آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

اقتصاد در جمهوری اسلامی از هم پاشیده است، بخش سوم

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

کلیه بانکهای درایران ورشکسته شده اندو پولهای مردم را آخوندها ی مزدور و سپاهیان تروریست دزدیده و بخارج برده اند، صندوقهای بازنشستگی کاملا خالی است، بازنشستگان بزودی دچار بی پولی و فقز مطلق و گرسنه خواهند شد، رژیم جنایتکار و دزد اسلامی از  ترس مردم جرات  اعلان ورشکستگی را  ندارد، کشور و  مردم آن را  بسمت یک فاجعه پیش میبرند،که اینهم از نتایج عملکرد سرمایه نشئت گرفته است، و عاملینش در ایران آخوندها و پاسداران و عوامل امنیتی میباشند.

این روزها درخبرها حکایت از آن دارد که دزدان سپاهی بدروغ صحنه سازی میکنندو برای به انحراف کشاندن افکار عمومی ادعا میکنند که سرقت اموال مردم از صندوقهای امانات بانک ملی را سارقان دستبرد زده اند ومحتوای 162 صندوق امانت را به سرقت برده اند. 

اعتراضات خیابانی تقریبا در سراسرکشور شروع شده است، مردم به ماهیت جنایتکارانه ِی آخوندها و سپاهیان دزد تروریست پی برده اند، مردم تبریز بخاطر اعلان سه برابر شدن مالیات به اعتزاضات سراسری پیوسته اند.

مردم با اتحاد خود علیه  تورم  و گرانی از جمله نان، برق، گاز، بنزین، و مواد  اولیه مایحتاج  غذایی میتوانند  کارساز باشند و با عدم پرداخت مالیات همراه با اعتصاب و اعتراض نیروی سرکوبگر رژیم را خلع سلاح کنند، و نظام  را هر روز بیشتر درمضیقه مالی قرار بدهند.

تورم، گرانی سرسام آور، بیکاری، فساد و رانت خواری، تبعیض ،سرکوب ،دستگیری، زندان و شکنجه توسط عوامل مزدوران امنیتی، آخوندها  و پاسداران اکثریت  مردم را  به خیابانها  به  اعتراض کشانده است، کلیه ی شواهد نشان میدهد که بخش اعظم جامعه 90% مردم  از جمهوری اسلامی بریده اند، نشان این بریدن ها، شعار های خشمگین مردم علیه کلیت حاکمیت اسلامی است.

در شرایط فعلی مردمان ایران بشدت زیر فشار اقتصادی قرار گرفته اند، و در خیابان  راه  چاره می جویند، معلمان، کارگران،بازنشستگان، کشاورزان و بیکاران در راستای چاره اندیشی باید منافع ملی خود را با تشکیل تشکلهای صنفی ، سیاسی، و نهادهای مدنی، بدست بگیرند و در راستای مبارزات  هماهنگ خیابانی  بکوشند با هم با تمام  توان  در جهت شکل دادن به ساختار مبتنی بردمکراسی، جمهوری لائیک ونداشتن دین رسمی در کشور و رسیدن به عدالت  اجتماعی، تا دیرنشده  تلاش مضاعف  کنند. 

درشرایطی که مردمان ایران بسرمیبرندو ازاتحاد درخیابان از آنها بیاموزیم  و از گفتگو مابین نیروهای مستقل سیاسی  در جهت توافق و تفاهم برسر راهکارهای عملی که به ضرورت امروز  زندگی مردم کمک کند استقبال کنیم و با درک همدیگر معضل جامعه و  مردم را  هر چه آشکارتر بیان  کنیم  و در راه  رفع  معضلات جامعه  بکوشیم  و نگذاریم همچون تمامی دوران حکومت ننگین اسلامی آخوندها و پاسداران با خرافات مردم را بفریبند همانطورکه در انقلاب 57 متاسفانه با کوتاهی و خیانت بخشی از نیروها مردم بدام توطئه های آخوندها  مزدور و عقب مانده  افتادند  و اکنون همین رویکرد در مقطع عبور از کلیت نظام اسلامی مطرح است و نباید تکرار شود.

همانطورکه درژانویه سال 79 با برگزاری جلسه ای از سران چهار کشور امپریالیستی  در “گوادالوپ “تشکیل شد  و تصمیم گرفتند شاه را بردارند و خمینی را بیاورند، یعنی استبداد سلطنتی وابسته را بر دارند و بجایش استبداد قرون وسطائی مذهبی روحانیت ارتجاعی شیعه را  بگمارند، وظیفه ایرانیان مستقل و آزادیخواه  این  است که  با  اتحاد و اتخاذ سیاستهای مستقل و با آگاهی به امور بین المللی  امپریالیستها ، اجازه ندهیم بار دیگر  یک  حکومت  وابسته  بر مردم بگمارند.

شرایط امروز و معضلات اصلی مردم که جامعه باآنها روبروست، با معضلات قبل از انقلاب ، تفاوتی آنچنانی ندارد ، دیروز همگی قصد بر چیدن بساط استبداد وابسته را داشتیم و امروز میخواهیم استبداد مذهبی را بر داریم هر دو شاه و شیخ، تاج و عمامه از یک تبارند و بدنبال قدرت و ثروت اندوزی هستند ، دیروز امپریالیسم  در ایران کودتای 28 مرداد انگلیسی آمریکائی را  انجام داد امروز نیز از اینگونه معضلات و تهدیدها کاسته  که نشده  بلکه  به آنها نیز افزوده شده است، همین تحریمها، و از طرفی دیگر حمایت از جمهوری اسلامی و دامن زدن به نفوذ اسلامی در پایه های جامعه و اسلامیزه کردن منطقه ، حمایت از طالبان و داعش  و جلو گیری  از سقوط رژیم، هنوز  بقوت خود باقیست.

پس از اینکه بالاخره  مردمان ایران در انقلاب57 از رژیم وابسته شاه  گذر کردند و با عبور از استبداد سلطنتی بدام استبداد دینی افتادند و نتیجه اش را امروز در سراسر ایران  مردم لمس میکنند، مردم و نیروهای مردمی باید هوشیار باشند و رهائی از شرایط امروز تنها در گرو قبول آزادی، استقلال ،جمهوری لائیک و عدالت اجتماعی است.

با سالگرد خمینی هندی زاده عقب ماندو ارتجاعی، سید علی مزدور روسیه درمانده و بیمار روانی نیز سخنانی بی پایه و با فرار از دیدن و  گفتن واقعیت روز در ایران به دفاع  از  حکومت اسلامی تروریست  و دزد  پرداخت ، و با خوش بینی آلوده به تزویر،شرایط اسفبار زندگی مردم را درایران خوب ارزیابی کرد ، و دولت رئیسی قاتل را ستایش ، مردمی  و انقلابی خواندو نسبت به اعتراضات مردم در سراسر کشور گفت  دشمن برای اعتراضات  مردم حساب  باز  کرده است، این سخنرانی بخوبی نشان داد که  مردم  از رژیم  ملاها  (طالبانی و  داعشی)  نفرت  دارند و نسبت  به  کلیت حاکمیت بی اعتماد شده اند، و در تبریز و سایر شهر ها صدای مرگ بر رئیسی و مرگ بر دولت مردم فریب به گوش رهبر مردم فریب و شیاد رسیده و همچون شاه درزمان ترک وطن که گفت صدای انقلابتان را شنیدم  سید علی نیز شعار های تند و درگیریهای مسلحانه  و پیوستن بعضی نظامیان وطن دوست به  مردم، و علاوه براین ها  سید علی مزدور صدای شکستن استخوانهای سرداران رژیم و گلوله خوردن آنها در خیابان را بجشم می بیند و بگوش میشنود  و چاره  را باز در سرکوب مردم می بیند ، غافل از اینکه در برابر نیروی عظیم مردمی  هیچ  نیروی  سرکوبگری ، هیچ دیکتاتوری نتوانسته دوام بیاورد، دیر یا زود بساط ترور  ریا و تزویر و سرکوب او توسط مردم بر چیده خواهد شد.

حرکت اعتراضی مردم  تبریز  و پیوستن آنها به اعتراضات عمومی  وحشت سرتا پای رژیم را  گرفت و علاوه  بر کمک بسیار بزرگی  که از لحاظ روحی به مبارزان سراسر کشور خواهد کرد ، اما  سید علی وقیحانه ادعا  کرد که  مردم  و دشمن  از اعتراضات بهره بر داری میکنند و از اینکه مردم دیگر دین باور ی را از دست داده  اند را  انکار نمود  و  با شیادی تمام گفت و  مدعی این شد که مردم بیشتر دین باور شده اند.

سید علی درمانده و وحشت زده هیچ اشاره ای به مهمترین  گرفتاریهای رژیم  نکرد  نه  داخلی و  نه خارجی، حتی به صدور قطعنامه شورای حکام  آزانس بین  المللی اتمی  علیه جمهوری  اسلامی که بدلایل مخفی کاری و  قطع  کردن دوربین های آژانس صادر شده، نیز  نپرداخت ، و از نتایج  و تاثیر این قطعنامه  درآینده در مورد اقتصاد  ورشکسته شده ایران نیز سکوت کرد، به افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته ، که موج نارضایتی  را بمراتب  افزایش داده هم  عمدا نپرداخت، و  تنها به پشتیبانی و ستایش از رئیس جمهور قاتلش پرداخت.

سید علی مزدور روسیه و ابواب جمعی جمهوری اسلامیش در شرایط دشوار بسر میبرند،  و  در بن بست کامل  گیر کرده اند در درون و برون در محاصره نظامی و اقتصادی قرار گرفته اند، و یکی پس از دیگری پیامدها  و عملکردهای مخرب داخلی و خارجی در موارد مختلف اجتماعی، سیاسی،اقتصادی، زیست محیطی ، فرهنگی و روابط بین المللی  او را با بحرانهای غیر قابل حل مواجه کرده است، که به هیچوجه قادر به حل بحرانهای داخلی و خارجی که گلویش را میفشارد نیست، هم  در رابطه با مسائل داخلی و خارجی  دارای  مدیریت نا کار آمد و مبتذل  میباشد، فساد  روز افزون ساختاری، تحریم های اقتصادی ، تورم غیر قابل  کنترل داخلی، زندگی  روز مره  مردم را  دچار اختلال و  چه کنیم به خیابانها کشانده است، مردم در تلاشند که راه حلی عملی برای  بر چیدن جمهوری اسلامی بیابند، و متحد علیه حاکمیت نا کار آمد و ضد ایرانی در سراسرایران به اعتراض دست زده اند ، زمینه های تحول اجتماعی را  تقریبا فراهم کرده اندو رژیم مستعصل و تنها به سرکوب  و حکومت نظامی می اندیشد ، اما  در روزهای گذشته ما  شاهد اعتراضات گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور علیه گرانی بودیم و با تظاهرات خیابانی در آبادان به اوج  خود رسید و مردان مسلح و نیمه مسلح اقوام در خیابانه به نمایش قدرت  پرداختند، و در تبریز هم  مردم  علیه برنامه سازمان تامین اجتماعی در جهت افزایش حقوق بازنشستگی دست به تظاهرات خیابانی زدند و صفوف پاسداران را شکستند.

شاخ و شانه کشیدن پاسداران ضد ایرانی ،جوانان نسل کنونی را  مصمم تر در بر چیدن بساط سپاه  و  کلیت  نظام تشویق هم میکنند و روزی فرا خواهد رسید که جوانان یک امام زاده هم در سراسر ایران سالم نخواهند گذاشت و این دکانهای فریب و کلاشی را خراب و به آتش خواهند کشیدو قم ومشهد و سایر شهر ها را از لوس وجود دکانهای شیادی پاک  خواهند نمود، اخیرا  آخوندهای مزدور و  باصطلاح  سرشناس که  چهل سال است ثروت مردم را می دزدند و حالا برای تبرعه خود هر کدام سر از آخور مفت خوری بیرون  آورده و  باصطلاح علیه  رهبر  مزدور  خود شعار داده  و حرف مفت میزنند ،هیچگونه اعتمادی به این کلاشان نباید مردم بکنند  همه مفت  خورند  و سربار جامعه،هر اتفاق ناگواریدر ایران ماندد ریزش ساختمان متروپل در آبادان همچون آتش زدن سینما رکس در گذشته دست تروریستی و نابکار سپاه  و آخوند در آن نهفته است، مانند امثال دزدان مشهور واعظ طبیس و خانواده اش در مشهدمعروفترین دزد و چپاولگر آستان قدس رضوی . 

اخیرا تحت عنوان 6 سازمان جمهوریخواه اعلامیه ای انتشاریافته که باعث تعجب حد اقل من شده است،سازمان اکثریت که تا دیروز نوکر دست بسته رژیم جمهوری اسلامی بود و یا اتحاد جمهوریخواهان که تا دیرور دنباله روی “اصلاح طلبان “سینه چاک میکرد و بخشهائی از اینها  در خارج دنباله روی سلطنت طلبان  بودند  و یا  همبستگی جمهوریخواهان که معلوم  نیست چکاره و کجا  قرار دارند علیه یک سخنرانی رضا پهلوی ولیعد سابق ایران لب به سخن پراکنی زده اند و بنظر من این همان ادامه سیاست چهل ساله حفظ نظام جمهوری اسلامی هست ،البته اگر ایراد و حرفی برای گفتن دارید که در خدمت منافع مردم ایران در حال حاضر باشد بزنید  ولی دنبال توطئه  نگردید افشاگری کنید ، خط کشی با سلطنت طلبان آری  ولی شرایط امروز  ایران را  نمیتوانید نا دیده  بگیرید ، مانند  روز روشن است که در اثر بی لیاقتی شماها و پراکندگی و  وابستگی  بعضی از شماها  در خیابانهای شهرهای  ایران  شعار رضا شاه “روحت “شاد مردم میدهند اینکه دیگر دروغ نیست و…  ، اگر راست میگوئید چرا  شما آلترناتیو معرفی نمیکنید، حق دمکراتیک رضا پهلوی است که آلترناتیو خود را بدون هیچگونه مخفی کاری معرفی کندو حتی ادعای رهبری داشته باشد، اشکال این داستان کجاست؟ مگر بخش قابل توجهی از شما دیروز جمهوری اسلامی را تثبیت نکردید و مگر وابسته به شوروی و چین نبودید ، حالا که وابستگی مد روز شده  و استقلال قدیمی رضا پهلوی هم همچون شما طرفدار سرمایه داری وابسته به امپریالیسم آمریکا است.                                                                                                                          در یک کلام بخش زیادی  از مردم بدنبال مسائل مطالباتی و بخشی دنبال مسائل سیاسی هستند، مردم دریافته اند که جمهوری اسلامی مانع اصلی رسیدن مردمان ایران به آزادی، دمکراسی ، جمهوری لائیک و عدالت  اجتماعی در ایران هستند.، و در تدارک سرنگونی کلیت آن میباشند.

13.06.22

Amin.bayat.@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

 

اقتصاد در جمهوری اسلامی فروپاشیده است (بخش اول)

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.