ایران: همبستگی با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، نه به اعدام ها!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

از زمان قتل ژینا – مهسا امینی به دست مأمورانِ “گشت ارشاد” در 16 سپتامبر 2022 (۲۵ شهریور ۱۴۰۱)، ایران شاهد چنان خیزش مردمیِ بی نظیر از نظر گستردگی، ژرفا و تداوم بوده است که جمهوری اسلامی ایران را به لرزه در آورده است. در کم تر از 48 ساعت، شعار «زن، زندگی، آزادی» سراسر کشور و سپس تمام جهان را فراگرفت.

مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است!

به سرعت در همه جا، شعارهای دیگری نظیر «مرگ بر دیکاتور»، «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»، «نان، کار، آزادی»، «فقر، فساد، گرانی،  می ریم تا سرنگونی» را فریاد زدند.

این جنبش اعتراضی بنیادی همه زنان، جوانان، اقلیت های ملی، زنان و مردان کارگر شاغل و بیکار را با هدف طرد کامل این رژیم مذهبی، زن ستیز و تا بن استخوان فاسد، متحد کرده است. خیزش کنونی کماکان پایدار است و بیش از 160 شهرِ بزرگ و کوچک را در بر گرفته است. در ایران، کشوری با بیش از 50 درصد جمعیت زیر خط فقر و بی بهره از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک و اجتماعی، مردم  خواهان سرنگونی کل نظام هستند.

در بخش های مختلف، فراخوان به اعتصاب عمدتاً از سوی معلمان، دانشگاهیان، کارکنان پتروشیمی، صنایع فولاد اصفهان، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رانندگان کامیون … رو به افزایش است. اعتصاب کنندگان اخراج، دستگیر و شکنجه می شوند.

سرکوب وحشیانه و بی حد و مرز

در اثر این سرکوب ها تا به امروز بیش از 500 نفر، از جمله 69 کودک و نوجوان کشته شده و هزاران تنِ دیگر مجروح شده، 19000 نفر زندانی، ناپدید و یا ربوده شده اند. سپاه پاسداران در کردستانِ ایران و سیستان و بلوچستان جنگی خونین علیه مردم به پا خاسته به راه انداخته اند. در شهرهای کردستان حکومت نظامی اعلام نشده برقرار شده است.

خشونت این رژیم جنایتکار حد و مرزی ندارد. گزارش های بسیاری از وحشیگری بی سابقه در زندان ها به منظور در هم شکستن اراده زندانیان حکایت دارند. زنان و مردان زندانی را شکنجه می کنند، تا آستانه مرگ کتک می زنند و وبه آن ها تجاوز جنسی می کنند.

قوه قضائیه به منظور ایجاد جوِ رعب و وحشت و با هدف پایان دادن به اعتراضات، تظاهرکنندگان را به اشد مجازات محکوم می کند. به رغم این وحشیگری ها، از دامنه مبارزات مردم کاسته نشده است. دانشجویان، جوانان، زنان و کارگران، هنرمندان و روزنامه نگاران هم چنان رژیم را به چالش می کشند و حکومت تصمیم به تشدید سرکوب ها گرفته است.

افزایش احکام اعدام

دستکم 65 جوان (از جمله 11 زن و 5 کودک) صرفاً به خاطر تظاهرات، به «محاربه با خدا» و «فساد فی الارض» قیام یا قتل متهم شده اند. قوه قضائیه با برقراری محاکمه های فرمایشی که متهمین از داشتن کم ترین حق دفاع محرومند، بر صدور احکام اعدام افزوده است.

حکومت اسلامی پس از اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد در 8 و 12 دسامبر گذشته، در روز 7 ژانویه 2023 سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را به دار آویخت. جرم آنان این بود که جسارت کرده بودند که خشم خود در پی قتل ژینا – مهسا امینی در تهران و حدیث نجفی در کرج ابراز کنند. نگرانی ها از سرنوشت افرادی که در زندان های مخوف ایران و در راهروهای مرگ به سر می برند و به طور کلی درباره همه زندانیان افزایش یافته است.

خلق های ایران باید بر سرنوشت خویش حاکم باشند.

در چنین اوضاعی و در مواجهه با شبح یک انقلاب سیاسی و اجتماعی در ایران، سران قدرت های بزرگ، کم و بیش با احتیاط و یواشکی، برای ایجاد یک شورای گذار متشکل از کلیه جریان های اپوزیسیون راست ایرانی از جمله سلطنت طلب ها تلاش می کنند. این جریان ها، لیبرال به لحاظ سیاسی و اقتدارگرا به لحاظ سیاسی، در نقطه مقابل پویائی مبارزاتی و آرمان های اجتماعی و دموکراتیکی که در درون کشور بیان می شود، حرکت می کنند.

از کودتای سال 1953 (۱۳۳۲) که توسط سازمان سیا و سرویس های مخفی بریتانیا علیه دولت مصدق و سیاست ملی کردن نفت سازمان داده شد، تا کنفرانس گوادلوپ در سال 1979 (۱۳۵۷) که در طی آن، سران دولت های فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده به خروج شاه از ایران شتاب داده و تصمیم به جایگزینی او با خمینی گرفتند، قدرت های بزرگ همواره در جهت منافع خود و برضد منافع خلق های ایران عمل کرده اند.

برخلاف راه حل های تحمیلی از خارج، ما همیشه از کارزار واقعیِ همبستگی بین المللی با همه زنان و مردانی که در ایران بسیج شده اند تا کار جمهوری اسلامی را یک سره کنند، پشتیبانی می کنیم.

سزاوار اراده و شجاعت مردم ایران باشیم

سرانجام خیزش جاری در ایران برای خلق های منطقه و جهان نیز تعیین کننده خواهد بود. لذا یاری رساندن به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در چارچوب امکانات مان در جهت تحقق آرمان های رهایی بخش آن، از مسئولیت های ما محسوب می شود.

در واقعیت، ماشین سرکوبی به نام جمهوری اسلامی، بدون یک کارزار بین المللی و بدون بسیج نیرومند افکار جهانی درهم کوبیده نخواهد شد.

– ما خواهان توقف فوری محکومیت به اعدام، اجرای حکم اعدام و لغو مجازات اعدام هستیم.

– ما خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و سندیکائی، معلمان زندانی، دانشجویان زندانی، پرشکان زندانی، هنرمندان زندانی، فعالان و تظاهرکنندگان زندانی هستیم.

– ما خواهان تشکیل یک کمیته بین المللی متشکل از حقوقدانان، فعالان سندیکائی، روزنامه نگاران و سازمان های غیردولتی برای بررسی مستقل درباره بازداشتگاه ها و زندان های ایران هستیم.

– ما از مبارزه زنان برای حق تصمیم گیری درباره بدن شان پشتیبانی می کنیم. ما همراه با زنان خواستاریم که همه قوانین زن ستیزانه و نیز تبعیضات جنسی لغو شود.

– ما از حقوق اساسی و دموکراتیک زنان و مردان ایرانی، چه کرد و بلوچ، چه عرب و آذری، و لُر یا پارس پشتیبانی می کنیم.

– ما از مبارزه زنان و مردان کارگر ایران برای کرامت انسانی، حق دفاع از منافع خود از طریق اعتصاب و هم چنین ایجاد سندیکاها و سازمان های سیاسی پشتیبانی می کنیم.

– ما با تمام نیرو خواهانیم که کشورهای اروپایی، دارائی های فرماندهان و مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای و اطرافیان اش را که 95 میلیارد دلار تخمین می زنند، توقیف کنند. باید این ثروت را که از طریق چپاول منابع کشور، استثمار بی حد مزدبگیران، غارت و فساد به جیب زده اند، به مردم ایران باز گرداند.

– همان گونه که در مورد اولیگارش های روسیه عمل شد، ما خواستار توقیف اموال اولیگارش های ایرانی هستیم.

– ما خواهان لغوِ حفظ اسرار بانکی و بازرگانی در فرانسه، اروپا و همه کشورها هستیم تا بتوان ثروت انباشته رهبران جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آنان را مسدود کرد.

– ما خواستار توقفِ هرنوع همکاری صنعتی، اقتصادی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هستیم.

– ما امضاء کنندگان این تریبون آزاد، پشتیبانی کامل و همه جانبه خود را با زنان و مردانی که در ایران برای برابری، عدالت اجتماعی، دموکراسی و برضد قدرت اقتدارگر و خودکامه مبارزه می کنند، اعلام می کنیم.

ما با همه امکانات مان در کنار آن ها هستیم و تعهد می کنیم که در جهت همبستگی با خلق های ایران و تا پیروزیِ این شورِ انقلابیِ سرکوب نشدنی، هر ابتکار عملی را به کار بندیم.

امضاهای اولیه

 1. Nicole ABRAVANEL, historienne EHESS
 2. Gilbert ACHCAR, professeur SOAS Londres
 3. Christophe AGUITON, militant altermondialiste
 4. Mateo ALALUF, professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles
 5. Tassos ANASTASSIADIS, journaliste (Grèce)
 6. Valério ARCARY, Direction Nationale du PSOL, (Brésil)
 7. Behrouz AREFI, Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (France)
 8. Rolando ASTARITA, professeur d’économie – Universidad Nacional des Quilmes (Argentine)
 9. Manon AUBRY, députée européenne LFI
 10. Clémentine AUTAIN, députée de Seine-Saint-Denis
 11. Ludivine BANTIGNY, historienne
 12. Alain BARON, commission internationale de l’Union syndicale Solidaires
 13. Jean BATOU, professeur université de Lausanne
 14. Abraham BEHAR, médecin
 15. Emma BELLE, civilisationniste britannique, université Savoie Mont Blanc
 16. Olivier BESANCENOT, porte-parole du NPA
 17. Alain BIHR, professeur honoraire de sociologie Université de Bourgogne-Franche-Comté
 18. Sophie BINET, secrétaire générale de l’UFICT-CGT, membre du CE de la CGT, pilote du collectif femmes mixité
 19. Jean-Jacques BOISLAROUSSIE, Ensemble !
 20. Alexandra BOJANIC, secteur international de la FSU
 21. Manuel BOMPARD, député LFI des Bouches du Rhône
 22. Michel BONNIN, directeur d’études à l’EHSS, centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine
 23. Nicolas Bouchaud, comédien
 24. Mickaël BOULOUX,Député d’Ille et Vilaine
 25. Alima BOUMEDIENE, avocate
 26. Tiago BRANQUINO, activiste culturel et politique, syndicaliste, élu politique (Suisse)
 27. Nicole BRENEZ, universitaire
 28. Michel BROUÉ, mathématicien
 29. David LIBREROS CAICEDO, professeur, Universidad Nacional de Colombia
 30. Raul CAMARGO FERNANDEZ (porte-parole d’Anticapitalistas – État Espagnol)
 31. Ana CAMPOS, médecin (Portugal)
 32. Robert CANTARELLA, metteur en scène
 33. Daniel CERIOTTI, nutritionniste (Uruguay)
 34. Fernando CHARAMELLO, syndicaliste (Uruguay)
 35. Claude CALAME, historien, directeur de recherche EHESS
 36. Salavatore CANNAVO, journaliste – Jacobin Italia
 37. Carmen CASTILLO, cinéaste
 38. Hélène CHANTEREAU, syndicaliste info’Com CGT et militante à Aplutsoc
 39. Lou CHESNE, porte-parole ATTAC
 40. Ramiro CHIMURIS, avocat et économiste (Uruguay)
 41. Herbert CLAROS, secrétaire aux relations internationales de la CSP Consultas (Brésil)
 42. Eliana COMO, syndicaliste, Comité de direction de la CGIL
 43. Jorge COSTA, Bloco de Esquerdo (Bloc de gauche Portugal)
 44. Pierre COUTAZ, secteur international de la CGT
 45. Léon CREMIEUX, syndicaliste aéronautique Solidaires
 46. Joseph DAHER, universitaire
 47. Christian DANDRES, conseiller national PS (Suisse)
 48. Cybèle DAVID, Secrétaire nationale de l’Union syndicale Solidaires, chargée de l’international
 49. Sonia DAYAN-HERZBRUN, sociologue
 50. Sophie DESROSIERS, maitresse de conférence retraitée EHESS
 51. Bernard DREANO, président du CEDETIM
 52. Valérie Dréville, comédienne
 53. Penelope DUGGAN, editor International Viewpoint
 54. Sabine ENDERS, militante ATTAC
 55. Behrouz FARAHANY, Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (France)
 56. Patrick FARBIAZ, PEPS (pour une écologie populaire et sociale)
 57. Silvia FERRARO, conseillère de São Paulo, (Brésil)
 58. Emmanuel FERNANDES Député de la 2ème circonscription du Bas-Rhin
 59. Nejat FEROUSE, conseiller confédéral à l’Espace International de la CGT
 60. Marina FERRERUELA, suppléante et collaboratrice parlementaire
 61. Berivan FIRAT, porte-parole des Relations extérieurs du Conseil Démocratique Kurde en France (CDK-F)
 62. Téo FREI, militant de la grève climat (Suisse)
 63. Gizelle FREITAS, Conseillère de Belém (Brésil)
 64. Bernard FRIOT, économiste et sociologue du travail
 65. Mario ROSSI GARRETANO, syndicaliste (Uruguay)
 66. Franck GAUDICHAUD, historien université Jean Jaurès Toulouse
 67. Sigrid GERARDIN, secrétaire nationale en charge des droits des femmes de la FSU
 68. Paolo GILARDI, syndicaliste enseignant
 69. Liliane GIRAUDON, poétesse
 70. Matheus GOMES, Député d’État, Rio Grande do Sul (Brésil)
 71. Alain GONTHIER, conseiller communal à Vevey (Suisse)
 72. José María GONZALEZ, maire de la ville de Cádiz (État Espagnol)
 73. Sébastien GUEX, Professeur honoraire, Université de Lausanne (Suisse)
 74. Murielle GUILBERT, co-déléguée nationale de l’Union syndicale Solidaires
 75. Marie HOLZMAN, sinologue et militante des droits humains
 76. Jocelyne HALLER, députée Ensemble à gauche au grand conseil (Genève)
 77. Ernesto HERRERA, journaliste (Uruguay)
 78. Carolina IARA, co-représentante de l’État de São Paulo (Brésil)
 79. Chantal JAQUET, philosophe, professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 80. Claire JOBIN, sociologue, militante de la grève féministe (Suisse)
 81. Samy JOHSUA, membre du Conseil scientifique d’ATTAC
 82. Leslie KAPLAN, écrivain
 83. Andy KERBRAT, député de Loire Atlantique
 84. Babak KIA, Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (France)
 85. Aurore KOECHLIN, sociologue, militante féministe et anticapitaliste
 86. Isabel KOIFMANN, syndicaliste (Uruguay)
 87. Pierre KHALFA, économiste, Fondation Copernic
 88. Jacques KIRSNER, producteur et scénariste
 89. Nicolas KLOTZ, cinéaste
 90. Hubert KRIVINE, physicien,
 91. Dominique LABOURIER, comédienne
 92. Michel LANSON, professeur retraité
 93. Michel LAUVERS, historien université Côte d’Azur
 94. Michèle LECLERC-OLIVE, Professeur agrégée de mathématiques, sociologue. CNRS
 95. Olivier LE COUR GRAND MAISON, universitaire
 96. Charlotte LEDUC, députée LFI-NUPES de la 3e circonscription de Moselle
 97. Irma LEITES, plenaria memoria y justicia (Uruguay)
 98. Fred LEPLAT, Anticapitalist Resistance (Angleterre, Pays de Galles)
 99. Elodie LOPEZ, députée au Grand Conseil vaudois, Ensemble à Gauche, conseillère communale, décroissance alternatives
 100. 100.Francisco LOUÇA, économiste, université de Lisbonne (Portugal)
 101. 101.Iza LOURENÇA, conseillère de Belo Horizonte (Brésil)
 102. 102.Mickael LOWY, directeur de recherche émérite au CNRS
 103. 103.Christian MAHIEUX, réseau syndical international de solidarité et de luttes
 104. 104.Jan MALEWSKI, journaliste, rédacteur d’Inprecor
 105. 105.Gilles MANCERON, historien
 106. 106.Pierre MARAGE, professeur émérite à l’Université Libre de Bruxelles
 107. 107.Maguy MARIN, chorégraphe
 108. 108.Gustave MASSIAH, CEDETIM
 109. 109.Sonia MEIRE, Conseillère d’Aracaju (Brésil)
 110. 110.Omar MENONI, syndicaliste (Uruguay)
 111. 111.Roland MERIEUX, membre de l’équipe d’animation d’Ensemble !
 112. 112.Silvia Fernandes MICHELI, enseignante (Uruguay)
 113. 113.Anwar MIR SATTARI, écologiste
 114. 114.Mathilde MONNIER, chorégraphe
 115. 115.Manuel AGUILA MORA, historien, université autonome de Mexico
 116. 116.Noel MOREL, relations extérieures, réseau plateforme communiste libertaire
 117. 117.Mariana MORTAGUA, député au Parlement Portugais
 118. 118.Olivier NEVEUX, universitaire
 119. 119.Stanislas NORDEZ, directeur du Théâtre National de Strasbourg
 120. 120.Paula NUNES, co-représentante de l’État de São Paulo (Brésil)
 121. 121.Françoise NYFFLER, militante de la grève féministe et députée d’Ensemble à Gauche (Suisse)
 122. 122.Danièle OBONO, députée LFI de Paris
 123. 123.Solenn OCHSNER, syndicaliste, militante grève féministe et pour le climat (Suisse)
 124. 124.Andrés OLIVETTI, syndicaliste (Uruguay)
 125. 125.Annick OSMOND, socio-anthropologue
 126. 126.Ugo PALHETA, sociologue
 127. 127.Mathilde PANOT, députée du Val de Marne, présidente du groupe LFI à l’assemblée nationale
 128. 128.Ian PARKER, professeur Université de Manchester (Angleterre)
 129. 129.Olivier PARRIAUX, professeur émérite à l’université de Lyon-Saint Etienne
 130. 130.Jaime PASTOR, politologue et directeur de la revue « Viento Sur » (État Espagnol)
 131. 131.Roland PFEFFERKORN, sociologue, Université de Strasbourg
 132. 132.Elisabeth PERCEVAL, cinéaste
 133. 133.Jean-François PELLISSIER, porte-parole d’Ensemble !
 134. 134.Martyne PERROT, sociologue
 135. 135.Serge PEY, écrivain
 136. 136.Nicole PHELOUZAT, sociologue au CNRS
 137. 137.Boris PLAZZI, confédération CGT secrétaire confédéral aux relations internationales
 138. 138.Christine POUPIN, porte-parole du NPA
 139. 139.Philippe POUTOU, porte-parole du NPA
 140. 140.Stéphanie PREZIOSO, députée au Conseil National, Ensemble à gauche (Suisse)
 141. 141.Nadège PRUGNARD, autrice, comédienne, metteuse en scène
 142. 142.José Manuel PUREZA, professeur, Université de Coimbra (Portugal)
 143. 143.Martine RAIS, médecin (Suisse)
 144. 144.Rebeca RIELA, économiste (Uruguay)
 145. 145.Laurent RIPART, historien à l’université Savoie Mont Blanc
 146. 146.Teresa RODRIGUEZ, ex députée et porte-parole de Adelante Andalucía (État Espagnol)
 147. 147.Ema Graciela ROMERO, avocate (Uruguay)
 148. 148.Pierre ROUSSET, internationaliste, directeur du journal en ligne ESSF
 149. 149.Henri SAINT-JEAN, responsable associatif
 150. 150.Sara SALEMI, Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (France)
 151. 151.Pauline SALINGUE, porte-parole du NPA
 152. 152.Catherine SAMARY, économiste altermondialiste
 153. 153.Mariana SANCHEZ, journaliste éditrice, militante au SNJ CGT et à Ensemble
 154. 154.Cobas SARDEGNA, UNICOBAS (Italie)
 155. 155.Jacob SCHÄFER, syndicaliste (Allemagne)
 156. 156.Janick SCHAUFELBUEHL, Professeure associée Faculté des Sciences sociales et politiques Université de Lausanne (Suisse)
 157. 157.Marc SCHLESSER, Décroissance Alternative (Suisse)
 158. 158.Houshang SEPEHR, éditeur du site Iran Echo – Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en   Iran (France)
 159. 159.Yasmine SIBLOT, sociologue
 160. 160.Omar SLAOUTI, enseignant, militant antiraciste, élu à Argenteuil
 161. 161.Alda SOUSA, mathématicienne, Université de Porto (Portugal)
 162. 162.Claude STAZAN, CEDETIM
 163. 163.Isabelle STENGERS, philosophe (Belgique)
 164. 164.Quentin TALON, mathématicien, Conseiller communal à Montreux (Suisse)
 165. 165.Daniel TANURO, auteur écosocialiste
 166. 166.Imad TEMIZA, secrétaire du Palestinian Postal Service Workers Union (Palestine)
 167. 167.Benoît TESTE, secrétaire général de la FSU
 168. 168.Julien THERY, historien à l’université Louis Lumière Lyon 2 et président du Média
 169. 169.João TEIXERA LOPES, sociologue, Université de Porto (Portugal)
 170. 170.Sylvie TISSOT, sociologue
 171. 171.Marc TOMCZAK, enseignant chercheur à l’université de Lorraine
 172. 172.Pascal TORRE, responsable adjoint du secteur international du PCF
 173. 173.Éric TOUSSAINT, politologue Universités de Liège et de Paris 8, membre du Conseil International du Forum Social Mondial
 174. 174.Enzo TRAVERSO, historien
 175. 175.Josette TRAT, universitaire, militante féministe
 176. 176.Anne TRISTAN
 177. 177.Aurélie TROUVÉ, députée de Seine-Saint-Denis
 178. 178.Franco TURIGLIATTO, ancien sénateur (Italie)
 179. 179.Charles-André UDRY, économiste et directeur du site Alencontre (Suisse)
 180. 180.Mario UNDA, sociologue (Équateur)
 181. 181.Miguel URBAN, eurodéputé (État Espagnol)
 182. 182.Roseline VACHETTA, ancienne députée européenne – NPA
 183. 183.Eleni VARIKAS, professeur émérite à l’université Paris 8
 184. 184.Christiane VOLLAIRE, Philosophe
 185. 185.Léo WALTER Député des Alpes-de-Haute-Provence, groupe parlementaire LFI-NUPES
 186. 186.Thomas WEYTS, SAP – Anticapitaliste, (Belgique)
 187. 187.Youlie YAMAMOTO, porte-parole d’ATTAC
 188. 188.Erika DEUBER ZIEGLER, historienne de l’art (Suisse)
 189. 189.Jean ZIEGLER, sociologue, internationaliste, homme politique (Suisse)

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.