معرفی

جنگ بین علم و عقل و واقعیت است با سرمایه و قدرت

1 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=121063

لینک کوتاه

واقعا آمریکا هنوز در ۲ قرن پیش زندگی میکند .هنوز تو دنیای جایزه برای سر آدمها و امنیت در پناه شریف و زندان و اعدام .
بهمین خاطر است که رینگو وار به افغانستان و عراق و لیبی و ……….حمله میکند و بهمانگونه که خانه سرخپوستان را به آتش میکشید ممالک را به آتش کشیده و میکشد ، و در قرن ۲۱ جهانی شده هنوز فکر میکند بدینترتیب میتواند آمنیت بر قرار کند .
امنیت برقرارنشده در افغانستان و عراق و لیبی و ……را میخواهد به ونزئولا و کره شمالی و ایران و …………را هم برقرار کند .اگر مارکس زنده میشد میگفت ::: در قرن ۲۱ جهانی جنگ بین علم و عقل و واقعیت است با سرمایه و قدرت . بی جهت در آن شرکت نکنید ! وگرنه شما نفله میشوند و آنان سوار کار .

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما