اخبار اجتماعی

بى فرهنگى پزشکى فراگیر در ایران: بیژن پوینده

4 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=37272

لینک کوتاه

به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال “خطای پزشکی” در روند معالجه عباس کیارستمی، فرزند این کارگردان گفت که موضوع فقط شخص پدرش نیست، بلکه «یک معضل بزرگتری است که باید به آن معضل نگاه شود و این که چگونه می‌شود این معضل برطرف شود»

فرهنگ پزشکی در ایران تحت تاثیر استبدادزدگی فرهنگی است. اتوریته پزشک در بسیاری موارد همانند اتوریته نظام دیکتاتوری عمل میکند و رابطه پزشک و بیمار را تبدیل به رابطه ای ارباب رعیتی میکند. برای مثال به راه حل های ساده برای وقت مشخص دادن به بیماران (مثلا انتظار حد اکثر یک ساعت) و ارزش قائل شدن برای وقت بیماران توجهی نمیشود. عدم مسئولیت پذیری و انتقاد پذیری که بخشی از فرهنگ غالب است در رفتارهای پزشکان هم رایج است. در ایام نوروز، در برخی بیمارستانها گاه تا ۹۰ درصد پزشکان بدون درنظر گرفتن نیازهای بیمارستان و بیماران برای چند هفته به مسافرت میروند و عملا بسیاری از خدمات پزشکی برای چند هفته تعطیل میشود! زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی و حرفه ای برای سودجویی ضربه سنگینی به کیفیت زندگی و حس شهروندی میزند و جامعه پزشکی از این زاویه مانند دیگر حرفه ها در کشورمان مشکلات جدی دارد. همزمان با مبارزه با استبداد حکومتی، نیاز به بازنگری در نوع روابط و دمکراتیزه کردن روابط بین خود داریم. نیاز به خرده جنبش های مدنی و اجتماعی داریم که درعرصه های های مختلف به نقد روابط استبدادی، بی اخلاقی؛ عدم مسئولیت پذیری پرداخته و ریشه های استبداد زدگی را در عرصه های متنوع فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و حرفه ای شناسایی کند.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما