بازداشت و زندانی کردن فعالین سندیکاهای مستقل مصر

بازداشت و زندانی کردن فعالین سندیکاهای مستقل مصر

دسته‌بندی نشده

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=106617

لینک کوتاه

اخباروگزارشات کارگری:طی هفته ای اخیرجمعی از فعالین سندیکاهای مستقل مصر بدستور دولت بازداشت وتعدادی از آنها کماکان زندانی هستند.
ازجمله کارگران زندانی:
۱- طارق مصطفی کعیب، مسئول سندیکای کارگران اداره مالیات شهر کفر الشیخ، دراستان قلیبویه
۲- سعید علی گیمی، از سندیکای کارگران اداره مالیات شهر کفر الزایات در استان غربیا
۳-ایمان فتحی آل صباغ، از سندیکای کارگران اداره مالیات شهر برکت الصبا در استان مونوفیا
۴-عارف فتحی، از سندیکای کارگران اداره مالیات ولایت نول واله
۵-محمد عبدالحمید حسن، از سندیکای کارگران اداره مالیات استان مینیا
۶و۷- محمد آل هنداوی سعید و عبد ال قونیمی کادوس، ازمسئولان سندیکای شرکت برق شهر ساممنود در استان غربیا
براساس آخرین اطلاعات احتمال می رود در آینده تعداد دیگری از فعالین سندیکاهای کارگری مستقل مصر بازهم دستگیر وزندانی شوند.
تاکنون اتحادیه جهانی سندیکاهای کارگری (ITUC) ، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بین المللی (ITUC) و فدراسیون جهانی سندیکاهای سرویس دولتی(PSI)وسندیکای سولیدر فرانسه اعتراضشان را نسبت به این بازداشت ها به دولت مصر اعلام داشته وخواهان آزادی این فعالین سندیکاهای مستقل کارگری زندانی ومتوقف کردن دستگیری هایی ازاین دست شدند.
دست اندرکاران اخبار وگزارشات کارگری در چارچوب همبستگی بین المللی ضمن محکوم کردن یورش دولت مصر به فعالین تشکل های مستقل کارگری این کشور وحمایت از تلاش ها ی جهانی برای آزادیشان، همه تشکل ها،نهادها وفعالین مستقل کارگری درایران وجهان رابرای حمایت از فعالین زندانی تشکل های مستقل کارگری مصر فرا می خواند.
دهم مهرماه۱۳۹۶
akhbarkargari۲۴۶۸@gmail.com

بازداشت و زندانی کردن فعالین سندیکاهای مستقل مصر

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما