امروز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

ساعت ۱۷:۳۸

 
آخرین اخبار

در روزگاری چنین برآمده از زخمهای غم آلود

1 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=121749

لینک کوتاه

در روزگاری چنین برآمده از زخمهای غم آلود 
آه بسیاری از آدمیان غرق در سکوتی دردآلود
پنداری در یک رابطهٔ همزیستی بسر می برند
چقدر سرد و خاموش ، بی توجه و بی تفاوت 
بر این زمین و خاک ِبی حاصل پناه جسته اند
هیچ باور هم ندارند که درین مسیر ِبی فرجام 
بازنده و گم گشته اصلی نیز خود آنها هستند 
آنها هر روز و شب در عالم غفلت و فراموشی 
سر بردامان زشتی های دورهٔ بلاهت میگذارند
آیا براستی نمی دانند که در دشت جنون آمیز
چگونه به دست و پاهای خود زنجیر بسته اند
بگذریم از آندسته آدما که درین گذرگاه تاریخ
دردهای زندگی را هم بپای دیگران می نگارند
هیهات ترانهٔ آزادی بر مسلخ استبداد نشست 
نغمهٔ خوش زندگانی اسیر دیو صفتان نشست

عباس قانع

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما