“انتخابات” در نظام جمهوری اسلامی و آدم کشی مانند رئیسی منتخب سید علی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش چهل
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

بالاخرهشورای نگهباناین عناصر مزدور، بدستور سید علی  و همکاری هر دو جناح امنیتی اطلاعاتی  از  میان 592 کاندید باصطلاح ریاست  جمهوری، 7 عنصر بغایت ارتجاعی وآدم  کش و ذوب درولایت فقیهو نوکر دست بسته به اوامر سید علی را به افکار عمومی معرفی کردند  که 5 نفر نمایشی و دو نفر اصلی و کاندید  واقعی رئیسی، محسن رضائی این پاسدارآدم کش و مسبب قتل هزاران جوان در جنگ ایران و عراق هم بخاطر حفظ آبرو گفته که تا آخر میماند، یعنی درآخرین لحظات میدان را به رئیسی آدم کش  جانی واگذار خواهد کرد، و با حکم حکومتی میگویند یکنفر دیگر به این جمع اضافه خواهد شد.

نمایش مسخرهانتخاباتریاست جمهوری بیش از همه ی انتخاباتهای دورانهای گذشته این بار توسط  مردم  قرار است بایکوت شود، و سردمداران رژیم  جنایتکارولایت فقیهرا مجبور به ترک قدرت کنند،در این  رابطه است که عوامل حزب الهی و آدم کش را به هذیانگوئی واداشته است و مردم را تهدید میکنند که  فضای اعتراضی  و بایکوت را بشکنند، و شعار میدهند که هرگونه اعتراض به نحوه وشیوه انتخاب کاندیداها را در نطفه خفه خواهند کرد و سپاه و بیت سیدعلی نیروهای مزدور خود را به رخ مردم می کشند.

وحشت سرتا پای ارکانهای مختلف قدرت و بیت سید علی را فرا گرفت است و از تظاهرات میلیونی و خیزش عمومی مردم که  در یک  روز آفتابی  و کرونائی  بساط  ولایت و سپاه را درهم بکوبند و شیرازه آنها را از هم بگسلند و به  مضحکه این انتصابات نقطه پایان بگذارند .

جالب است یکی از این مزدوران  گفته که فرزندان من ژن برتری دارند و فرق میکنند، بله درست است فرزندان شما و خود شما با مردم عادی و با شرف تفاوت دارید،و با هر ایرانی شرافتمند فرق برتری دارید، مردم شرف دارند شما ندارید ،شما تابع اوامر جنایت و آدم کشی هستید، مردم  مخالف  رفتار و کردار شما  و رهبرتان هستند، اگر فرزندان شما از ژن خود شما باشند  یعنی آنها هم دزدند و جنایتکار،جانی و ضد ایرانی؟ شرم  و ننک بر شمای شکنجه گر و فاسد، شما در انتخابات قبل هم رد صلاحیت شدید و در حقیقت چقدر خوش خدمتی دراین چهار سال کردی که شما را در ردیف رئیسی جنایتکار گذاشتند.

امروز کار تاترانتخاباتبجائی رسیده که سید علی و شورای نگهبان او، از سر ناچاری و درماندگی  به توطئه  و گول زدن مردم ، و رسوائی آن تن داده و 7 نفر از خودیهای رژیم که دستشان  در اکثر جنایات  و دزدیها آلوده  بوده  را بدون هیچگونه شرم و حیا به میدان فرستاده اند، و الی یک آدم با پرنسیپ و سیاسی معمولی با مشاهده 42  سال جنایت و زورگوئی دراین نظام فاسد، چگونه خود را کاندید میکند ، برای چی، چکاری از دست بی کفایتشان بر میآید که تا به حال انجام نداده اند ، اگر قرار باشد بین این 6 نفر نمره جنایتکاری به آنها داده شود  بعد از رئیسی جانی به ترتیب هر شش نفر دیگر که فقط برای  بازار گرمی  تبلیغات  انتخابلتی  اسمشان  در کنار  رئیسی آورده  شده  است قرار دارند و وقیحانه سید علی  وشورای نگهباناز مردم  میخواهند آنهم  با تهدید که به  منتخب سید علی یعنی رئیسی  رای بدهند، و درآخر هر درصدی رای که خواستند ازصندوقها در بیاورند  و به افکار عمومی اعلام کنند، و خود را منتخب مردم و برنده انتخابات معرفی کنند.

عوامل تبلیغاتی دستگاه جنایتکار رژیم خود اعلام میکنند که فضای اعتراضی و شرکت نکردن مردم  در این انتخابات از اقشار متفاوت بسیار بالاست و شدیدا نگران خیزش مردمی و گرسنگان در سطح کل کشورمیباشند،و برای وحشت پراکنی میان مردم مسئلهداعشو حمله داعش به بعضی اماکن رامطرح میکنند، که این دسیسه  و توطئه ای بیش نیست، یک دروغ  بزرگ ازجانب دستگاههای امنیتی اطلاعاتی   دست پرورده و دست ساخت سپاه پاسداران همچون در گذشته برای به انحراف  کشاندن افکار عمومی  میباشد، هر آکسیون نظامی  و تروریستی  در ایران انجام بگیر د بوسیله عوامل امنیتی خود رژیم است، تازه بنظر من های و هوی فرماندهان سپاه و ارتش و راکت باران اسرائیل هم اگر سیاست موشکی  و تسلیحاتی دولت  چین  و روسیه، پشت سپاه  نباشند اینها همه  طبل تو  خالی هستند و شعار احمقانه مشتی پاسدار بیش نیست، می بینیم که هر روز خبری شنیده میشود که  فلان  موسسه ی اتمی، شیمیائی  و راکتی را بمباران یا منفجر کردند، و پاسداران انگشت بدهان نظاره گرند.

اسرائیل از طریق گرفتن اجازه از روسیه بیش از 200 بار پایگاههای سپاه  در سوریه را بمباران  کردند  و بیش از 2000 پاسدار با درجه بالا و پائین را در سوریه بقتل رساندند  و بیش از 30 میلیارد  دلار در سوریه هزینه کردند و در انتخابات اخیر ابقای اسد  با هزینه مالی سید علی، اسد  را به  ریاست  جمهوری  رساندن  و از هیچ جنایتی فرو گزار نکردند، حضور و نفوذ سپاه قدس در سوریه و منطقه عمدتا امنیتی و با حضور نطامیان بوده است، با تمام این تقاصیل افکار عمومی برنده ی جنگ در سوریه را  روسیه میدانند و خواهان اخراج  نیروهای متجاوز سپاه قدس از سوریه و سایر نقاط منطقه میباشند، تظاهرات اخیر مردم در عراق نشان بارزاین ادعا است ، درحقیقت بازنده  جنگ در سوریه ایران میباشد که علاوه بر تلفات جانی زیاد با مخارج 30  میلیاردی  ثروت مردم ایران مواجه هست، حالا قرار است با انتخاب  رئیسی بزرگترین جنایتکار ونشاندن او در پاستور، دشمنی سید علی را با مردم و خانواده های 4600 نفر جوان ایرانی که در دادکاههای 2 دقیقه ای بدست رئیسی و به فرمان خمینی  جانی انجام گرفت، انتقام  و لجبازی خود را با مردم ایران نشان دهند.

سید علی جنایتکار مسئله اصلیش امروز درایران ، آوردن مردم معترض ومخالف او به پای صندوقهای رای میباشد ، والی مسئله رئیسی برایش روشن است و نگرانی او از تکرار اتفاقات نظیر سال 88  میباشد که بدون  تردید با آن مواجه خواهذ شد، اگرامروز خودیها هم از او روی بر گردانده اند که شاید درکنار مردم قراربگیرند، بخشی از ارتش اگراز شرافت ارتشی و مردمی بر خوردار باشند باید در موقع مناسب سراسلحه رااز طرف مردم بر گردانند به طرف مزدوران ضد مردمی و از مردم حمایت کنند.

استراتژی  سیاست سیدعلی در مورد سیاست خارجی  این است که از اول باید جلوی آمریکا ایستاد در ظاهر، اما در باطن قصد او سازش با آمریکا و بدنبال راه یابی برای بر داشتن تحریم نفت و فروش آن میباشد، مسئله خارجیها هم مسئله حقوق بشر در ایران نیست  وانتخاباتو چگونگی برگزاری آن  و تقلب در آن، سرکوب و تهدید  برایشان بی اهمیت است ، بخوبی آنها از ماهیت ارتجاعی و فاشسیتی آخوند ها و کلیت رژیم ، و تنزئین انتخابات  آگاهند.

بهر حال سید علی از مرحله انتخابات هم که بگذرد، مسئله تحریمها  گلویش را خواهد فشرد  و مشکلات  اقتصادی، سیاسی واجتماعی مردم ایران در بعد از انتخابات بیشتر خواهد شد ، زیرا مردم دیگر مشروعیت رژیم برایشان  زیر سئوال رفته  و اعتمادی ندارند، سید علی  و دستگاه  حاکمیت  ضد ایرانی  او قادر به  پاسخگوئی خواستهای مردم نمیباشند، و بین منافع جمهوری اسلامی با منافع  مردمان ایران، تضادی  مطلق وجود دارد، و دریائی از خون  این منافع را از هم جدا کرده است. 

 به نظر من بعد از انتخابات قلابی  مسئله  درگیری ما بین جناحهای داخلی  رژیم  از اصلاح  طلب قانع  به  آبدارچی بودن، بخشی از اصولگرایان و سپاه رد صلاحیت شده توسط سید علی بجان هم خواهند افتاد،  همچنانکه اولین ترور   معاونامام زادهانجام گرفت ، زیرا دیگر پول هم ندارند که آنها را خفه کنند یا ساکت کنند .

فضایانتخابات مابین این 7 نفر هم فضای سکوت ونوکر منشی خواهد بود و هیچکدام قادر به ایستادن  در مقابل رئیسی نیستند ، زیرا این جنایتکار پرونده فساد، دزدی و جنایت هر شش نفر زیر دستش میباشد و میداند  و میتواند بعد از انتخابات چه بلایی بسرشان بیاورد البته این 6 نفر آنقدر ذلیل وخوار هستند که کار رئیسی را راحت کرده اند.

01.06.2021  

     

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.