تلویزیون رنگین کمان

درویش شیر محمد یاور ثلاث

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=118738

لینک کوتاه

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

ما را ز سر بریده می ترسانی

ما گر ز سر بریده می ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما