بحث آزاد جمعه ها: مقدمه‌ای بر توسعه، عدالت اجتماعی و دولت رفاه در ایران فردا (بخش دوم)

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

موضوع: مقدمه‌ای بر توسعه، عدالت اجتماعی و دولت رفاه در ایران فردا
احمد احمدی: استاد ارشد اقتصاد دانشگاه در سوئد، مشاور ارشد حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران
شیردخت زیارتی: استاد دانشگاه، مشاور سازمان ملل و یونسکو، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
فرهنگ قاسمی: سخنگوی حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران، کارشناس ارشد مدیریت کیفیتی در آموزش عالی
گرداننده جلسه: اسفندیار خلف، عضو نهاد راهبردی حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

مطالب مرتبط با این موضوع :

4 پاسخ

 1. اشاره:
  رهبر مخنث انقلاب خودش را با موسی مقایسه کرده که البته کار خوبی کرده در این مقایسه مرقوم نموده :

  تو را است معجزه در کف زِ ساحران مهراس
  عصا بیفکن و از بیم اژدها مگریز!

  و اینجانب
  پروانه ج از مشهد الوده به رضا پاسخی برایش نوشته ام که در جای دیگری نیست ثبت کرده ام. اما شاید منتشر نشود پس پس برای شما نیز میفرستم. رهبری مسلمانان جهان خودش را موسی پیامبر یهودیان مقایسه کرده که خب به نظر من کار خوبی کرده و شاید حجتا ایشون از موسی هم بالاتر باشد که خب باید گفت که ادیان که نجاستگاه و نجاستکده و …هستند. و اما پاسخ من به رهبر عنین عنقلاب این است.

  تو رهبرا چو بریدی به نیزه ی موسی
  گمان تو کرده ای، ای رهبرا که بوده عصا !
  ببین که عورتکم را چگونه کرده ادا *
  ترا مقایسه کرده ست با شاهنشاه !
  من البته، نیستم پادشاهی خواه
  و جمهورانه برینم به عترتنا
  ولیک حرمت آن مرد هست واجبانا
  تو خود ببین که کرم کونت خون زده ست بی مهابا
  اگر که شیخ علی نادیده بود قنبل تو
  در اختیار چندین مرد و تو خزینه ی ما
  تو پاره گی کون خود نموده عیان
  بسان بیرق دین روزگار عاشورا
  اگر گشادی کونت ز پارگی نابود
  هزار سجده نمودی شبانه روزان را
  تو میشدی دو سه باره امام سجاد ما
  چرا که مادر تو وقت زائیدن گوزید
  و گوز مادر تو گشت یا علی گویا
  تو خود چو گوزی هم گوز مادرت گوز است
  بر این دو گوز اصافه نما، تو ریدن ما
  علی ست گوز و محمد چو گوز و مهدیینا
  اگر نبود نجاست مکان دیگر بود،
  مگر تو خود نمی رینی همیشه تو سامراء
  امام مهدی تو صرف و نحو ریدن ماست
  اگر نیست بگو لم یلد به عورتنا
  * اشاره ایست به نظر نویس فرزانه و با احترامات کامله آقای سید Hanging Monkey که در سایت گویا هی نظر مینویسد یکی از دوستانش میگفت که این شخص همان سید عظاء الله مهاجرانی ست که با اسم مستراب از اسلاتم و قرآن و محمد و حکومت اسلامی دفاع میکند و اما برای توجیه پناهندگیش در شکم باد کرده ملکه الیزابت نقدهائی نیز به خامنه ای دارد …

 2. با تصحیح و اشاره:
  رهبر مخنث انقلاب خودش را با موسی مقایسه کرده که البته کار خوبی کرده در این مقایسه مرقوم نموده :

  تو را است معجزه در کف زِ ساحران مهراس
  عصا بیفکن و از بیم اژدها مگریز!

  و اینجانب
  پروانه ج از مشهد الوده به رضا پاسخی برایش نوشته ام که در جای دیگری نیز ثبت کرده ام. اما شاید منتشر نشود پس برای شما نیز میفرستم. رهبری مسلمانان جهان خودش را با موسی پیامبر یهودیان مقایسه کرده که خب به نظر من کار خوبی کرده و شاید حتا ایشون از موسی هم بالاتر باشد که خب باید گفت که ادیان که نجاستگاه و نجاستکده و …هستند، پس این امام مبین نیز جایگاه خودش را دارد. و اما پاسخ من به رهبر عنین عنقلاب این است.

  تو رهبرا چو بریدی به نیزه ی موسی
  گمان تو کرده ای، ای رهبرا که بوده عصا !
  ببین که عورتکم را چگونه کرده ادا *
  ترا مقایسه کرده ست با شاهنشاه !
  من البته، نیستم پادشاهی خواه
  و جمهورانه برینم به عترتنا
  ولیک حرمت آن مرد هست واجبانا
  تو خود ببین که کِـرم کونت خون زده ست بی مهابا
  اگر که شیخ علی نادیده بود قنبل تو
  در اختیار چندین مرد، تو خزینه ی ما
  تو پاره گی کون خود نموده عیان
  بسان بیرق دین روزگار عاشورا
  اگر گشادی کونت ز پارگی نابود
  هزار سجده نمودی شبانه روزان را
  تو میشدی دو سه باره امام سجاد ما
  چرا که مادر تو وقت زائیدن گوزید
  و گوز مادر تو گشت یا علی گویا
  تو خود چو گوزی هم گوز مادرت گوز است
  بر این دو گوز اصافه نما، تو ریدن ما
  علی ست گوز و محمد چو گوز و مهدی گـُـه
  اگر نبود نجاست مکان دیگر بود،
  مگر تو خود نمی رینی همیشه تو سامراء ؟
  امام مهدی تو صرف و نحو ریدن ماست
  اگر نیست بگو لم یلد به عورتنا
  * اشاره ایست به نظر نویس فرزانه و با احترامات کامله آقای سید Hanging Monkey که در سایت گویا هی نظر مینویسد یکی از دوستانش میگفت که این شخص همان سید عظاء الله مهاجرانی ست که با اسم مستراب از اسلاتم و قرآن و محمد و حکومت اسلامی دفاع میکند و اما برای توجیه پناهندگیش در شکم باد کرده ملکه الیزابت نقدهائی نیز به خامنه ای دارد …

 3. آقایان و خانمها ما در ایران جنبشی را زیر نام و تیتر : «من ایرانیم» را راه انداخته ایم که در آن پیشنهاد میکنیم همگی نام و نشانمان را اتیرانی کنیم و از اسلامیت و عربیت بیرون آئیم. پس شماها نیز با هر سن و سالی که هستید نام نشانتان را ایرانی و از نامهای عربی و اسلامی بیرون آئید. من یک زن هستم و مهوش راستا از جنوب تهران، نام پیشین من عربی اسلامی بوده اما ما باید نامهامان را ایرانی کنیم و از این دین خارج شویم. این دین همین است که می بینیم.
  و اما من نظری را در مورد نوشته ی حسین قدیانی نوشته ام که دوستان من که از سراسر ایران هستند پیشنهاد داده اند تا درسایت شما نیز بگنجانم. شاید منتشر کردید. آن نظر را مینویسم و آدرس نوشته ی حسین قدیانی را نیز در پایان میگذارم با سپاس:
  حاج حسین قدیانی ! جان من اینها همه فرع هستند. اصل، ضدیت اسلام است با انسان، حتا بیشتر صدیت اسلام است با بشر و باز هم بیشتر : ضدیت اسلام با حیات است و باز هم بیشتر : ضدیت اسلام با آب و هوا و خاک است. فقط چشمت را باز کن و ببین در این ۱۴۰۳ سال اسلام چه تولیداتی غیر از همین ها داشته است اینها همه با هم هستند. اما دروازه زندگی و شرف و انسانیت حتا بر محمد و علی امامانت هم بله هم باز بود اما آنها دلشان در گرو اللهی بود که ضد همه مثبتها بوده و هست و چنانکه خودش میگوید الی یوم القیامه اینچنین است و اینچنین خواهد بود. قران این دین دستورالعمل قتل و تجاوز و جنایت و تخریب و غارت و عنیمت گیری دختر بچه هاست و تاریخ ۱۴۰۳ ساله اسلام غیر از این و غیر از اینها نیست. خارج شو از این دین این نجاستگاه و تعفنگاه خون و نفرت. حاج حسین نامت را ایرانی کن. امام حسینت متجاوز به دختر بچه شش ساله یزدگرد ساسانی ست. نامت را و نشانت را ایرانی کن. ای ایرانی ها نامهاتان را ایرانی کگنید. از این دین ضد بشر خارج شوید. دیگران را روشن کنید تشویقشان کنید.
  و این هم آدرس نوشته حسین قدیانی بسیجی
  news.gooya.com/2024/04/post-86253.php

 4. خدای اسلام خدای بیشرفان است و یا دست کم نادانها. خدای بیشرفی. بروید تاریبخیت و تمامی تاریخ ۱۴۰۳ ساله این دین جعلی و جهلی را مرور کنید. غیر از این نیست که نیست. جنایت عذاب غارت تجاوز کشتار تخریب و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.