آخرین اخبار

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا(سامان ششم) درباره قتل های ناموسی اخیر در ایران

2 هفته گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=125592

لینک کوتاه

هموطنان آزاده،

چندیست که با بازتاب فراوان قتلهای «ناموسی» در رسانههای مجازی، جامعه مدنی ایران تنفر و بیزاری خود را از این سنت دیرینه ضدانسانی به نمایش میگذاردبر پایه این آیین شوهر، برادر و یا پدر خانواده باید زن یا دختری را که «شرف» و «حرمت» خانواده را « لکه دار» کرده، بکشداین سنت خشن در همه جوامع کهن مردسالار بشری کمابیش رواج داشته است و متاسفانه هنوز هم در ایران مانند دیگر جوامع اسلامی ادامه دارددر جوامع پیشرفته کنونی هر زن چونان یک انسان و شهروند دارای حقوق روشن و رسمی‌‏ می باشد که هرگونه تعرض به وی تنها برپایه زن بودنش قدغن است و دارای مجازات قانونی است.

در قانون جزایی جمهوری اسلامی نه تنها کشتن زن در موردی مجاز است(ماده ۶۳۰) بلکه در موارد « بی حرمتی» های دیگر برای قتل دختران و زنان مجازات اعدام در نظر گرفته نشده استوانگهی پدران و پدربزرگان بطور کلی به خاطر کشتن فرزند و نوه خود(چه دختر و چه پسرقانونن جان سالم بدر می برندمسلم است که این امر مانع ترس از اشد مجازات و دیگر پیامدهای ناگوار چنین قتل هایی نمی شود و شمار آنها بالا می رود.

جبهه ملی ایران– اروپا (سامان ششمگذشته از اینکه اصولا با مجازات اعدام مخالف است و آن را یک قتل انتقام‌‏جویانه حکومتی و قانونی میداند، خواهان اجرای اشد مجازات بر قتلهای مرد– و پدرسالارانه استافزون بر این باید خشونتهای دیگر علیه زنان، دختران و کودکان با دقت و جدیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته، شناسایی، پیشگیری و مجازات شود.

جبهه ملی ایران– اروپا یقین دارد که با توجه به سامان ایدئولوژیکاسلامی نظام حاکم بر ایران، اصلاح قوانین جزایی زنستیز اسلامی عملا غیرممکن استاین مهم بازهم اهمیت اساسی لزوم مبارزه برای برکناری نظام اصلاح ناپذیر موجود را در کانون مبارزات ما قرار می دهد.

جبهه ملی ایراناروپا(سامان ششم)

دوشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۹

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما