بحث آزاد جمعه ها: رئیسی، عملکردش و عدالت انتقالی” Justice Transitionnelle” (بخش دوم)

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

بحث آزاد حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
موضوع: رئیسی، عملکردش و عدالت انتقالی” Justice Transitionnelle”
آیا این جنایتکاران یکی پس از دیگری از بین می‌روند فراموش هم می شوند؟ (بخش دوم)
نیره انصاری: حقوقدان، مشاور ارشد حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات ایران و کنشگر حقوق زنان
فرهنگ قاسمی: رئیس و سخنگوی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران
گرداننده جلسه: اسفندیار خلف، عضو نهاد راهبردی حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳

مطالب مرتبط با این موضوع :

4 پاسخ

 1. البته این حاج اکبر گنجی یک مسلمان مومن به اسلام و تشیع است و هم مومن به فحاشی به خاندان ایرانساز پهلوی. من البته اصلا نه پهلویست هستم و نه سلطنت طلب بلکه جمهوریخواهم. اما به خاتندان پهلوی و البته با بسیار انتقادها احترزام هم دارم. این رهبر مخنث و حرامزاده ی ایران رهبر و کلیه آیت الله ها و آخوندان و مداحان و طلاب و مومنین به اسلام هستند. چرا که همشان پیرو محمد و علی و عمر و خلفا و ائمه هم هستند. اصولا هیتلر و استالین نیز در عمل از پیروان محمد و قرآن هستند. استالین با همکاری نیکولای یژوف دقیقا همین کارهای رهبری را که در حقیقت همان کارهای پیامبر و علی ست انجام میدهد. ببینید پیامبر و علی و تا خامنه ای و با گذار از استالین و هیتلر هزاران هزار و حتما میلیونها انسان بیگناه را کشتند و خودشان را مصلح و مقدس و رهبر خواندند. استالین همانند رهبری میکشت و در عزاشان شرکت میکرد و پیام تسلیت می فرستاد. این راه و رسم و روش اسلام و حتا مسلمین است و اینان حتا در جنایاتشان نیز صادق نیستند. رئیسی را به خاطر بی لیاقتی و ادعاهای رهبریش در پنهان و در جلسات بین خودیها، او را کشتند. رئیسی یک آدمکش حرفه ای و در عین حال بسیار احمق و ساده لوح بود. رئیسی یک ابزار بود که باید در راه اسلام و از طرف محمد و علی و طبق قرآن میکشت و شکنجه میکرد همانند یک شمشیر خودکار اتوماتیک. ابزار را وقتی بکار بردند وقتی کاربردش تمام شد باید او را کنار گذاشت. رئیسی باعث درد سرشان بود باید همانند گناه کاری همه جانبه و کروی که همه گناهان را بر سرش ریخته اند نابودش می کردند و البته برای خاموش کردن همه ی اما و اگرها می بایستی او را در کنار «ضامن آهو» که برای خودش و بر ضد حیات همانند کل اسلام ضد ایرانی هم بوده و اما مقدس به خاکش می سپردند که همین کار را هم کردند. برای نگه داشتن طرفداران او و وانمود کردذن سانحه. در حالیکه این همسایه ضامن آهو و همکار او را در حالیکه در هلیکوپتر ضد و خوردها و انفجار شروع شده بوده کشتند و اینکه جنازه ابراهیم رئیسی و چند نفرز دیگر سوخته و جنازه بعضی ها همچون جنازه ی آخوند آل هاشم نسوخته نشان از پیچیدگی ماجرا و سردرگمی آمران و مجریان بوده است. چنانکه یکی از پاسداران در خانواده ی ما گفته طول دادن ماجرا برای این بوده تا مطمئن شوند که همه و از خصوصا آل هاشم مرده است.

 2. حاجیه خانوم فرشته مزینانی (همسر مهدی نصیری) مرقومات کرده که: « در خانواده ای سنتی مذهبی بزرگ شدیم و دینمان کاملا تعبدی بود. چون پدر و مادرمان نماز می خواندند و روزه میگرفتند، نمازخوان شدیم و روزه گیر. حجاب را هم که سفت و سخت پیگیرش بودند و بخصوص چادر که در شهر کوچک ما همه از کوچک و بزرگ بر سر داشتند…» یعنی اینکه سنت پیامبر اعظم اسلام ضد بشر و ضد حیات را داشتیم و دیگر نداریم. اما بلافاضله به دروغ ایشان ریدنشان بر حرف خودشان پی میبریم. از صورت عنینیشان که با حجاب گـُهمالی شده و گیسوان نجس شده شان بها مواد تخمیری نجاست اسلامی در میابیم که ایشان هم متوهم هستند و هم دروغزن !
  این حاجیه خانم فکر کرده که بسیار آزاد شده و دیگر عنزشی نیست. حتما میخواهد در کانادا ماندگار شود. اما از قرآن بازهم فکت آورده و از اسلام دلجوئی کرده و هنوز مقنعه و چادر نجس فاطمه ی زهرا و زینب کبرای روی سرش است و هنوز هم فرشته خانم با حاج مهدی از مسجد هرزت عباس تهران و هرزت مهدی شهر ری بیرون آمده اند و رفته اند مسجد کلونی در کانادا پپسی اسلامی بمکند. و این در حالی ست که در ایران به قبر پیامبر گرامی اسلام و به رگهای برررریده ی گردن سالار شهیدان و سرور آزادگان امام حسین متجاوز شهربانو ساسانی می ری …نند و بر اوراق قرآن، ورق به ورق می…ری…نند به زیارت عاشورا می شا…شند به فرق شکافته امام علی می…ری…نند. حالا این خانم میفرماید که از زمان عنزشیش فاصله گرفته. من البته به حجاب و صورت فاطمه ی زهرائیت و ریش پیامبر گونه شوهرت و چهره امام حسینیش می…ری…ن…م. حتا همانند همین تقوا بازی با نسبت نزدیک به پدرم که لباس کثیف و نجس پیامبر بر تن دارد و به گیس مادرم و عمه و خاله ام هم با تقوا تخلیه و تقود میکنم. بزودی خانواده امیر عبداللهیان نیز عازم کانادا خواهد شد. برای همین دختر کپل گنده اما خوش سکسش صورتش را میپوشاند، چرا که دختر امیرعبداللهیان بودن برایش شرمآور است. قرار است با دوست پسرش در کانادا نام خودش را به امیری یا عبداللهی تغییر دهد. اما اصلا از الله امیرعبداتلهیان خوشش نمی آید. این حاجیه خانم فکر کرده که بسیار آزاد شده. اما از قرآن بازهم فکت آورده و از اسلام دلجوئی کرده و هنوز مقنعه و چادر نجس فاطمه ی زهرا روی سرش است و هنوز هم حاجیه فرشته خانم با حاج مهدی از مسجد هرزت عباس و هرزت مهدی بیرون آمده اند و رفته اند مسجد کلونی در کانادا پپسی اسلام بمیکند. و این در حالی ست که در ایران به قبر پیامبر گرامی اسلام و به رگهای گردن سالار شهید و سرور آزادگان می ری …نند بر اوراق قرآن ورق به ورق می…ری…نند به زیارت عاشورا می شا…شند به فرق شکافته امام علی می…ری…نند. حالا این خانم میفرماید که از زمانت عنزشیش فاصله گرفته. من البته به حجحاب و صورت فاطمه ی زهرائیت و ریش پیامبر گونه شوهرت و چهره امام حسینیش می…ری…ن…م. حتا همانند این تقوا بازی نسبت پدرم که لباس کثیف و نجس پیامبر بر تن دارد. با احترام فرزند عاق شده ی یک روحانی از قم.

 3. آیت الله احمد مروی، مقام تولیت آستان قدس رضوی، تعریف می کند که ابراهیم رئیسی به او گفته است که حضرت علی امام اول شیعیان، با وی گفتگو کرده است! و این اصلا احتمال نیست بله واقعیتی ست در جهان نه تنها معنا بلکه در جهان واقع‌! من واقعا نسبت به آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی احساس کوچکی میکنم. شما نویسندگان و نظر نویسان در حد و قد و قواره آن سیدالشهدای آن هلیکوپتر نیستید. پسر عموی من که یکی از امداد رسانان بوده با چشم خودش دیده که از روده بزرگ این سالار شهیدان اول پیامبر گرامی اسلام خارج شده و بعد حضرت امام زمان مهدی موعود عود کرده و از مقعد شریف ایشان بیرون آمده و آئمه اطهار و زینب و فاطمه زهرا و صدیقه کبرا و امام خمینی با هم همگی در حضور حضرا آقا آنها را لیسیده اند. و بعد همگی دسته جمعی آن سید اتلشهدای تاریخ سید دکتر آیت الله ابراهیم رئیسی بیدار شده اند و در حالیکه آن سید قاسم سلیمانی دستشان را از آسمان دراز کرده بودند ایشان سوار ک ی ر خر براق پیامبر شدند به سوی آسمان پرواز کردند در حالیکه جمیله خانم یه کُسسوار به دُم آن خر ِ براق پیامبر از مقعد آویزان بودند. رهبری همه ی اینها را با لب و زبان و دندان و چشم و گوش و مزه و دستان علیل زیر نظر داشتند تا بیخ دسته ! حرمت شهدا را نگه داریم، این فریاد خود خدا بود که از حلقوم رهبر بکیر انقلاب حقنه میشد.
  کیمائی ست عجب ری…دن بر دین الله
  که نبید ز کُسی منت صد کی ر کشید
  تو نگو عیب فنا کاری را از کون فراخ

  که به شمشیر پیمبر باید هفتیر کشید

  گزارش و شعر از جمیله یــِکسسوار علم الهدا رئیسی گاه

 4. آقای نقره کار مقاله ای در گویا نوشته و خواهان اتحاد شده. ایشان خودش و گروهش باعث تفرقه بوده و هستند. من پاسخی نوشته ام که در گویا ناپدید شده. با اینحال از آنجا که کپی آنرا داشته در اینجا نیز میگذارم. یک بار دیگر در همان زمان که شورای ملی تصمیم » را درست کرده بودم نظری براتان نوشتم که نمیدانم منتشر شد یا نه.
  ماجرا این است:
  آقای نقره کار خود سرکار یا بهتر است بگویم شرکار در تفرقه انگیزی دست طولائی داشتید. مگر شورای ملی تصمیم را راه اندازی نکردید، مگر در شورای مدیریت گذار نبودید مگر غیر از این است که این هر دو بوی گند تجزیه طلبی میدهند. مگر نه این است که مردم را در ایران و خاج نشینان ایران را در خارجه از تجزیه طلبی و فدرالیست بازی ترساندید. آقای محترم شما و دوستانتان در این راه اگر حتا تجزیه طلب هم هستید دست کم خرد به خرج دهید. امروز شما چه مشروطه خواه باشید چه سلطنت طلب و چه جمنهوریخواه تنها یک راه برای سرنگونی و براندازی حکومت اسلام ضد ایرانی وجود دارد. تمامیت ارصی، حکومت مقتدر مرکزی، پرچم شیروخورشید و نه آن لگوی مسخره و ضد ایرانی شما، احترام کامل به اقوام و رفع خسارات مادی و معنوی از آنها و نمونه سازی از کردستان و بلوچستان و اذربایجان و ترکمنستان و سیستان و خوزستان و…شهرهای دیگر حاشیه ائ ایران، سکولاریته و خصوصا لائیسیته و دموکراسی و حقوق بشر، تعهد به رفراندوم زیر نظر سازمانهای بین المللی و تعهد به افشاگری تقلب حتا اگر از سوی گروه «من» باشد، برای نوع حکومت و تعهد به احترام به نتیجه رفراندوم. در این رابطه باید با ادقام اقوام وقادار به ایران در این اتحاد تجزیه طلبان و فدرالیستها را کنار زد چرا که باعث سرباز زدن اکثریت قاطع از این اتحاد خواهند شد. بنا بر این خوب است شما از خودتان و اشتباهتان آغاز و انتقاد کنید و طرحی نو در اندازید. در غیر این صورت این حکومت از لطف شماها سرکار خواهد ماند. در جهان حکومتی تا این اندازه بی پشتوانه مردمی وجود ندارد. اما از لطف شماها ایرانی اینچنین وجود دارد. شما بروید یک بار دیگر آعلامیه و بیانیه خودتان را بخوانید و داوری کنید. یادآوری کنم که اشتباهات مشروطه خواهان لمپن ها انگشت رسانها، چپ اللهی ها، بنی صدریها و شخص خاندان پهلوی خصوصا بی درایتی و بی جنمی شاهزاده رضا پهلوی و به ویژه خانم یاسمین پهلوی با آن شعار بابخرادانه اش و شعارهای بنیدریها و سازمان مجاهدین و…با عث ترس و انفعال هم در ایران و هم در خارج شد. شعار مسخره ی خانم مسیح علینژاد « رهبرمنم رهبری توئی رهبر همه » و یا آدمهای بدون سواد سیاسی و…که ناگهان سازنده گروه شدند، اشتباها مکرر آقای مهتدی و….با عث این وارفتگی و خاموشی شد. باید این اشتباهات برطرف شوند. شما ببینید یک جنایتکار را خود دوستان جنایتکارش و در رآس آن خامنه ای او کشته اند به جای تظاهرات چند صد هزار نفری ببینید در برلین و لندن و پاریس و نیویورک و مادرید و…ببینید چه خبر است. اینک فتوای ترساندن صادر شده، چرا که حکومت بسیار ترسیده و دست پیش گرفته است ! ایکاش متوجهع اشتباهتان میشدید و بدون رودربایستی و غفلت آنرا میگفتید و در پی جبران عمیق آن بودید.
  مقاله این است:
  news.gooya.com/2024/05/post-87188.php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.