برای آزادی ۲۸ کارگر بازداشتی کارخانه مس خاتون آباد

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

bazdasht

– با یاد یدالله خسروشاهی وبرای آزادی 28 کارگربازداشتی کارخانه مس خاتون آباد

در اعتراض به دستگیری کارگران مس خاتون آبادبه حمایت از آنها  بر خیزیم!

در اعتراض به دستگیری کارگران مس خاتون آبادبه حمایت از آنها  بر خیزیم!

با یاد یدالله خسروشاهی وبرای آزادی 28 کارگربازداشتی کارخانه مس خاتون آباد

فراز هایی از یک مقاله یدالله خسرو شاهی تحت عنوان ضرورت تداوم کارزار گسترده بین المللی در  حمایت از کارگران در ایران:

تاریخ نگارش:دسامبر2005

سال ها است که فعالین کارگری خارج از کشور به اشکال گوناگون در جهت کسب حمایت های بین المللی از خواسته ها و مبارزات کارگران و شناساندن جنبش کارگری ایران به سایر کارگران جهان، اقدامات متعددی را به پیشبرده اند. که با توجه به امکانات موجود می توان گفت در مجموع اقدامات با ارزشی انجام شده است.

اما با توجه به عدم هماهنگی بین این فعالین برای پیشبرد امر مشترک حمایت بین المللی در سطح خارج از کشور، این نیروها قادر نشده اند از همه توان خود برای مقابله با تهاجم رژیم سرمایه داری اسلامی به دستاوردهای کارگران و جلوگیری از بی حقوقی مطلق آنها که توسط این رژیم بر کارگران تحمیل می شود، یک اقدام مشترک و هماهنگ را به پیش ببرند. گرچه عمل نهاد های مختلف در جلب کسب حمایت های بین المللی از کارگران ایران تاثیر مثبت خودش را داشته است. اما همگان اذعان دارند که این تمامی توان نیروهای مدافع منافع طبقه کارگر نبوده و در صورت داشتن یک برنامه مشترک حمایتی قادر خواهند شد اقدامات بسیار موثرتری را به پیش برند.

از طرف دیگر آنچه بطور واقعی در این سالها مورد توجه ویژه فعالین کارگری داخل قرار نگرفته بود، کوشش جهت جلب حمایت سایر کارگران از حرکت و اعتراضات همکاران خود در بخشهای مختلف کارگری بوده است.

این درست است که حمایتهای بین المللی که یکی از ابزارهای دفاع از کارگران ایران است، تا حدودی می تواند جلو هجوم رژیم اسلامی به کارگران را بگیرد و در مواردی این رژیم را مجبور به عقب نشینی های بکند، اما این وحدت عمل کارگران و حمایتهای آنان از حرکت و خواسته های دیگر کارگران در ایران است که قادر خواهند شد رژیم را مجبور به پذیرش خواسته های کارگران کند و از هجوم به دستاوردهای کارگران و امکانات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها جلوگیری بعمل آورند. گر چه کسب حمایت های بین المللی تاکنونی در حد خود تاثیر مثبت و مهمی را به جای گذاشته است،اما در نهایت این حرکت متحدانه کارگران خط مقدم جبهه کار علیه سرمایه است که سرنوشت و پیروزی نهایی این جنگ طبقاتی را تعیین خواهد کرد و قادر است شیپور پیروزی نهایی را بصدا در می آورد. البته در دو سه سال گذشته اقداماتی جهت جلب حمایت کارگران از یکدیگر بعمل آمده است که می توان به اعتراض بخشهایی از کارگران به کشتار کارگران در خاتون آباد و هم چنین دستگیری فعالین کارگری در سقز و نساجی ها در کردستان و همچنین در رابطه با دستگیری اخیر نمایندگان و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اشاره داشت.

در ارتباط با احکام اخیر بیدادگاههای رژیم اسلامی در مورد فعالین کارگری شهرستان سقز نیز خوشبختانه در ایران “کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه” اعلام موجودیت کرده که امید می رود با حمایت کارگران، نویسندگان، پرستاران، معلمین، زنان مبارز، کارگران بیکار، دانشجویان و سایر اقشار جامعه از فعالیت های این کمیته و ایجاد یک کارزار وسیع فراگروهی و فراگرایشی در خارج از کشور این احکام، بدون قید و شرط لغو شده و جلو چنین عمل های رژیم در آینده گرفته شود.

در ارتباط با اقدام فعالین داخل کشور با توجه به امکانات و وضعیت موجود در ایران خود فعالین کارگری با بررسی موقعیت اجتماعی و سیاسی موجود بطور قطع برنامه هایی را جهت عقب نشاندن رژیم و لغو احکام صادر شده “مانند کمیته دفاع” و آزادی نمایندگان سندیکای شرکت واحد به پیش خواهند برد.

در خارج از کشورچه می توان کرد؟

بطور قطع در مرحله اول اعلام حمایت قاطع از “کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه” و برنامه ریزی جهت کسب حمایت های بین المللی جهت لغو احکام صادر شده برای این فعالین و آزادی فوری نمایندگان دستگیر شده کارگران شرکت واحد می باشد.

اما همراه و در کنار این فعالیت لازم است فعالین راستین جنبش کارگری برای فائق آمدن بر این چند باره کاری و چند دستگی ضمن نشستهایی، یک برنامه عمل مشترک فراگروهی و فراگرایشی دایمی و پایه داری جهت کسب حمایت های بین المللی از کارگران در ایران را در دستور کار جمعی خود قرار دهند.

گرچه در این مورد تاکنون اقداماتی جهت یک کارزار دایمی در چند کشور از جمله کانادا، فرانسه، سوئیس، انگلستان، فنلاند، هلند، آمریکا و چند شهر در آلمان توسط فعالین کارگری به پیش رفته است و برنامه هایی جهت پیشبرد این امر حیاتی در دستور کار این فعالین قرار گرفته، اما لازم است که ضمن همکاری با سایر نیروهای کارگری و با گسترش این حرکت، امر مشترک فعالین کارگری در جهت کسب حمایتهای بین المللی سامان یابد و با ارائه یک برنامه مشترک این کارزار حمایتی به پیش برده شود.

در مقطع کنونی دو اقدام سرنوشت ساز در دستور کار فعالین کارگری قرار دارد. مسئله آزادی هیات مدیره و فعالین کارگری سندیکای شرکت واحد و لغو احکام صادرشده برای دستگیر شدگان اول ماه مه 1383.

آنچه مسلم است برای پیشبرد کسب حمایت های بین المللی و هم چنین اقدامات حمایتی در این دو مورد نمی توان دو کمپین جداگانه و به سبک گذشته را به ییش برد. کارگران در ایران هر روز با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. دیروز کشتار کارگران خاتون آباد و آزادی دستگیر شدگان سقز و حمایت از اقدامات کارگران نساجی کردستان در دستور کار قرار داشت و امروز موضوع دستگیری فعالین کارگری شرکت واحد و لغو احکام 5 تن از دستگیر شدگان شهرستان سقز و فردا… لذا برای خاتمه دادن به این بی برنامه گی و حرکتهای مقطعی و جدا از هم ، لازم است فعالین جنبش کارگری با همکاری و همیاری یکدیگر یک برنامه عمل حمایتی مشترک را در دستور کار خویش قرار دهند و گامی به پیش بردارند.

از کارگران بازداشت شده کارخانه ذوب فلز خاتون آباد حمایت کنیم

در دوازدهمین سال کشتار بیرحمانه کارگران معدن مس خاتون آباد که در دفاع از حق برخورداری از کار و بهبود شرایط زندگی توسط ایادی سرمایه به خاک و خون کشیده شدند و در حول و حوش سال روز این کشتار وحشیانه، 28 نفر دیگر از کارگران کارخانه ذوب فلز این شهر ( خاتون آباد ) باز داشت شده و به زندان شهربابک منتقل شدند.

تاکنون هیچ پاسخ مشخصی در مورد علت بازداشت و زندانی کردن این کارگران از طرف مسئولین ارائه نشده و خانواده های این کارگران همچنان در بی خبری و نگرانی به سر می برند. این کارگران جزء 320 کارگری بودند که تنها با وعده جذب در پروژه پالایشگاه و به امید استخدام در این شرکت، به مدت چهار سال با دستمزدی ناچیز و به مراتب زیر خط فقر، همه ی سختی ها و مرارت هایی را که ایادی و دست نشاندگان سرمایه در هیئت کارفرما و مدیر عامل و در یک کلام سرمایه دار در حق آنان روا داشته بودند تحمل کردند و سرانجام پس از مدتی به بازی گرفته شدن با مانعی به نام آزمون استخدامی مواجه شدند. آزمونی که در واقع بهانه ای بود برای اخراج کارگران، با توجیهی به ظاهر عامه پسند. عوامل سرمایه در واقع با همین ترفند بود که جمعا 170 نفر از کارگران را اخراج و 28 نفر از آن ها را نیز بازداشت و روانه زندان کردند.

گزارش ها حاکی از ان است که در روز سه شنبه 6 بهمن ماه، مامورین یگان ویژه، به کارگرانی که در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی و بیکار سازی خود در نمازخانه کارخانه جمع شده بودند یورش برده وآن ها را بازداشت و شبانه به زندان شهر بابک منتقل نمودند. ظاهرا قضیه از این قرار است که کارگرانی که با وعده جذب در پروژه پالایشگاه ، به مدت چهار سال با دستمزد کم و در شرایط سخت کار کرده بودند به ناگاه با مانعی به نام آزمون استخدامی مواجه شدند. کارگران که به این موضوع واقف بودند از ابتدا با همراهی خانواده هایشان نسبت به به برگزاری آزمون اعتراض کرده و خواهان آن بودند که کارفرما طبق وعده خود عمل نماید . اما از 320 نفر از کارگرانی که پیش از برگزاری آزمون از کاراخراج شده بودند،تنها 280 کارگر واجد شرایط شرکت در آزمون اعلام شدند و از این تعداد نیز بار دیگر تنها 150 نفرپذیرش شدند. و به این ترتیب کارفرما بعد از اینکه چهارسال با دادن وعده استخدام کارگران را در شرایط سخت وادار به کار کرده بود با یک ترفند اکثریت کارگران را اخراج کرد.

اینکه این کارگران نسبت به اخراج خود از کار معترض بوده اند و یا نسبت به چگونگی آزمون استخدامی اعتراض داشته اند دراصل قضیه هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. در هر صورت آنها از حق اشتغال خود یعنی از حق زندگی دفاع کرده اند.اینطور که مشخص است گویا دفاع از حقوق ابتدایی نظیر حق اشتغال، خوش آیند سرمایه نیست و آن ها را نگران و خوابشان را پریشان می کند. به همین دلیل است که همه روزه شاهد دستگیری و بازداشت کارگران هستیم. دستگیری کارگران عسلویه، دادگاهی شدن کارگران معدن بافق و همچنین محاکمه کارگران سیمان دورود همه و همه حکایت از وحشت سرمایه از نیروی عظیم کارگران و تلاش جهت خاموش کردن صدای اعتراض آنان، از طریق تشدید فشار بر کارگران دارد. اگر به خواسته های همه این کارگرانی که طی یکماهه اخیر بازداشت شده اند نگاه کنیم می بینیم که خواسته انها یا بازگشت به کار بوده و یا دریافت حقوق معوقه که ابتدایی ترین خواسته و حقوق انسانی است.

دفاع از کارگران بازداشت شده وخانواده های آنها دفاع از حق زندگی است.کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از کارگران بازداشت شده کارخانه ذوب فلزخاتون آباد، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط این کارگران و توقف فشار و بازداشت ومحاکمه کارگران می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

14 بهمن 1394

در اعتراض به دستگیری کارگران مس خاتون آبادبه حمایت از آنها  بر خیزیم!

با درود بر مبارزه و مقاومت کارگران خاتون آباد و خانواده هایشان!

۲۸ کارگر معترض مس خاتون آباد از روز سه شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ در بازداشت به سر می برند. و اقدامی هنوز در رابطه با آزادی آنها از طرف مقامات مسئول انجام نگرفته است و خانواده های آنها همچنان  پیگیر وضعیت آنها هستند.

کارگران قراردادی که در زمان احداث پالایشگاه دراین مجموعه فعالیت داشتند روز سه شنبه در مقابل درب ورودی مجتمع مس خاتون آباد اعتصاب کرده اند و راه را بر کارگران و پرسنل این مجموعه بسته اند .

نیروهای تامین شهرستان با یورش شبانه به کارگران معترض آنها را بازداشت نمودند.  خانواده های آنان در اعتراض به این حرکت ضد کارگری  روزچهارشنبه در مقابل درب ورودی مجتمع مس تحصن کرده وعملا کوره ذوب را تعطیل کردند .

در واقع تعرض به کارگران از اینجا شروع میشود که پیمانکارانی تعدادی از کارگران را با قید قرار دادها و زمان های معین ومشخص برای انجام پروژه هایی بکار میگمارند با خاتمه این پروژه ها، قرار داد کاری هم با کارگران نیز به اتمام میرسد و اقدام به بیکارنمودن آنها می نمایند.

در ادامه این حرکت، مسئول روابط عمومی مس اذعان کرد: این اجتماعات در پی برگزاری آزمون استخدامی از بین کارگرانی است که در زمان احداث پروژه پالایشگاه با پیمانکاران وقت همکاری داشته اند، لذا افرادی که دراین آزمون نمرات قبولی را کسب نکرده اند متحصن شده اند. تجمعات و اعتراضات از سوی کارگرانی که در آزمون حد نصاب نمرات را کسب نکرده اند همراه با خانواده هایشان بمدت سه هفته است که ادامه دارد.

صاحبان این معادن همراه پیمانکاران برای اینکه حکم اخراج این کارگران را قانونی تلقی نمایند. آزمونی برپا نموده  و از کل شرکت کنند گان ۱۵۰ نفر ر مجددا استخدام کرده و بقیه را اخراج می نمایند.

کارگران بیکار شده کارخانه ذوب خاتون آباد علیه این حرکت تفرق افکنانه و ضد کارگری دست زده  بودند که با حمله و یورش یگان ویژه سرکوبگر روبرو شدند و در این  ٢٨ کارگر معترض دستگیر شدند.

یورش به کارگران خاتون آباد و دستگیر نمودن آنها که به دفاع از منافع طبقاتی خود بپا خاسته اند، یکبار دیگر نشان از این دارد که این رژیم پاسخ ابتدایی ترین خواسته ها را با زندان و بیکار ساختن می دهد. همانطور که در سال ۱۳۸۲ رژیم سرمایه جمهوری اسلامی اعتراض کارگران خاتون آباد شهر بابک  را با گلوله پاسخ دا د و به از دست دادن جان چند کارگر و زخمی شدن تعداد دیگری ختم شد. این عمل جنایتکارانه نشانه اوج درماندگی و ضعف رژیمی است که در بحران عمیق و همه جانبه ای بسر میبرد و چاره ای جز انجام اینگونه اعمال ضد کارگری ندارد.

در چند سال اخیر در پرتو سیاستهای جدید جهانی سرمایه، در ایران نیز استثمار و بی حقوقی مطلق کارگران شدت بی سابقه ای بخود گرفته است. خصوصی سازیها، اخراج و بیکارسازی و قراردادهای سفید، کاهش دستمزد و بالا کشیدن حقوق معوقه، لغو ابتدایی ترین بیمه های اجتماعی کارگری، تحمیل قوانین ضد کارگری در باز گذاشتن دست کارفرماها، بیش از پیش زندگی کارگران را به ورطه نابودی کشانده است در چنین شرایطی دامنه اعتراضات کارگری در ایران ابعاد وسیعی به خود گرفته است.

برای مقابله با اعتراضات، برای جلوگیری از گسترش و ارتقاء و سراسری شدن مبارزات، رژیم اسلامی سرمایه یک راه بیشتر نمی شناسد و آن سرکوب علنی تجمع کارگران با استفاده از اوباشان چماقدار و مزدوران نظامی اش است که سرکوب و یورش به کارگران مس خاتون آباد دقیقا هم در این راستا معنی می یابد.

کارگران مس خاتون آباد در طی تمامی این سالها به مبارزه به شرایط سخت کاری خود، حداقل دستمزد چندین برابر زیرخط فقر، نداشتن امنیت شغلی و اخراج و بازداشت و شرایط سخت و آلودگی محیط کار ادامه داده اند.

روند بیکارسازی و عدم پرداخت دستمزدها نه تنها رو به بهبود نیست بلکه با بحرانی که رژیم را در بر گرفته هر روز شدیدتر میشود. بحران این رژیم فقط  به حیطه سیاست بر نمیگردد، بلکه بحرانی همه جانبه و همزمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. هر روزه جمعیت قابل توجه ای از نیروی کار در آستانه اخراج قرار دارد و مشکل اشتغال به معضل بزرگ رژیم و توده های کارگر و زحمتکش تبدیل شده است.

اما کارگران مس خاتون آباد برای رسیدن به مطالبات خود، با مبارزات جدا از هم طبقه ایهای دیگر خود، نمی توانند سرمایه را به عقب نشینی جدی وادارند. هم اکنون کارگران معدن کار طزره و زمستان یورت در حال اعتصاب و تجمع هستند. این بخش از جنبش کارگری نیز ماهها و بلکه سالهاست که برای مطالباتی چون دستمزدهای معوقه و … مبارزه می کنند. گرچه مبارزات کارگری سالهای اخیر نشان داده است که نه تنها هر گام پیشروی جنبش کارگری در جهت رسیدن به کسب مطالباتش در گرو ایجاد تشکلهای طبقاتی خویش است بلکه جلوگیری از زندانی نمودن آنها نیز به آن گره خورده است به عبارت دیگر میتوان با اطمینان گفت با ایجاد تشکل می توان به این نابرابریها خاتمه داد.

افشای سرکوبگریها و جنایات رژیم علیه کارگران ایران و اعتراض و همصدایی برای آزادی کلیه کارگران زندانی از جمله کارگران بازداشت شده مس خاتون آباد، دفاع و پشتیبانی از اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه و دیگر اعتصابات و اعتراضات کارگری و نیز تلاش برای تقویت اتحاد و همبستگی میان کارگران و انعکاس اعمال ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی در سطح بین المللی باید هر چه بیشتر گسترش یابد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

۲ فوریه ۲۰۱۶

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.