جنگ چه پیامدهای خطرناکی برای مردم ایران میتواند داشته باشد!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش نوزدهم: جنگ چه پیامدهای خطرناکی برای مردم ایران میتواند داشته باشد!
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸

آیا سپاه  چاره ی نجات رژیم را در جنگ می بیند؟

حمله ی اسرار آمیز و پیچیده ی به تاسیسات نفتی عربستان و مختل کردن صادرات نفت روزانه بیش از پنج ملیون بشگه نفت  و انکار پیاپی رژیم  ایران  به دخالت  نداشتن در این حمله و متعاقبن  تهدید  کشور های حاشیه  خلیج فارس ، حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی  بدام توطئه های آمریکا و غرب گرفتار شده است.

ایران چه بخواهد و چه نخواهدبخاطر بلند پردازیهاو دخالت در منطقه، پایش در این معرکه گیر کرده است و انگشت اتهام از همه جا چه کشور های حوزه خلیج فارس چه آمریکا و کشورهای اروپائی،  و حتی چین و روسیه جهان را به  خویشتن داری دعوت  میکنند، و آمریائیها بدون وقفه اعلان کردند که جایگزینی نفت عربستان را تامین میکنند، تو گوئیکه سناریوئی از پیش تعیین شده  تا آمریکا بتواند فورا ذخائر  استراتزی انرژی نفتی  خود را  جایگزین صادرات  نفت عربستان صعودی کند ،   و از جانب دیگر روابط ایران با عربستان تیره تر از همیشه شد،و یک خطای تاکتیکی میتواند شعله های جنگ را گسترش دهد.

سپاه پاسداران بدستور خامنه ای موفق شد که صادرات  نفت عربستان را به نصف کاهش دهد، و وعده اینکه اگر  ایران قادر نباشد از  تنگه هرمز  نفت صادر کند به هیچ  کشوری در منطقه  اجازه صدور نفت نخواهد داد، و این تهدید با حمله نظامی  اسرار آمیز،عملی شد.

در حقیقت آنچه که در اذهان عمومی بین المللی آمریکائیها تبلیغ میکنند ، بظاهر عدم  علاقه ی آنها به  جنگ است،  اما هر روز حلقه ی محاصره اقتصادی ونظامی را تنگتر میکنند، و در این ارتباط  بانک  مرکزی  ایران  و  صندوق توسعه ملی  به فهرست تحریمهای آمریکا افزوده کرده بخاطر تامین مالی منابع تروریستی واعلان کرده اند که بزودی  تعدادی سرباز جدید با تجهیزات دفاغی به عربستان اعزام خواهند کرد که تمام این زد و بند ها برای فروش اسلحه میباشد ، و از طرفی  دیگر با حضور نظامی آمریکا در عربستان ، ایران مستقیم با ارتش آمریکا روبروست و کوچکترین خطائی موجب وحشتناکترین حمله علیه ایران خواهد شد، وعوامل جنگ طلب جمهوری اسلامی را  تشویق   به رفتار وکرداری دیوانه وارکردند و تا جائیکه رژیم ایران را به آنجا کشاندند که از سرناچاری ،حمله ی تروریستی با موشک به تاسیسات  نفتی عربستان  کنند  تا بدینوسیله غرب را درمقابل آمریکا قرار دهند، غافل از اینکه  کشور های سرمایه داری  اروپا  منتظر چنین  فرصتی  بودند تا ایران را وادار به عکس العمل نظامی کنندو اعلان کنند که به  افزایش میزان غنی سازی از 3،67%  ادامه خواهند داد، که با صدور بیانیه سه کشور انگلیس،فرانسه و آلمان که خواستار کاهش این درصد  اورانیوم شدند، گردد،تا  از فواید بدست آمده  از نتایج  اسفبار خرابی  زیر ساختارهای ایران جنگ زده را بنفع اقتصاد ورشکسته ی خود بهره برداری کنند.

آمریکائیها  آگاهانه سیاستی  با صبر و تهدید پیش گرفته اند تا افکار عمومی جهان  را برای مشروعیت بخشیدن به  تجاوز  نظامی یا بقول خودشان تنبیه  نظامی، آماده کنند، که تا حدودی بسیار  زیاد در این امرموفق هم شده اند.

با آماده کردن تدریجی  افکار عمکومی جهان روز بروز بر تعداد  مخالفان  جمهوری اسلامی افزوده  شده است، و رسما آمریکائیها اعلان کرده اند که  در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در بیست  و ششم سپتامبر  در نیویورک  بر گزار میشود ، هیچگونه برنامه ای  برای ملاقات  با نماینده ایران  ندارند، و اسناد حمله نظامی در شورای امنیت مطرح خواهد شد و طرح محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی دردستور کار سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت،  اما جمهوری اسلامی با  تهدید آمریکا، وارسال نامه کتبی از طریق سوئیس واعلان یا تهدید که اگربه ایران حمله شود  دامنه آن کلیه کشور های  منطقه را در بر خواهد گرفت، با این توصیف جمهوری اسلامی همچون گذشته تنها راه نجات خود را جنگ انتخاب کرده است که شاید فرجی حاصل شود وبتوانند حکومت تروریستی و ضد ایرانی خود را ادامه دهند، و همه جا در تلاش برای آزادی فروش نفت و مبادلات بانکی  سر بهر دری میزنند و تهدید میکنند،روحانی در حالی به مجمع عمومی سازمان ملل رفته  که تمام کشور های همسایه را به آشوب  کشیده اندو حالا که در تنگنا قرار گرفته اند شعار میدهند و دست دوستی بسوی همه همسایگان بدروغ دراز میکنند،دیگر هیچکس به دوروغپردازیهای عوامل تروریسم جهانی اعتقاد و اطمینان نخواهند کرد.

اشتباه استراتژیک  ایران و انگیزه از این حمله  دیوانه وار نظامی به  تاسیسات نفتی عربستان  رساندن این  پیام    به کشور های منطقه وجهان که اگر صادرات نفت و تحریم هاعلیه ایران ادامه یابد منطقه رابه آتش خواهند کشید،  ودیگر کشورهای صادر کننده نفت منطقه راهم از مزایای تحریم ها علیه ایران بهره مند خواهند گرداند ،تا بدینوسیله دراین کشورها با ایجاد بحران در روند حکومتها از لحاظ اقتصادی دچار درگیری با آمریکا بالجبار گردند.

در این میان این جنگ دو طرف دارد، آمریکا ، عربستان اسرائیل با پشتیبانی بین المللی وطرف مقابل ایران ، وقتی از ایران صحبت میکنیم یعنی چند پاسداروچند آخوند و خامنه ای ، ومردم ایران در اینجا هیچکاره اند، مذهب اسلام دراین چهل سال در خدمت شکنجه و کشتار ایرانیان بوده و هست و امروز بوسیله آخوند ها کشاندن  مردم به آشوب و جنگ، میباشند، آیا مردم از جنگ طلبانی چون پاسداران و خامنه ای پشتیبانی خواهند کرد و یا از این موقعیت استفاده کرده و علیه رژیم به پا خواهند خواست.

از نظر من تمام شواهد نشان میدهد که این حمله از جانب جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته  و باید رژیم در برابر مردم ایران و افکارعمومی جهان پاسخگو باشد. در حالیکه جهان صنعتی میتواند ازامکانات فضائی مدارک  کافی کارشناسانه ماهواره ای را راحت دربرابرافکار عمومی و در سازمان ملل متحد قرار دهند وپرده ازماهیت فریبکار پاسداران و ملاها یا مسبب آنرا بر دارند و جهان را برای جلو گیری از آشوب های بیشتر ملاها  در برابر آنها قرار بدهند  تا  بساط  ترور  و تروریسم اسلامی بر چیده شود و سرمایه داری جهانی باخیال راحت تمام ثروت خاور میانه رابین خود تقسیم کنند، و سهم چین و روسیه را برادرانه تقسیم کنند، پیامدهای جنگ برای مردم ایران ارمغانی جزخرابی ، بمباران، کشتار، فقر و قحطی وبردن ایران صد سال عقب تر همچون سوریه ، افغانستان ،لیبی ، نداردو…این جنگ ، جنگ سپاه پاسداران و بیت رهبری علیه کشورهای  منطقه است  با هدف حفظ بقای خود.

در حال حاضر ترامپ با سیاست محافظه کارانه  جلو میرود و راهبرد حد اکثری را بکار می بندد و توانسته صادرات  نفت ایران را بمرز صفر برساند و اقتصاد ایران را کاملا فلج کند، عربستان تابع سیاست امریکاست  و قادر  بگرفتن یگطرفه تصمیم جنگ با ایران  نیست، استراتژی  آمریکا  از طریق تحریک پاسداران  و گرفتن  تصمیم  جنگ  است  از  راه ناچاری، البته پاسداران ارتقاع تنش را تا حد کنترل می پندارند،  و فکر میکنند بزنیم و در بریم و بگوئیم  ما نبودیم، ادامه سیاست نه جنگ و نه مذاکره دورانش سپری شده و نمیتواند نتیجه  مثبت برای آخوند ها داشته  باشد، با  این توصیف ایران باید وارد مذاکره شود حالا چه قبل از جنگ و چه زمانیکه دیدند که  تار و پودشان از هم  دریده شده،  با پا در میانی دلالان بین المللی از جمله رئیس جمهور فرانسه و دادن  وعده های میلیاردی بالجبار با سرخمیده  کنار میز مذاکره بنشینند و دستورات دیکته شده امریکا و شرکای بین المللیش را بپزیرند، تازه  در این  شرایط  در برابر نیروی قدرتمند داخلی، مردم ایران که هیچ کجا به بازی گرفته نشدند قرار دارند و پاسخگوی جنایات جنگ طلبانه خود باید باشند، حرکت مردم در ایران تعیین کننده است، وضع اسفبار اقتصادی، و گرفتن جلوی نفوذ مخرب  پاسداران  در منطقه ، در کاخ سفید بنظر من آگاهانه یک نظر نمیدهند اما در ایران همه در خدمت جنگ و کشتار هستند.

چین و روسیه  هر دو حمله نظامی را محکوم کردند و ایران را مسئول نمیدانند و معتقدند  باید  دنبال “مسئول  حمله کننده واقعی” گشت، با این شیوه  پیشنهاد سرمایه گذاری کلان  به ایران میدهند  و بخشی از سواحل  خلیج فارس را فعلن  بعنوان هدیه دریافت کرده اند، و در اینجا  جنگ تجاری چین و روسیه با آمریکا مهمتر از کشتار مردم ایران     و گرسنگی ، بیکاری میباشد وماهیت حقوق بشر دراینجا چهره واقعی خود را نمایانتر میکند، منافع چین و روسیه   در ایران بر انسانیت مهمتر است ، و میتواند خون ملیونها نفر فدای اهداف  اقتصادی آنها  شود، و سر بزنگاه هم حمایت از ایران را رها خواهند کرد.

Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com/amin.bayat9

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.