تلویزیون رنگین کمان

انسانیت و ایرانیت: جمهوری اسلامی در برابر بنیادهای بین المللی

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=125283

لینک کوتاهانسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۸ خرداد ۱۳۹۹ پاریس
ملت ایران کشتارهای ماه آبان ۱۳۹۸ را فراموش نمیکند. مردم ایران از سازمان ها و مقامات بین المللی می خواهند به وظیفه انسانی خود عمل کنند، تا کم و کیف آنچه را که جمهوری اسلامی، با شقاوتی بینظیر و جنایتی بی شرمانه، در آن روزهای خونین، بر سر  معترضان ایرانی آورد را با شفافیت رسیدگی کرده و نتیجه آن را به جهانیان اعلام کنند. ایرانیان از اقدام عفو بین المللی در رسیدگی به پرونده ایران در آبان ماه ۱۳۹۸ پشتیبانی می کنند.


 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما