آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

حکومت اسلامی ایران در منجلاب هرج و مرج

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات
متاسفانه پس ازانقلاب 57 بعلت بی کفایتی نیروهای چپ ، راست وملی، کشور بدست افرادی بظاهرانقلابی ودر باطن خودکامه، متحجر، متعصب بی سواد مانند خمینی و عده ای پاسدار با پیشینه های جهالت و مشتی آخوند پنج ریالی روضه خوان جان و مال مردمان ایران را به دست بی کفایت خود به گروگان گرفتند، در کشور دو دولت،دو ارتش و دوسازمان اطلاعات و یک رهبر خونخواروبی کفایت اداره میشود، با این توصیف هرج و مرج ، ایجاد نا امنی،گرانی و بیکاری، نداشتن آینده برای جوانان ، ورشکستگی مطلق، و در خارج نداشتن آبرو و متهم به تروریسم بین المللی چه انتظاری میتوان داشت .
پس ازجنگ هشت ساله ایران وعراق وباز گشت جنگجویان ازجنگ و با دادن تلفات میلیونی، و با وجود فروش نفت و داشتن امکانات مالی کافی، شروع بیکاری، گرانی، حکومت اسلامی مواجه با اعتراضات متعددی گردید که بشدت سرکوب شد ودست آخوندها و پاسداران درخون جوانان وطن برای حفظ قدرت آلوده گردید واوج این جنایات درکشتار زندانیان سیاسی درسال 67،ودراعتراضات باکشتارمردم معترض درخیابانها درسالهای 98،88،96 بود، با این وجود، بااین پرونده ی خونین،هنوز مردم موفق نشده اند به پاسداران ، آخوندها، ملی مذهبیها بفهمانند که ایران متعلق به خمینی، خامنه ای و امثالهم نبوده و نیست،متعلق به پاسدار و آخون نیست، متعلق به هیچ فردی به تنهائی نمیباشد، صاحب این کشور که نامش ایران است ، تنها و تنها مردمان ایران هستند.
پس باید نمایندگان واقعی مردم وارد مجلس شورای ملی شوند، اداره کنندگان کشورمانند فرمانداران باید توسط مردم در محل انتخاب شوند،و در کل انتخابات واقعن آزاد در همه زمینه ها و باید ناشی ازانتخاب آزاد مردم باشد،مردم باید حقوق خود را بشناسند، و آنرا جدی بگیرند، ملتی که به این آگاهی رسیده باشد که آنها صاحب کشور هستند، دیگر امکان نداردکه اجازه بدهند درایران حکومتی درراس قدرت قراربگیرد مانند عوامل جمهوری اسلامی،عده ای پاسدار بنام ملت ایران مجلس نظامی تشکیل میدهند، وبه اینگونه رفتار وقیحانه خود جنبه مشروعیت میدهند ومردم در قبال آنها سکوت اختیار میکنند، که در نهایت ضرر این سکوت متوجه خود آنها میشود.
در حقیقت دیدن عکس خمینی در ماه، حالا عده ای آخوند مزدور تبلیغ کردند مردم چرا باور کردند، خمینی خواب ولایت فقیه را دید ، چرا مردم قبول کردند ، بخصوص باصطلاع آگاهان جامعه آنهائیکه لب بستند و حتا کمک کردند ، آیا بخود و مردم خیانت نکردند، خود کامه گان دستار بسر مفت خور شدند همه کاره، متملقین خرافات به نام خدا،رسول خدا، خرافه پرستی را رواج دادند و مردم اطاعت کردند و در انتخاباتهای دروغین و قلابی شرکت کرده و به این خزعبلات آخوندی مشروعیت دادند، شهادت پرستی، زیارت استخوانهای پوسیده 1400 ساله در قم و مشهد امام زاده ها، مجلس خبره گان ساختند ازمشتی آخوند مزدو، اکثریت نیروهای آنروزها دراین تاترها و کلاهبرداریهای آخوند ها شریک و از آنها مستقیم و غیر مستقیم حمایت و کردار غیر انسانی آنها را تایید، کردند.
بالاخره با تایید احزاب و وارثان زنده یاد مصدق از جمله جبهه ملی ، ملی مذهبیها و حزب توده و امثال فدائیان موسوم به اکثریت، همه شاهد این بودند که خمینی قراراست ولایت فقیه را جا بیندازد ولی هیچکدام بهرعلتی کوتاه آمدند و اغلب آنها با خمینی به مماشات پرداختند ، تو گوئی همه دست در دست هم داده تا یک آخوند مزدور قرون وسطائی کلاه سرشان بگذارد، و راه و روش اسلام ناب محمدی را بلای جان مردمان ایران، کنند.
بالاخره آخوند خمینی موفق شد با گول زدن این همه سیاستمدارتحصیلکرده و تاریخ خوانده به اهداف خود برسد، و این خواست ارتچاعی وبجا مانده ازدوران بربریت را قانونی جلوه داده و قدرت بلامنازع کسب کند، البته کشور های سرمایه داری وامپریالیستی و بخصوص آمریکا با آگاهی از ماهیت آخوند خمینی و ولایت فقیه از او حمایت کرده و در نشست گوادالپ تصمیمات واگذاری قدرت مطلقه را گرفته بودند، که بجای شاه یک رژیم واپس مانده و ارتجاعی مذهبی با قوانین فوق ارتجاعی دوران حجر زمام امور را بدست بی کفایت آخوند ها، بدهند.
تا خمینی و اعوان و انصارش جای پای خود را سفت دیدند فیلشان هوای هندوستان کرد، “مخالفین” را یکی پس از دیگری از سرراه امیال خود برداشتند و اقدام به اهداف پشت پرده نموده و قصد صدور و گسترش انقلاب اسلامی را ازمرزهای ایران بیرون بردند، و کشور های همجوار را با ریا و تزویر با پخش پول و اسلحه و دخالت نظامی ،اسلام پراکنی نمودند، و بالاخره موی دماغ کشورهائی مانند آمریکا ، چین و روسیه شدند تا مورد قبول آنها واقع شوند، اما شرایطی فراهم شد که پاسداران متجاوز ایرانی از چراغ قرمز گذشته و قصد نابود کردن اسرائیل را علنی کردند آنوقت دیگر حساب این را نکرده بودند که فردی مانند ترامپ قدرت را در کاخ سفید بدست میگیرد و بلای جان ملاها اینطور که می بینیم میشود که آخوند ها و پاسدارها در بن بست قرار بگیرند و فصل استبداد ولایت فقیه وارد هرج و مرج شده و حتی قادر به فروش نفت، نباشند.
یک آخوند و پاسدار طرفداربستن قرارداد 25 ساله با چین شده و بخشی ازخاک ایران را به آنها میفروشند، عده ای آخوند و پاسدار دیگر نوکر روسیه پوتین شده و قرار داد بخشش بخشی از دریای مازندران را می بندند، و امروز پس از سالها فحاشی و پرچم آمریکا آتش زدن، عده ای پاسدار و آخوند بالجبار از در دوستی با دولت جدید آمریکا در آمده و با التماس آنهم با هر قیمتی تقاضای بر داشتن تحریمها را میکنند و وقیحانه دنیا را تهدید به ساختن بمب اتم میکنند درصورت بر نداشتن تحریمها،و بخشی از پاسداران و آخوندها هنوز میگویند مرغ یک پا دارد و باصطلاح میخواهند دشمنی باآمریکا واسرائیل را بهر قیمتی ادامه دهند، یکی ساز سازش با انگلیس میرند و دیگری شعار ضد انگلیسی میدهد،ویروس کرنا در ایران هرروز جان هزاران ایرانی را میگیرد رهبر بی هویت ودزد ثروت وقاتل مردم شعارخرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس ممنوع را، میدهد .
سالها دشمنی با عربستان در صدر برنامه جمهوری اسلامی بود حالا بخشی قصد نزدیک شدن با عربستان را دارند و وزیرامورخارجه به التماس افتاده است، عده ای پاسدار و آخوند به کمک حوثیها شتافته قصد ویران کردن عربستان را دارند و افرادی از فرماندهان سپاه و آخوندهای مزدور میخواهند با دستگاه پر هرج و مرج عراق کنار بیایند و دیگران به این نتیجه رسیده اند که در عراق شکست خورده اند و مردم عراق به ماهیت جنایتکار پاسداران و آخوند ها پی برده و شعاراخراج پاسداران ازخاک عراق را میدهند، و بالاخره کشتار فضاحت بار پاسداران در دمشق توسط اسرائیل با چراغ سبز پوتین، هر روز وسعت بیشتری بخود میگیرد.
وقتی در مورد فتوای اعدام سلمان رشتی آخوند شیادی مانند مهدی کروبی رئیس وقت مجلس بگوید “مجکومیت سلمان رشدی مطابق با اوامر الهی است و در نتیجه غیر قابل برگشت است و رشدی سر انجام بدست یک مسلمان انقلابی اعدام خواهد شد .”و در این سمت حکم حکومتی خمینی را ابلاغ کردن، چه انتظاری دارید ، مسخره نیست که که عده ای اعلامیه صادر میکنند و خواهان آزادی حصر بدون قید و شرط کروبی میشوند و مهمتر اینکه دراین اعلامیه به این آخوند مزدور دل بسته اند که در آینده از وجود او استفاده، شود.
جنگی که بین جناحهای رژیم آخوندی در مورد تحریم ها در گرفته حکایت از هرج و مرج آخوندی دارد یکی ملائی قصد گرم کردن تنور تحریمها را داشت و دیگری ازآن بهره میبرد، فردی از طیف و طایفه امام زمان آنها را کاغذ پاره مینامید.
جدااز رجزخانیهای سیدعلی خامنه ای که برای آمریکا درهرگفتار بی محتوائی شاخ و شانه میکشد توخالی و شکرد این ملای شیاد قاتل است،او می پندارد که تحولات دنیا همه ناشی از انقلاب اسلامی مراکز فساد حوزه های علمیه قم و مشهد است، و دو قطب سیاسی و نظامی جهان آمریکا ، اروپا و چین ، روسیه باید قطب سوم قدرت در جهان یعنی سید علی و سپاه پاسدارانش را به رسمیت بشناسند و در غیر اینصورت تروریسم را در جهان نهادینه، میکنند.
13.02.2021

 

Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.de/amin.bayat.9
https://rangim-kama.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.