بهمن گرامی ما هم به خاوران شتافت‎

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

به یاد بهمن امینی که با رفتنش،اقوام و یاران ودوستدارانش رادرغمی عمیق فروبرد

مدتی ازبیماری بهمن می گذشت.دربیمارستانی درشهرلیون(فرانسه) تحت درمان بود.کمترازیک ماه قبل برای تکمیل معالجاتش یک هفته ای دریکی ازبیمارستان های پاریس بستری شد.اوخودبه دامنه پیشرفت بیماری وکم وکیف آن آگاه بود.می گفت بیماری من پیچیده است وپزشکان علاج آنرا امکان پذیر نمی دانند.اماسعی برمهار بیماری وجلوگیری ازپیشرفتش دارند و…ازدو وسه روزقبل نیزپزشکان درپی پیشرفت بیماری دیگرقطع امید کرده واقوام ودوستان خیلی نزدیک رابه دیدارفراخوانده بودند.همه درنگرانی بسرمی بردند.با این همه خبرغم انگیزمثل شوکی فرودآمد.بهمن به ساعت یک وپانزده دقیقه بعد ازظهرجمعه 25آبان 1397- 16نوامبر2018ما راترک کرد وهمسرگرانقدرش خانم هایده قهرمانی،اقوام ودوستان ورفقایش رادرسوگی عمیق فروبرد.

بهمن امینی(محمد تقی امینی مقدم) دریکم اردیبهشت 1330 هجری شمسی درشهرمشهد به دنیا آمد.ازهمان نوجوانی با ادبیات وکتاب وسیاست آشناشد.فعالیت های ادبی وسیاسی اش راازدوره دبیرستان آغازکرد.نسبت به دردهای مردمان وزحمتکشان حساسیت داشت.تاروپودوجود وزندگی اش،باگذشت زمان هردم بیشتر باآزادی وعدالت آمیخته  گشت.ازتبارچپ بود.درجریان فعالیت های سیاسی اش دردوره دانشجوئی دوبارتوسط ساواک شاه بازداشت شد.دفعه اول به سال 1351 ودرجریان اعتراضات دانشجوئی درکوی دانشگاه به سفر نیکسون،رئیس جمهورآمریکا، به ایران بود.پس ازمدت کوتاهی آزادشد.بار دوم به سال1352 وبه اتهام فعالیت جمعی وگروهی درهواداری ازجریان فدائیان خلق.دربیدادگاه های شاهنشاهی به چهار سال زندان محکوم شد.در1356اززندان آزادشد.باتوجه به تجاربی که طی دوران زندان اندوخته بود مبارزه اش رادرمقیاسی دیگر پی گرفت.درجریان همین مبارزات بود که بالاخره به ناگزیرازکشورخارج شد،راه تبعید پیش گرفت وبه زندگی پناهندگی سیاسی درفرانسه روی آورد.

بهمن اززمره مبارزان قدیمی وپاکباخته ای بود که نسبت به فرهنگ جامعه حساس بود،به ضرورت کارفرهنگی نیک واقف بودومبارزه سیاسی رابه درستی با فعالیت های فرهنگی وحقوق بشری درآمیخته بود.اوشخصیتی چند وجهی داشت.روابط وسیع وگسترده ای با طیف متنوع کنشگران جامعه سیاسی ومدنی،اعم ازایرانی تاخارجی،برقرارکرده بود. مبارزی بود نوآورودائم درجنب وجوش.سکون رابرنمی تابید.مرتب درکنکاش بود.تحولات جنبش راتا آخرین مراحل زندگی اش به دقت تعقیب می کرد.درجستجوی پاسخ های عملی برای مسایل جنبش بودوبادوستان ورفقایش حتی به هنگام پیشرفت بیمای رایزنی می کردوتوصیه هایش رادرکمال تواضع درمیان می گذاشت.کارنامه فعالیت های بهمن درتبعید،کارنامه ایست غنی،همه جانبه وآموزنده:تاسیس انتشارات خاوران وانتشار نزدیک به صد عنوان کتاب ازنویسندگان درتبعید وازاین طریق کمک تعیین کننده درپی ریزی ومعرفی ادبیات تبعید،برگزاری نشست های متعدد ادبی_سیاسی باحضور نویسندگان وپژوهشگران مختلف،شرکت درنمایشگاه های کتاب وبرگزاری میز کتاب درفرصت های مختلف،وبه موازات آنهاحضورموثر درفعالیت های سیاسی وحقوق بشری؛ که حضورفعال درتاسیس جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران،کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی_پاریس،شبکه همبستگی برای حقوق بشردرایران،وبالاخره مشارکت فعال درتاسیس انجمن جمهوری خواهان ایران_پاریس وایفای نقش فعال وتعیین کننده دربرگزاری تظاهرات واکسیون های اعتراضی مختلف دردفاع ازآزادی ودموکراسی وبرعلیه نظام سرکوبگر وقرون وسطائی دینی حاکم برمیهنمان ازبارزترین نمونه های آن می باشند.ضمن اینکه ازچندهفته قبل نیزاندیشه هائی تازه درزمینه گسترش فعالیت های اپوزیسیون جمهوری خواه درسرمی پروراند وبا دوستانش گفت وگومی کرد.اغراق نیست اگرگفته شود که نام بهمن امینی با فعالیت های فرهنگی وسیاسی وحقوق بشری  اپوزیسیون درتبعید وبویژه درشهرپاریس درتمامی چند دهه اخیرگره خورده است.

بهمن امینی دراوج بیماری نیزمشغله مبارزات روبه گسترش آزادیخواهانه وعدالت طلبانه مردم ایران را داشت.اینک بهمن امینی ماراترک کرده است.جای اوپرشدنی نیست.ولی میراث غنی فعالیت های بهمن دربرابرماوجامعه تبعیدی دموکرات وآزادیخواه ایران قراردارد.باشد که بتوانیم ضمن پاس داشتن این میراث درغنا وگسترش هرچه بیشترآن بکوشیم.

ما درگذشت بهمن را به همسرارجمند،خانم هایده قهرمانی،به همه اقوام ودوستان وهمفکران وعلاقمندان او تسلیت می گوئیم وبرای آنان آرزوی پایداری می کنیم.

  انجمن جمهوری خواهان ایران_پاریس   دوشنبه 28 آبان 1397  _19 نوامبر2018

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.