امروز پنج شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۱

ساعت ۰۰:۳۷

 
معرفی

بیانیەی اختتامیەی جلسەی مشترک نیروهای سیاسی کردستان یکصدا و متحد اقدامات تروریستی را محکوم می‌کنیم

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=69824

لینک کوتاه

ما نمایندگان حدود ٣٠حزب و سازمان سیاسی بخشهای گوناگون کردستان، امروز یکشنبە، ٢۵ دسامبر ٢٠١۶، بە اتفاق در محل انفجار تروریستی شامگاه سی‌ام آذر ماه امسال (٢٠ دسامبر ٢٠١۶) در قلعەی دمکرات (قرارگاه مرکزی حزب دمکرات کردستان) در حوالی شهر کویسنجق، گردهم آمدیم.

این جنایت تروریستی کە بە شهادت پنج پیشمرگ دمکرات و دو پلیس امنیتی و مجروح شدن شماری دیگر انجامید، شرکت کنندگان در مراسمی را هدف قرار دادە بود کە بە مناسبت٨۶مین سالروز میلاد شهید د.قاسملو برگزار شدەبود. بدیهی است کە اگر تروریستها می‌توانستند بمبها را بە محل مراسم برسانند، مطمئنا فاجعەی بسیار بزرگتری بوقوع می‌پیوست.

هرکدام از ما احزاب و نیروهای سیاسی حاضر در این جلسە، پیشتر و بطور جداگانە این جنایت را بشدت محکوم کردە و همدردی خود را با خانوادەی قربانیان و حزب دمکرات کردستان اعلام داشتەایم. امروز نیز همەی ما یکصدا و متفق این اقدام تروریستی را محکوم کردە و همدردی خود را با خانوادەی قربانیان، دمکراتها و نیروهای سیاسی کردستان ایران تکرار می‌کنیم.

این نخستین باری نیست کە دست سیاه تروریسم، در اقلیم کردستان مبارزان کرد کردستان ایران را بە قتل می‌رساند. در دهەی ٩٠ قرن بیستم، متأسفانە صدها کادر و پیشمرگ و عضو و هوادار احزاب کردستان ایران و خانوادەهایشان در کردستان عراق، قربانی توطئەهای تروریستی جمهوری اسلامی گشتەاند. در همین یکی دو سال اخیر نیز چند توطئەی تروریستی علیە قرارگاهها و مبارزان شماری از این احزاب خنثی شدەاند کە همان هنگام از طریق رسانەهای گروهی منعکس گردید.

ما نگران آن هستیم کە جنایت تروریستی شامگاه سی‌ام آذرماه و توطئەهای خنثی شدەی پیشین، سرآغازی باشد برای آنکە اقلیم کردستان یکبار دیگر بە جولانگاه توطئەها و تهدیدات و اقدامات تروریستی علیە نیروهای سیاسی مبارز کردستان ایران بدل گردد. در حالیکە ملتمان در کردستان عراق و سوریە در حال جنگ گستردەای علیە تروریسم است و قربانیان بزرگی را تقدیم می‌نماید و در همین راستا احترام و اعتبار جهانی کسب کردەاست، چگونە می‌توانیم اجازە بدهیم کە فرزندان بخش دیگر کردستان در خاک اقلیم آماج اعمال تروریستی قرار گیرند؟ هر دولت و طرفی تحت هرعنوانی بە تروریسم و قتل توسل جوید محکوم است. بە همین دلیل علاوە بر آنکە در سیاست و فعالیت خود علیە آن ایستادگی خواهیم کرد، حکومت اقلیم و کلیەی دستگاههای ذیربط را مؤظف می‌دانیم کە مانع انجام تهدیدات و توطئەهای تروریستی علیە نیروهای سیاسی دیگر بخشهای کردستان کە در اقلیم کردستان بسر می‌برند، گردند. همچنین توجە هم پیمانان بین‌المللی علیە ترور را بسوی تروریسم دولتی در منطقە و علیە نیروها و جریانهای مبارز بخشهای گوناگون کردستان جلب کردە و ضرورت و اهمیت مقابلە با چنین تروریسمی را بە آنها خاطرنشان می‌سازیم.

ضمن محکوم کردن جنگ و لشکرکشی، ترور و سرکوب و ارعاب از سوی دولتهای منطقە در مواجهە با مسألەی کرد، اعتقاد راسخ داریم کە مبارزەی خلق کرد و نیروهای سیاسی کردستان ایران و هرکدام از بخشهای کردستان با جنگ و سرکوب و ترور فروکش نخواهد کرد. در عین حال کە مجددا بر حمایتمان از مبارزەی مشروع ملتمان در راستای تحقق حقوق حقەی خود در کلیەی بخشهای کردستان تأ‌کید می‌ورزیم، خواهان آنیم کە کلیەی نیروهای سیاسی کردستان و فرزندان ملتمان در کردستان و خارج از کشور، اقدام بە برپای کمپین و فعالیت مشترک در ضدیت با سیاست و برنامە و توطئەهای تروریستی نمایند.

 

جلسەی مشترک حدود ٣٠ حزب و نیروی سیاسی هرچهار بخش کردستان

٢۵/١٢/٢٠١۶

اسامی احزاب و سازمانهای سیاسی شرکت کنندە در نشست مشترک احزاب کردستانی هر چهار بخش کردستان بە منظور محکوم ساختن اقدامات تروریستی

25 دسامبر 2016

قرارگاە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان- کویسنجق

 

اسامی احزاب:

(ترتیب نامها از روی لیست اسامی کردی احزاب تهیە شدە است)

جنبش دمکراتیک خلق کردستان

بزووتنەوەی دێموکراتیکی گەلی کوردستان

 

جنبش رهایی دمکراتیک کردستان

بزووتنەوەی رزگاریی دێموکراتی کوردستان

پارت ترقیخواە کرد در سوریە

پارتی پێشکەوتنخوازی کورد لە سووریە

 

پارت دمکرات میهنی کرد در سوریە

پارتی دێموکراتی نیشتمانیی کورد لە سووریە

 

پارت دمکرات کردستان

پارتی دیموکراتی کوردستان

 

حزب دمکراتیک خلقها(هادپ)

پارتی دێموکراتیکی گەلان (هەدەپە)

 

پارت کارگران و زحمتکشان

پارتی کرێکاران و رەنجدەرانی کوردستان

 

پارت آزادی کردستان

پارتی ئازادی کوردستان

 

پارت اتحاد دمکراتیک( PYD)

پارتی یەکیەتی دیموکرات  ( پەیەدە)

 

پارت اتحاد دمکراتیک کرد در سوریە

پارتی یەکیەتی دێموکراتی کورد لە سووریە

اتحادیە دمکراتیک کردستان

یەکیەتیی دیموکراتی کوردستان

 

حزب ترقیخواە کرد سوریە

حیزبی پێشکەوتنخوازی کوردی سووریە

 

حزب دمکرات کردستان

حیزبی دیموکراتی کوردستان

 

حزب دمکرات کردستان ایران

حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران

 

حزب زحمتکشان کردستان

حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان

 

حزب کمونیست کردستان

حیزبی شیوعیی کوردستان

 

حزب وحدت کرد در سوریە

حیزبی یەکیەتیی کورد لە سووریە

 

روند سوسیالیستی کوملە

ڕەوتی سوسیالیستی کۆمەڵە

 

سازمان”خبات” کردستان ایران

سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران

 

کنفدرالیسم جوامع کردستان (کەجەکە)

کۆما جڤاکێن کوردستان(کەجەکە)

 

سازمان زحمتکشان کردستان

کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

 

سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی  کوردستانی ئێران

 

کنگرە ملی کردستان (K.N.K)

کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان (K.N.K)

 

اتحاد اسلامی کردستان

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان

 

اتحاد ملی دمکراتیک کردستان

یەکیەتیی نەتەوەیی دێموکراتیکی کوردستان

 

انجمن میهنی کرد در سوریە(ئەنەکەسە)

ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا  (ئەنەکەسە)

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما