ودریافته اند که ثروت ملی مردمان ایران را  همین آخوندها  و خامنه ای و اطرافیانش با پشتیبانی سپاه تروریستیش دزدیده اند و زندگی مردم را  به روز سیاه و  فقر کشانده اند، و  در عوض این ثروت به حلقوم اعراب ریخته شده و در بانکهای سرمایه داران جهانی اندوخته شده است، علاوه بر اینها مردم دریافته اند و با گوشت و پوست خود لمس کرده اند که خامنه ای واعوان و انصار مزدورش، ایرانیان آزادیخواه را از هر قشر و تباری با وحشیگری بدوی اسلامی سرکوب، باز داشت، شکنجه و نابود کرده اند، و مردم را از کلیه حقوق شهروندی ، مدنی و اجتماعی محروم کرده اند، مردم بخیابانها آمده به شرایط زندگی خود معترضند وخواهان  تغییر رژیم، پس چرا تغییر و سرنگونی مانند دوران شاه  انجام نمیگیرد، یا چرا  از درون متلاشی نمیشود  در  حالیکه  همه چیز حکایت از فروپاشی  کلیت رژم  از درون خبر میدهد؟

بار ها تذکر داده ام و  باز تکرار میکنم ، این رژیم توسط امپریالیستها ی آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه، تطهیر و از مصونیت بر خوردار است، مسئله حقوق  بشر  پشیزی برای تمام اینها ارزش ندارد و تا زمانیکه نخواهند مانند بر کناری محمد رضا شاه پهلوی که در نشست ” گوادالوپ “  انجام  گرفت، اتفاقی نخواهد افتاد مگر  اینکه  مردم بصورت میلیونی و مسلح تار و پود آخوند ها را از جا بر کنند، و از پشتیبانی مردم مترقی در جهان نیز برخوردارند اگر خود مردم قدرت را بدست بگبرند .

از دوران اوباما که برجام را امضاء کرد و وقیحانه میلیاردها پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادو ثروتهای بلوکه شده مردم ایران را برای آخوند ها آزاد  کرد، اما با این وجود حزب الله  و “بیت رهبری” و  مزدوران سپاه  تروریستی پاسداران کمافسابق پولها را صرف تروریسم و نیروهای تروریستی منطقه کردند  و به ایجاد نا امنی در منطقه  ادامه دادند، در زیر پوشش این مصونیت بود که جمهوری اسلامی پا  فراتر گذاشت و به  فعالیتهای اتمی  خود ادامه  داد حتی اورانیم 60% غنی شده را تولید نمود،و سرمایه داری غرب بخاطرمنافعش سکوت کرد و تنها به تهدید دروغین بسنده کرده است.

تازه پس از تجاوز نظامی  امپریالیستی روسیه برای نابودی فاشیستهای جمع آوری شده  توسط ناتو، البته قابل ذکر است که اخیرا تظاهرات ضد جنگ در اروپا شروع شده و اعتبار احزاب راست  و چپ  طرفدار ادامه جنگ هم  بر ملا شده ،به اکراین بود که امپریالیستهای اروپا  و آمریکا  به اهمیت  ژئوپولیتیکی منابع گاز و نفت در ایران  بیشترپی بردند ، راه حل آنها ایجاد مصونیت بیشتر برای دولت تروریستی رئیسی قاتل و سپاه تروریستی خامنه ای، تا بتوانند منافع خود را  تامین کرده ، در برابر گاز و نفت روسیه از ایران خریداری کنند.

اما روسیه و چین هم بیکار ننشسته و طمع به این ثروت باد آورده کرده اند و با انعقاد قرار دادهای  اسارت بار 25 ساله و 20 ساله   افسار به  گردن خامنه ای و سپاه جنایتکارش انداخته اند که  بدون اچازه  چین  و  روسیه  هیچ کاری نمیتوانند انجام بدهند، در نتیجه  مسابقه حفظ نظام جنایتکار جمهوری اسلامی ما بین  ابر امپریالیستها  در جریان است.

مردمان ایران و نیروهای سیاسی از اقشار مختلف  طبقاتی امیدشان تنها باید به  نیروی خودشان باشد  و هیچگونه انتظاری از بیگانگان از جمله آمریکا،انگلیس،چین،روسیه ،فرانسه وآلمان و بطور کلی اتحادیه اروپا نداشته باشند.

اتحادیه  اروپا ، امریکا  بخوبی از شرایط  نفوذ  سپاه  تروریستی قدس در منطقه آگاهند  و نبروهای نیابتی ایران  در منطقه  مانند حشدالشعبی ،حزب الله لبنان،فاطمیون افغان و زینبیون پاکستان،حوثی ها و کتائب حزب الله و… هنوزازحمایت مالی ایران بر خوردارند و این نیروها در کشور های خود در کنترل اوضاع اقتصادی و سیاسی میتوانند تاثیر گذار باشند و هستند و مسئله نا امنی برای آمریکا در منطقه را ایجاد کنند  و صدور نفت و گاز را به اروپا مختل کنند.

راه نجات : مردم ایران تنها  بدست خود  و  نیروهای  سیاسی  مردمی  در  ایران  است، البته  اپوزیسیون  ایرانی بسیار پیچیده و گسترده و داری مواضع متفاوت از هم میباشند، ولی با تمام قبول این واقعیت تنها فرصت برای بر چیدن حاکمیت ضد مردمی و ضد ایرانی و ترور و خفقان توسط روحانیت ایجاد اتحاد بصورت همسو بین مردم  و نیروهای سیاسی است، آنهم بصورت اتحاد عمل  و در این برهه جمهوریخواهان در تمامیتش  باید بیشتر احساس مسئولیت در قبال مردم از خود نشان بدهد ، همانند سایر نیروها شکل حکومت دلخواه خود را تبلیغ  کرده  و در کنار جمع شکل حکومت را به نتیجه آینده مبارزات مردم بعد ازسرنگونی جمهوری اسلامی بسپارد، اپوزیسیون  اگر موفق شود تصور تهیه یک برنامه مشترک ، که اصل و اصول ساختاری دولت آینده را به اذهان عمومی  معرفی کند  تا مردم با آگاهی  و اطمینان  بیشتر به تفاوتهای نظری  ملموس و  واقعی  سعی در قبول و یا  رد  و تعریف و  تقویت بهترینها  برای مردم  باشند، البته با حفظ هویت خویش در مسیر اتحاد عمل علیه  کل حاکمیت  جمهوری  اسلامی قدم بر داشته و مردم را تشویق و  ترغیب کرده تا بر جمهوری اسلامی فائق  آمده  و بر آن غلبه کنند، و  به  تقویت تشکلهای  مردمی ضد  استبدادی و ضد  دیکتاتوری از هر طریق ممکن که  باشد همت گمارند، تا  بتوانند  در  مورد اصول و اساس محور ساختاری برای آینده یک دولت مردمی به همسوئی برسند، با توافق برسر ویزگیهای ساختاری  بعد از جمهوری اسلامی و  با تنظیم یک  قانون  اساسی مدرن بر آمده  از مجلس موسسان  که  محور آن  احترام به  انسان  ایرانی و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی باشد.

اتحاد عمل و همسوئی:  باید آگاهانه درخدمت پایه گذاری یک نظام مبتنی بر آزادی  و  دموکراسی باشد که در آن حاکمیت، مردمان ایران از تضمین اجرائی مستحکمی بر خوردار باشند، که از مسیر  یک انتخابات آزاد گذشته باشد تا بتواند بعد از رسیدن بقدرت در یک رقابت دمکراسی آزاد در جهت خدمت بمردم ادامه یابد.

پارلمان : از نمایندگان واقعی مردم که دلسوز  مردم باشند باید تشکیل شودو تما م قدرت خود را درخدمت  بهتر زندگی کردن مردم بکار ببندد و در مقابل مردم و قانون پاسخگو باشد، هر سه قوه مقننه،مجریه  قضائیه مستقل از هم باید توسط خود قانون کنترل و بتوانند همدیگر را هم کنترل کنند و جلوی هر نوع سوء استفاده را بگیرند.

تفکیک قوا:باید بصورت دمکراتیک و از پائین ببالا ضمانت اجرائی دمکراسی درکشور را بعهده بگیرد، ارتش باید مسئولیت حفظ مرزها را بعهده  داشته  باشد  و دخالت در امور اجرائی سیاسی زندگی مردم را  نکند آنهم  بصورت قانون، در کلیه امور اجتماعی از لحاظ تمرکز زدائی ، قدرت تقسیم  و کلیه اختیارات  بعهده  مجلس ملی  قانونگذار باید باشد ، مجلس و دولت باید در خدمت مردم باشند  و کلیه اقدامات و اتخاذ  تصمیمات آنها  را  باید  مردم  به روشنی ازآنها آگاه  باشند، و از حقوق برابر زن و مرد ایرانی برخوردار باشند وبا قانونمداری کلیه روابط زندگی روزمره مردم ، زندگی خصوی و اجتماعی، حقوق شهروندی و… را تضمین کند تا حدی که برمبنی مقررات و قوانین تصویب شده باید توسط مردم و وکلای مستقل تایید و به  اثبات برسد یعنی حاکمیت قانون در جامعه نهادینه  شود  و هر شهروندایرانی در مقابل تصمیمات دولت بیمه قانونمدار گردد، اگر قانون در جامعه حاکمیت داشته باشد، عدالت اجتماعی بر قرار میگردد، هدف در حقیقت باید ایجاد و تامین عدالت اجتماعی برای اقشار مختلف اجتماعی  باشد .

دولت،مجلس و…موظف به اجرای قانون و حفظ آن در کلیه امور از جمله حقوق بازنشستگی،بیمه ، مبارزه با فقر ،بالا بردن سطح آموزش  و پرورش بسبک مدرن امروزی  و فراهم کردن فرصت تحصیل  برای  همه  و بطور کلی کرامت و ارزش انسان باید از هر تعرض مصون بماند، حاکمیت پلورالیسم بر جامعه باید تضمین شود  و  مردم خود باید حافظ اجرای چنین قوانینی باشند، کثرت گرائی، آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات، اجتماعات آ زادی احزاب جزء اجزای لاینفک قانونمداری باید باشد.

جمهوری:شکل حاکمیت توسط مردم بصورت دمکراتیک وآزاد انجام میگیرد اگرمردم جمهوری را انتخاب کردند یعنی حاکمیتی که ارتباط مستقیم با  دمکراسی و  پلورالیسم  دارد  که تضمین کننده  حقوق مردمان ایران بر اساس قانون اساسی لائیک باید باشد تا جلو گیری کند از هر گونه بازگشت دیکتاتوری چه از نوع مشروطه خواهی  و چه از نوع جمهوری اسلامیش که در قانون اساسی باید پیش بینی شود.

اتخاذ را حل های باصطلاح انقلابی که تا کنون نمونه های آنرا از دوران مشروطیت تا پایان چهل و چهار ساله حاکمیت اسلامی که همه آنها بدون استثناء جامعه را دچار آسیبها ی جبران نا پذیر کردند پیش بینی قانونی شود، یعنی دین هیچگونه نقشی در آینده نباید داشته باشد و کشور دین رسمی ندارد.

استقلال:  مهمترین مسئله ایکه باید مردم به آن توجه خاص مبذول دارند استقلال است ، یعنی اینکه حکومت آینده بهیچ عنوان اجازه بذل و بخشش ندارد  و قوانین روشنی در مورد سیاستهای  عوامل بیگانه  در درون و برون بخصوص آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا، چین و روسیه   را تدوین کرده، و از نفوذ بیگانگان  بطور چدی جلو گیری شود، البته با ارتباطات پایاپای.

05.07.2022

 

Amin.bayat@googlemail.com

http://facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.