آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

انتصاب جنایتکاری بنام ابراهیم رئیسی بنام آیت الله اعدام برای ریاست جمهوری

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

تاترمسخره و سناریوی نمایش آنتصابات توسط سیدعلی، جنتی و جبهه پایداری درحال اجرا است، پیروز “انتخابات”  قبل ازپایان آن تعیین  شده است، حکومت جهل و جنایت رسما سمت و سوی یک دست شدن، یعنی تکمیل  یک دولت  تروریستی است، با برگزاری سه  مناظره یا نمایش بی محتوی ، بجای ارائه  برنامه نسبت بهم اتهام  هائی را مطرح کردند  و هیچکدام جرات بر خورد به سیدعلی را نداشتند          

از قبل  و با برنامه تعیین شده همه سد ها را از جلوی پیروزی رئیسی جانی بر داشتند، حتی من  معتقدم سیلمانی  که میتوانست در این مرحله سد راه رئیسی باشد را نیز برداشتند، و بعد از آن عناصر فرصت  طلب  تحت  نام   “اصلاح طلب” یا” اصولگرا” مانند تاج زاده، سعید محمد، حسین دهقان، رستم قاسمی، احمدی نژاد،  مطهری، علی لاریجانی جهانگیری، حسن خمینی و…که همه بدون استثنا ازمزدوران تا کنونی دزد وفاسد همچون این 7 نفر رئیسی،  جلیلی،  رضائی، زاکانی، قاضی زاده، همتی و علی زاده که  در جنایت و فساد از همدیگر گوی سبقت ربوده اند   و چهل سال  است درکنار جنایات خمینی وسید علی از هیچ خوش خدمتی فرو گذار نکردند، میباشند، وبالاخره میر حسین موسوی هم با انتشار بیانیه ای درروزنامه اعتدال و توصعه نوشته است که ما نماینده  نداریم یعنی رای نمیدهیم یعنی بایکوت میکنیم جالب  میشد که ایشان در مورد 8 ماده امام هم خبری میدادند که آیا هنوز معتبر است.

همه این عناصر مزدور مسبب خانه خرابی مردمان ایرانند و ذره ای شرم  و حیا  در وجودشان نیست  و از انسانیت هیچ بهره نبرده اند، بجز قتل و کشتار وشکنجه و زندان در خدمت بقای اسلام محمدیشان غوطه ور  در فساد اخلاقی ومادی بوده اند وحالا وقیحانه برنامه برای زندگی میلیونها انسان ایرانی در مناظره های چندش آورشان،این جاعلان ارائه، میدهند.

همه این نوکران سرمایه وغرق در جهالت، میدانند که درایران تا کنون ودرآینده سید علی همه کاره است، فرماندهان حزب الهی  نیروهای  مسلح،  ریاست قوه قضائیه،  رئیس تلویزیون  دولتی،  اعضاء شورای  نگهبان،  مجمع شورا مصلت، تعیین سیاست گذاری خارجی، وزراء را رهبر تعیین میکند، عزل وزراء در حیطه ی او است، تصمیم  گیریها  در اموراقتصادی، آموزش  و پرورش، محیط  زیست،  سیاست  خارجی ، تصمیم  گیری  در تقلب  در انتخابات  های تا کنونی، هیئت  نظارت بر انتخابات زیر نظر “شورای نگهبان”، حکم حکومتی، و سیاست اتمی  همه  زیر مجموعه سیدعلی  میباشند و بدون اجازه او هیچگونه حقی ندارند و… حالا مشتی انسان پلید و ریاکار  ظاهر فریب  میخواهند  رئیس جمهور، یا آبدارچی سیدعلی بشوند، بنظر من سناریوی این تاتر مسخره و نمایشی از قبل  حد  حدودش  تعیین شده، برای فریب مردم و کشاندن آنها به پای صندوق نمایشی انتصابات سید علی، است.

قابل ذکراست که زنان درجمهوری اسلامی دارای هیچگونه حقی و حقوقی  نیستند ودرتاریخ ننگین جمهوری اسلامی هیچ زنی حق رئیس جمهور شدن را نداشته است وصلاحیت آنها از اول و بدون بررسی باطل بوده در نتیجه زنانیکه سو گولی حرم سید علی و دارودسته مزدورش در انتخاباتهای گذشته و حال تنها عامل گرمی تنور  انتصابات  شده و میشوند البته زنان غیرتمندی  که اکثریت زنان را بعنوان مخالف آخوندها  تشکیل میدهند و میدانند  پشت پرده چطور صحنه آرائی شده در این مضحکه شرکت نمیکنند.

در طول 42 سال حکومت سراسر ننگین اسلامی، بیشترین افتخار مذهب و دولت  تروریستی مذهبی آخوندی و  بیت این بوده است که نوابغ ومخالفین را قلع و قمع کرده اند، ونسلی فرومایه، فریبکار، دزد وجانی درموسسات حوزوی  پرورش داده اند.

با نمایش وقیحانه مشتی رانتخوار، دزد، تروریست آدم کش، مزخرفاتی که تحویل مردم در مناظره های مسخره دادند تو کوئی اینها تا بحال در مصدر مهمترین کارها نبوده اند و یا در ایران زندگی نمیکرده اند، که حالا هر کدام پیشنهاد مسخره ای را بخورد مردم میدهند، نگرانی، وحشت از سرتا پای بیت سیدعلی و سپاهیان  مزدور و آخوندهای کلاش قاتل را فرا گرفته و از بیم حضور نیافتن مردم در صحنه و گفتن نه به این انتصابات وشرکت نکردن درآ ن و به آتش کشیدن ستاد های مزدوران بخصوص رئیسی جنایتکار،  دیگر” اصلاح طلبان” شیاد و مزدور با “اصولگرای” جانی هم دریافته اند که اوضاع شدیدا علیه هر دو جناح است وبزودی سرنوشتشان به سرنوشت صدام وقذافی مبدل خواهد شد، چنان وحشت سرتا پای آنها را فرا گرفته  که مانند سگ هار پاچه های همدیگر را می درند  و فسادهای همدیگر را بر ملا  میکنند، تمام مدارک تحصیلی این جانیان  قلابی  و به زور اسلحه گرفته  شده است، حتی  در محفل های “موتلفه”، ” جامعه  روحانیت مبارز” و حوزه های علمیه، وحشت آنها را  بر داشته  و  در تلاش مذبوهانه  برای سرکوب مردم نقشه، کشیده و تهدید میکنند.  

در میان سپاه پاسداران نیز نگرانی و وحشت بی حد و اندازه بالاست و هر پاسدار بی پدر  و مادری شعار  سرکوب مردم را میدهد و اختلافات در میان سپاه  نیز آشکارا  در مورد مهندسی انتخابات  و شورای نگهبان   دیده  میشود، پاسداران سرمایه گذاری زیادی روی  پاسدار سعید محمد کرده بودند و با رد صلاحیت این جانی  نیز  که  از حمایت بخشی از بسیجی ها و پاسداران بر خور دار بود، موجب سر خوردگی و درمقابل تصمیم  ” شورای نگهبان”  جرات اظهارنظر ندارند و از طرفی منفعل نیز شده اند، و از قرار معلوم حاضر هم نیستند از جنایتکاری دیگر مانند رئیسی پشتیبانی کنند ، با وجود دستور العمل های مذهبی آخوندهای مزدور که  میگویند هر کس در انتخابات  شرکت  نکند کافر، است. 

اگر مردم همت کنند که بنظر من تصمیم جدی گرفته اند که در این مضحکه انتخاباتی شرکت  نکنند این ضربه بزرگی بر پیکررژیم در حال سقوط خواهد بود، و جلوی رئیس جمهور تحمیلی یکنفرجانی را خواهند گرفت که از رای مردم بر خوردار نیست وحتمن با تقلب آشکار فردی را از صندوق معرفی خواهند کرد که برای مردم هیچگونه ارزشی حتا انسانی نخواهد داشت، در حقیقت برنامه های امنیتی سید علی را بهم خواهند زد، سید علی ، سپاه و آخوند ها به بن بست کامل رسیده اند ، و مردم آنها را محاصره  خواهند  کرد، و  قدرت را از آنها به زور خواهند گرفت، روحانی و دولت امنیتی دست نشانده اش هم با مشکلات فراوان روبرو شده ، از طرفی جرات اظهار نظر از پشت پرده  بیت  و سیدعلی را ندارد وازجانبی دیگرنیر مورد تهدید اطلاعاتیهای آدم کش وسید علی جانی قرار گرفته است، اما روحانی مزورانه به خوش خدمتی ادامه میدهد ، جنگ قدرت و کسب ثروت همه را کور کرده و علیه هم شاخ  و شانه  برای گرم کردن انتخابات، میکشند. 

محسن رضائی پاسدار و پیشنهادش درمناظره در رابطه با یارانه طنز داستان بود، شخصیت  رضائی خنده دار است، چهره اش عبوس و سیمای آدم کشی دارد،عنصری متوهم و خائن است، مسبب کشتار هزاران جوان  در جنگ بوده است ، گفته میشود او درقتل هاشمی دست داشت و چیزی از رئیسی در کشتار کم ندارد.

بنظر من عوامل وابسته  به “اصلاح طلبان” در داخل و خارج سعی در به انحراف کشاندن افکار عمومی مردم  دارند و بدنبال بهانه میگردند که خود هم در انتخابات شرکت کنند و مردم را هم با خود همسو کنند، جالب بود جناب  بهنود حقوق بگیر بی بی سی که همیشه در خدمت تبلیغ انتخابات در جمهوری اسلامی بود این بار دست از خیانت نسبت به مردم برداشته و گفته که رای نمیدهد، اما راه توده، نوه “حزب توده” ولی هنوز در خدمت انتخابات  و نظام جنایتکار جمهوری اسلامی میباشد، جالب است بدانیم آنهائیکه در صفوف اپوزیسیون در انتخابات 4 سال پیش میان بد  و بدتر به روحانی رای دادند، آیا پشیمان نشده اند  و این بار چه گلی  بسر خواهند زد ، آیا درس عبرت گرفته اند و به محل سفارتخانه های تروریستی جمهوری اسلامی در فرانکفورت ،هامبورگ و برلین دسته جمعی با  توده ایها برای  رای دادن خواهند رفت و یکبار دیگر به تمامی جنایات 42 ساله آخوندها  صحه خواهند، گذاشت.

فرخ نگهدار و افرادی چون او بدنبال مشروعیت بخشیدن به رژیم اسلامی تروریست میباشند، آیا نمیدانند در گذشته ابراهیم رئیسی در قتل عام سال 67 را، و شاید در آن دوران خود افرادی مانند نگهدار جزء تیر خلاص زنها بوده  و امروز شریک دزد و رفیق قافله است و یا هذیان کوئی دیوانه ای مانند احمدی نژاد که حد اقل متهم بدو قتل  میباشد ، قتل دکتر سامی وقاسملو، تعدادی از باصطلاح هنرمندان در ایران در مدح رئیسی با انتشار نامه ای ازاین  جنایتکار تمجید کرده اند در حقیقت عملا به تبلیغ آدم کشی وجنایت  پرداخته اند ، با تجربه بسیار تلخی که هنر مندان از دولت امنیتی روحانی و “اصلاح طلبان” داشتد انتظار میرفت که این طیف از همه بیشتر علیه انتخابات  قلابی ابراز انزجار میکردند ، البته این هنر مندان در طیف حزب الهی و ذوب در ولایت هستند و اما اکثریت هنر مندان  واقعی و مردمی در انتخابات شرکت، نمیکنند .

جمهوری اسلامی دیگر پایگاه  مردمی  ندارد، اما  کشور های سرمایه داری نمی خواهند جمهوری اسلامی بر  چیده شود، زیرا بهترین استفاده را از عملکردهای این رژیم  جنگ طلب که نا امنی در منطقه ایجاد کرده میبرند و میلیارد ها اسلحه به کشور های عربی میفروشند.

جنبشهای اجتماعی در سراسر ایران با کمک های مردمی با برنامه در کنار هم به جمهوری اسلامی و انتصاباتش نه خواهند گفت، وبا قدرت جلوی نفوذ باندهای فاسد امنیتی که در تلاش هستند که رئیسی را بکمک روسها   در پاستور جایگزین قدرت در آبدارخانه کنند تا تغییر سیاسی واقعی در ساختار قدرت بوجود نیاید.، رذالت  آخوند های امنیتی در انتخابات قلابی به بالاترین سطح خود رسیده است و برای بردن محرومین به پای صندوق های رای از هیچ نیرنگ ، دووغ پردازی و سخت گیری ابا ندارند و حتی پرداخت یارانه محرومین جامعه را در گرو رای دادن  قرار داده اند.

 رای بی رای ، رای من سرنگونی جمهوری اسلامی  است  .                                   

140.6.2021 

 

Bayat.a@freenet.de

https://facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.