تلویزیون رنگین کمان

خامنه ای می خواهد الله را قربانی چین خدا ناشناس کند.

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=130059

لینک کوتاه

بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش هفتاد و چهار
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ پاریس

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما