دوستداران ما

حجت الاسلام حاج شیخ حسین باراک اوباما: غلام عسگری بختیاری

3 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=81000

لینک کوتاه

من بعنوان یکی ازمیلیونها ایرانی اسیب دیده ازحکومت بنیادگرای اسلامی به این وسیله لازم میدانم نکاتی را جهت آگاهی شما که رئیس جمهورقدرتمندترین کشورجهان هستید به اطلاع برسانم زیرا بدون درنظرگرفتن حقوق بشردرراستای مصلحت اهداف کشورخود طی هشت سال ریاست جمهوری ات بارها درعمل وبیان ازوحشیترین حکومت تاریخ بشریت حمایت کرده ای به همین لحاظ ازسوی خود وتمامی هموطنان اسیب دیده ام ازحاکمان خودکامه خلافت اسلامی اول اعتراض خودرا نسبت به عملکرد شما اعلام میدارم.
۱.ما ملت ایران بخاطرنادیده گرفتن ظلم وستم وتبعیض وکشتاروتجاوزوسرکوب وایجاد فقروفلاکت وبیکاری وفساد واعتیاد وغارت وچپاول صدها هزارمیلیارد دلارازسرمایه های کشورمان توسط ولی فقیه واخوندهای ریز ودرشت وباندهای اطلاعاتی وامنیتی وسپاهی وبسیجی درون حکومت تحت رهبریش شما را مستحق جایزه صلح نوبل نمی دانیم ودراسرع وقت ازتو میخواهیم این جایزه را با احترام به پیشگاه پدران ومادران وهمسران وفرزندان وخواهران وبرادران داغدارهزاران تن ازبهترین وآگاهترین و شایسته ترین انسانهایی تقدیم کنی که به امرولی فقیه توسط جلادان گوش بفرمانش بجرم ابرازعقیده به جوخه های اعدام سپرده شده اند ویا با اهداف ازپیش تعیین شده درداخل وخارج ازکشوربدست نیروهای تروریست تحت امرخامنه ای حذف فیزیکی شده اند.
۲.ما ملت ایران به دلیل تصمیم به وتوکردن مصوبات کنگره وسنا که قصد دارند دارایی های ولی فقیه وباندهای تروریست تحت امرش که حاصل دسترنج کارگران وتوده های زحمتکش ومحروم ازحداقل ها میباشند را مورد بررسی قراردهند ازشما میخواهیم ضمن اعلام انصراف ازچنین تصمیم نادرست ازپیشگاه جامعه کارگری واقشارفرودست ومحروم وتحت ستم وتبعیض طی یک برنامه تلویزیونی رسما عذرخواهی نمایی.
۳.ماملت ایران ازشما وتمامی رهبران کشورهای متحدتان میخواهیم دست ازحمایت وبازیهای پیش وپس پرده با حاکمان خودکامه حکومت فاشیسم دینی بردارید زیرا خودآگاهید که ادامه عمراین حکومت ضمن واردآوردن خسارتهای جبران ناپذیرجانی ومالی وحیثیتی به ملک وملت ایران منطقه خاورمیانه تا شمال افریقا را بیش ازپیش با دخالتهای ویرانگرخود درآتش جنگ خواهد سوخت.
۴.ماملت ایران ازشما وتمامی کشورهای متحدتان میخواهیم ازهرگونه معامله وفروش سلاح وابزارکه نیروهای تحت امرولی فقیه ازانها درجهت سرکوب اعتراضات مردمی استفاده میکنند خودداری وازسایرکشورهای عضو شورای امنیت ومجمع عمومی سازمان ملل بخواهید نسبت به خواسته های بحق ما توجه لازم راداشته باشند.
۵.ما ملت ایران ازشما وتمامی کشورهایی که طی سی هشت سال گذشته به قطعنامه های محکومیت رژیم اخوندی بعلت نقض اشکارحقوق بشروجنایت علیه بشریت وسرکوب آزادیهای شهروندی رای مثبت داده اند دراقدامی انساندوستانه پرونده رژیم ولایت مطلقه فقیه را طبق موازین حقوق بشری به دادگاههای ذیصلاح بین المللی جهت رسیدگی واحضارحاکمان جنایتکاررژیم ومحاکمه آنها اقدام کنند.
درخاتمه امیداست جهت ترمیم اشتباهات خود وتوجه لازم به حقوق ملت ایران اقدام تا شاید بتوانیم نسبت به قراردادن شما درصف اخوندها تجدید نظرکنیم زیراملت ایران ازدیربازمردمی منصف وبخشنده ومتمدن وبا فرهنگی بوده اند وحکومت فاشیسم اخوندی لیاقت این ملت با سابقه هفت هزارساله تاریخ تمدن نیست.

زنده باد ملت شریف ایران
پاینده ایران زمین

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما