امروز یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

ساعت ۱۶:۴۲

 
معرفی

تجاوزات حشد شعبی، سپاه پاسداران و ارتش عراق به کردستان را محکوم می کنیم

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=108895

لینک کوتاه

روز دوشنبه شانزدهم اکتبر، نیروهای حشد شعبی به همراه ارتش عراق به شهر کرکوک و بقیه شهرها و شهرکهای کردستان که سیاست عربی کردن در زمان صدام حسین آنرا به مناطق مورد اختلاف بدل کرده بود، یورش برده ودرآنجا مستقر شدند.
شیوه ای که در این حملات همه جانبه به کاربرده شد، هجوم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را به کردستان ایران پس از انقلاب ۵۷ ، در اذهان زنده کرد، حشد شعبی ساختاری از ساخته های سپاه پاسداران ایران است، رفتارآنها با مردم شهرهایی که از دست داعش نجات یافتند تفاوت چندانی با بربریهای داعشی ها نداشت.نیروهای متعصب این پاسداران آن سوی مرز، از آتش زدن خانه های مردم کرد و غارت آنها ابا نکردند. شدت تهاجم در آن حد بود که بیش ازیکصد هزار نفر از کردهای ساکن این نواحی آواره شده اند.
اززمان اعلام برگزاری رفراندوم برای استقلال کردستان، دولتهای مرتجع و دیکتاتور منطقه به تکاپوافتاده و به یاری زمامداران عراق شتافه اند. ایران و ترکیه، مانورهای نظامی جداگانه و مشترک در مرزهای کردستان انجام دادند۔ قاسم سلیمانی عهدار اجرای برنامه و مقاصد شوم مرتجعین شد، ابتدا یک روز قبل ازهمه پرسی در کرکوک آفتابی شد و خواست درمیان هیات رئیسه استانداری فتنه گری نماید اما با افشاگری آنان روبرو گردید۔ سپس فرماندهی عملیات اخیر را مستقیم تحت نظر گرفت در این امر، او با اتکا به رابطه نزدیکی که با پاره ای از فعالین کرد داشت از کمک و همکاری آنها برخوردار شد.
چنین بر می آید که مقامات کرد با دولت عراق به توافق رسیده بودند که مناطق مزبوررا بدون درگیری به آنان واگذار نمایند ولی با دخالت قاسم سلیمانی و هادی عامری فرمانده حشد شعبی توافقنامه زیر پا گذاشته شد و اولویتها به جنگ و تجاوز داده شد که موجبات این نابسامانی و کشتاررا فراهم نمود.
گفتنی است که بعد از فرار ارتش عراق در مقابل حمله “دولت اسلامی”، شهرکرکوک و کلیه نواحی زیر اختلاف رها شده بودند کردها باتصرف آن از ورود داعش جلوگیری بعمل آوردند و گرنه کرکوک و همه این شهرها و شهرکها به سرنوشتی ویرانگرانه چون موصل و حویجه و دیگر نقاط ویران شده دچار می آمدند۔
حشد شعبی مشابه سازمانی سرکوبگر و ددمنش چون سپاه پاسداران ایران است، هادی عامری فرمانده آن تربیت شده جمهوری اسلامی و سرسپرده وزارت اطلاعات و شخص قاسم سلیمانی است۔
ملت کرد در کردستان عراق آماج هجوم این سرکوبگران قرار گرفته است، حمله به همه پرسی و به اصل مراجعه به آرائ عمومی بدون اینکه متعاقب آن هیچگونه اعلامیه یکجانبه ای در مورداستقلال کردستان صادر شده باشد، یورش به آزادی است، مخالفت بااراده مردمی است که قصد دارد از چنگ دولتهای مذهبی رهایی یابد، میخواهد از زیر بار قراداد ننگین و اسارتبار سایکس پیکو نجات پیدا کند۔ رسانه های جمهوری اسلامی ایران با حمایت از مقامات ضد مردمی خود از سرکوب آزادیها و کشتار و آوارگی ملت کرد در کردستان عراق به شادی پرداختند وبه شوینیزم ملی مذهبی دامن زدند۔
جامعه بین الملل در قبال رویدادها سکوت کردند و دولتهای سرمایه داری با ارجحیت به بازرگانی و روابط تجاری با بی تفاوتی با آن برخورد کردند، این سکوت و بی تفاوتی از جانب هر دولت و هرسازمان سیاسی منطقه ای و بین المللی نوعی همراهی با سرکوبگران و دیکتاتورها است۔
جمعیت کردهای مقیم فرانسه حملات نیروهای حشد شعبی و ارتش عراق و نیز دخالتهای دولت جمهوری سلامی ایران را در کردستان عراق به شدت محکوم می نماید و هشدار میدهد که توطئه ای دیگر بر علیه اپوزیسیون ایران و سازمانها و احزاب کردستان ایران مقیم در کردستان عراق از جانب سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران طرحریزی گردیده است و بیم آن میرود که پاسداران ایران و حشد شعبی به این سازمان و احزاب حمله ور شوند و به کشتار مخالفین جمهوری اسلامی اقدام نمایند. ما همه وجدانهای بیدار را برای محکوم نمودن و افشای این جنایات و دسیسه ها فرامی خوانیم.

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

۲۲ اکتبر ۲۰۱۷

۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

تجاوزات حشد شعبی، سپاه پاسداران و ارتش عراق به کردستان را محکوم می کنیم

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما