اعلامیه ۶ سازمان سیاسی جمهوری خواه پیرامون سخنرانی آقای رضا پهلوی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

پروژه رهبرتراشی، راه رهائی مردم از شر جمهوری اسلامی نیست!

کشور ما در شرایط فوق العاده دشواری به سر می برد. پیامدهای سیاست ها و کارکردهای مخرب جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی، ایران را با بحران های دامنه  داری روبرو کرده است. جمهوری اسلامی نه قادر به حل بحران های متعدد و اداره کشور است و نه به تغییر تن می دهد. مدیریت ناکارآمد حکومت، فساد ساختاری، تورم لجام گسیخته و تحریم های اقتصادی….. زندگی اکثریت مردم کشور ما را به فلاکت کشانده است. گروه های گسترده ای از مردم از این وضعیت به ستوه آمده و علیه حکومت به اعتراض برخاسته اند. جنبش های مطالباتی و خیزش های خیابانی صحنه سیاسی کشور را دگرگون و زمینه های  تحولات اجتماعی و سیاسی را فراهم می سازند. در هفته های گذشته، اعتراضات مردم علیه گرانی و بدنبال آن تظاهرات خیابانی مردم در آبادان و تعدادی از شهرها و دادن شعار علیه خامنه ای، روحانیت و سپاه، وضعیت جدیدی را شکل داده است. 

این وضعیت شرایط مساعدی را برای همکاری ها در صفوف اپوزیسیون فراهم آورده است. در این میان آقای رضا پهلوی در دو نوبت به صحنه آمده و در نوبت اول خود را به عنوان “صدای اعتراض مردم” قلمداد نموده و تلاش کرده اعتراضات مردمی را به سود خود مصادره کند. ایشان در نوبت دوم در قامت رهیر و با رویکرد پوپولیستی فرمان بسیج داده است. در این نوبت چهار کانال تلویزیونی در خارج از کشور برنامه های عادی خود را قطع کرده و سخنرانی آقای رضا پهلوی را پوشش دادند. در روزهای بعد هم در بخش اخبار و برخی برنامه ها بطور کم  سابقه ای به این موضوع پرداختند. 

برخلاف آنچه آقای رضا پهلوی گفت که نمی خواهد رهبر بشود، او در این سخنرانی در جایگاه یک رهبر اقتدارگرا و پوپولیست قرار گرفت، گروه های مختلف جامعه را مورد خطاب قرار داد، اپوزیسیون را حذف کرد و کوشید “فرمان هدایت اعتراضات” را به دست گیرد. 

پوشش زنده و همزمان چند کانال تلویزیونی و تلاش او برای قرار گرفتن در قامت رهبر، نشان دهنده این است که محافل قدرتمندی در خارج از کشور با بهره گیری از امکانات رسانه ای، می خواهند در شرایط بحرانی کشور آلترناتیو دلخواه خود را بسازند و آقای رضا پهلوی را به عنوان رهبر آن معرفی کنند. دستمایه آن ها شعار گروه هائی از مردم در اعتراضات است که در حاشیه شعارهای مردم علیه حکومت و در راس آن علی خامنه ای، شعار “رضا شاه روحت شاد” سر می دهند و سلطنت طلبان در خارج از کشور با یاری تعدادی از رسانه ها آن را به عنوان شعار اصلی مردم جا می زنند و بگونه ای تصویرسازی می کنند که گویا مردم خواهان بازگشت سلطنت هستند و به آقای رضا پهلوی به عنوان ناجی رهائی کشور از شر جمهوری اسلامی می نگرند. در اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان و اعتراضات مردم اصفهان و خوزستان، شعاری به نفع سلطنت و رضاشاه شنیده نشد. مردم عمدتا خواست های خود را مطرح می کنند و خشم خود را از بی لیاقتی مسئولین حکومتی نشان می دهند. در برخی از اعتراضات از جمله در اعتراضات دانشجویان بعد از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری، شعارهائی علیه سلطه شاه و شیخ سر داده شد.

آقای رضا پهلوی سال ها است که مدعی دفاع از دموکراسی است اما حرف‌های مبهم و تعارض بین عمل و سخن و بویژه عملکرد حامیان و نزدیکان او، ادعایش را با تردید  مواجه ساخته است. او در سخنرانی اخیر خود اپوزیسیون را کنار گذاشت و خود را تنها پشتیبان مبارزات مردم قلمداد کرد. پدر ایشان نیروهای اپوزیسیون را چنان سرکوب کرد که در سال ۵۷ هیچ نیروی سیاسی قدرتمندی وجود نداشت که توان مقابله با روحانیون تشنه قدرت را داشته باشد. آقای رضا پهلوی در دو سخنرانی اخیر نشان داد که قصد بازگشت به حکومتی اقتدارگرا از نوع گذشته را دارد. در حالی که دموکراسی با نفی اپوزیسیون هم خوانی ندارد. وجه مشخصه دموکراسی وجود جامعه مدنی قدرتمند و احزاب سیاسی است.   

این حق آقای رضا پهلوی است که خود را رهبر حامیان سلطنت اعلام کند. ولی این حق او نیست که با نفی اپوزیسیون و بهره گیری از رانت رسانه ها، مدعی رهبری مردم در اعتراضات و در گذار از جمهوری اسلامی شود و کاریکاتوری از رهبری خمینی را تکرار کند. جامعه ایران تفاوت کیفی با سال ۵۷ دارد. جامعه متکثر ایران، پذیرای چنین پروژه ای نیست. 

ما ۶ سازمان سیاسی جمهوری خواه، ضمن اینکه جمهوری اسلامی را مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران و مسبب شرایط اسف بار فعلی می دانیم، مخالفت خود را با هر نوع نهاد مادام العمر در نظام سیاسی آینده ایران ابراز می کنیم و معتقدیم پروژه رهبرتراشی، رویکرد تمامیت خواهی مبتنی بر مناسبات جامعه توده ای، تخریب جریان های جمهوری خواه دموکرات و فعالین سیاسی در داخل و خارج کشور توسط سلطنت طلبان و اشاعه فرهنگ انحصارطلبی، به استقرار دموکراسی در کشور نمی انجامد. به باور ما در پرتو گفتگو و تعامل طیف های مختلف نیروهای سیاسی و همکاری و ائتلاف طیف های همگرا و در نهایت توافق بر سر پرنسیپ های دموکراتیک و الزامات گذار از جمهوری اسلامی است که  دستیابی به دموکراسی امکان پذیر می شود. 

هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

جبهه ملی‌ایران ـ اروپا (سامان ششم)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

۹ خرداد ۱۴۰۱ (۹ ژوئن ۲۰۲۲) 

مطالب مرتبط با این موضوع :

3 پاسخ

 1. با درود بر همه ی جمهوریخواهان و مشروطه خواهان و آنهائی که هیچ هم نمی خواهند. و اما باورکنید که شما ها همگیتان به علاوه ی خود من یک میلیون طرفدار هم در ایران ندارید، نداریم! اصلا همینکه شما پس از سالها و بخوانید دهه ها در خستگی و مرارت و زور زدن شش نفری یک اعلامیه داده اید نشان از بیداریتان دارد توسط شاهزاده رضا پهلوی. چرا که تاریخیت این اعلامیه و واکنشی بودن آن نشان میدهد این شاهزاده رضا پهلوی ست که شماها را بیدار کرده. باید گفت حتا شاهزاده خودش را هم مردم ایران بیدار کرده. و باز باور کنید شگفت آور است که مردم ایران اینچنین در نبود یک آلترناتیو به این مرد اقبال کرده اند. نوشته شما را من دوبار خواندم. باید بدون رودربایستی و حتا بدون طرفداری یا ضدیت بگویم که شماها در نوشته تان بسیار ناروا و ناوارد هستید. برای اینکه اولا گویا یادتان رفته که شعار میدادید :«خمینی، کارگر، برزگر، مجاهد، فدائی، ما با هم متحد میشویم تا بر کنیم ریشه سلطنت» چنانکه من یکبار دیگر هم در سایتی با نام مستعار نوشتم شما ها همگیتان، خودتان و طرز فکرتان در جلو پای خمینی زانو زدید و سر تعظیم فرود آوردید. پس نفرمائید:
  « پدر ایشان نیروهای اپوزیسیون را چنان سرکوب کرد که در سال ۵۷ هیچ نیروی سیاسی قدرتمندی وجود نداشت که توان مقابله با روحانیون تشنه قدرت را داشته باشد».
  نه! روحانیون فقط تشنه قدرت نبودند، تشنه خون نیز بودند و شماها همگی از حزب توه تا جبهه ملی تا مجاهدین خلق و فدائیان خلق و فدائیان اسلام و…همه همدست خمینی و روحانیت شدید!
  با اینهمه من یادم است که خمینی همان موقع با ساده گوئی داستان سه یا چهار نفر را تعریف می کرد که وارد باغی شده بودند و وقتی باغبان آمد برای دستگیری و قتل یکی با دیگران همدست شد و او را به درختی بست، سپس برای بستن یکی دیگر با باقی مانده همدست شد و همینطور همشان را به درخت و بست و گردن زد! شما شش نفر نویسند از همانهائی هستید که با خمینی برای کشتن رفقایتان و دیگران با هم رقابت داشتید، شماها در کشتار سران وطن پرست حکومت شاه که واقعا ایران دوست بود و ایراندوست بودند و حتا فاسدترینشان به خمینی و کل دین و ایمان و کتابشان می ارزید همدست شدید و چنان همدست شدید که حتا خمینی در برابر شما آدمی معتدل مینمود. برای اینکه چنانکه دوست دیگری نیز نوشته آدم مطمئنی برای ما دانشجویان تعریف میکرد که اسیران مدرسه رفاه را هر روز میبردند پشت بام مدرسه رفاه تا تیرباران کنند اما کسی نبود که جرآت کشتار داشته باشد… با فشار شما چپها و خصوصا مجاهدین خلق که فرزندان واقعی و حقیقی خمینی بوده و هستند وارد عمل شدند و قتل آن آنسانها را با همدستی به خمینی تحمیل کردند. و البته شماها هرگز نه شرفش را داشتید و نه جرآتش را که به این اشتباعتان اعتراف کنید. بر عکس حتا به جنایات و خصوصا به جنایت خودتان در قتلعام پاسگاه سیاهکل که چند پاسبان بیچاره با حقوق دوهزار تومان در ماه را کشتید افتخار هم میکنید و. هر سال آنرا جشن هم میگیرید!!! در صورتی که اگر آن تحمیل کشتار بر خمینی بر عکس میبود یعنی فشار می آوردید که آن کشتارها نشود هرگز نبودت خودتان نمی شد و راه انقلاب راه دیگری میبود و ما امروز در چنین وضعیتی نمی بودیم. خمینی البته که استعداد چنین جنایتهائی را داشت، او و ایده او ۱۴۰۰ سال تمرین و تمرکز عملی و تئوری جنایت را در ذهن خود داشت همچنانکه مجاهدین خلق نیز اینچنین بوده و هست و لچک سر مریم رجوی بیرق آن جنایت و هم تجاوز پیامبر اعظم به دختر بچه ای بنام عایشه است و تجاوز امام حسین به شهربانو ساسانی بر سردر این قلعه ی جنایتکاران ست. اما هر جنایتکاری پیش از جنایت پرتردید است و اگر آغاز نکند شاید هرگز آغاز نکند اما وقتی آغاز کرد کار کشته خواهد شد و این چنین شد که امروز جنایت و قتل تبدیل به روزمرگی حکومت اسلامی ست. به آقای رضا پهلوی برگردم اصلا خود نوشته شما شش گروه اعتراف به این است که شاهزاده رهبر شما هم هست، چرا که شما تاکنون هرگز چنین اعلامیه ای نداده بودید. بنا بر این گوئی سخنان او فرمان صدور اعلامیه را به شما داده است. در هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم جایگاه رضا پهلوی حتما در سراسر ایران از همه ی شما چپها و ما جمهوریخواهان بالاتر است. من از چپهای ایرانی از مجاهدین میپرسم که شما برای کدام سابقه و کدام ارزشتان میخواهید در ایران جایگاهی داشته باشید. من خودم را یک چپی ملی ایرانی میدانم که صددرصد جمهوریخواهم اما از عدم داشتن یک سازمان یک اندیشه راهنما و یک انسانی که دانشمند و دارای شخصیت باشد و در راس آن سازمان باشد مجبورم به شاهزاده رضا پهلوی امید داشته باشم. من نوشته رضا علیجانی را ارج مینهم. او سرانجام دریافته که جایگاه آقای رضا پهلوی جایگاهی مهم است و حتا مهمتر از خود فیزیکی و جسمی اوست. او جایگاه معنوی و تاریخی و تمدنی دارد. او فرزند و نوه دو پادشاه بنیان گذار ایران نوین است. من البته به سخنان شاهزاده و نوع سخن گفتنش و عدم گفتمان و عدم تسلط او بر پاسخ به پرسشها او خصوصا نظر روشنش در مورد دموکراسی آزادی و حقوق بشر و لائیسته و سکولاریسم انتقاد دارم. اما واقعا در نبود یک شخصیت کاریسمای برتر ما ناگزیریم تا اطلاع ثانوی به همین ایشان اکتفا کنیم و نه تنها کمکش کنیم بلکه او را بسوی جلو هلش هم بدهیم!
  دوستانی که موافق هستند این نظر را کپی کنند و برای دیگران بفرستند!
  جمهوریخواه شماره ۷ از تهران

 2. داریوش خیر مرقوم فرموده اند:
  در راس حکومت اینده ایران باید افرادی قرار گیرند که بخاطره ازادی کشور و مردم در حبس و شکنجه بودند نه کسی که با پول مردم زندگی مرفعی در امریکا داشته.
  عجب حکمی صادر فرموده اید! درست مثل این است که فتوا صادر کنید که هر کس میخواهد رئیس یک بیمارستان بشود باید زندان رفته باشد، باید شکنجه شده باشد. شما آقای داریوش دارید فتوای خودی و غیر خودی صادرات میکنید همچنانکه همین حکومت اسلام صد بشر هم «از ما و بر ما» دارد. به نظر من به عنوان یک جمهوریخواه رضا پهلوی از در فردای همین هفته واقعا اعلام جمهوریخواهی کند حتما از همین حالا در راه رسیدن او به ریاست جمهوری خواهم کوشید. و اگر قرار باشد مثلا یک چپکی با ایده های شصت سال پیش بخواهد ریاست جمهوری شود در راه او نخواهم کوشید. چرا که اغلب همین آدمهائی گه این سند را امظاء کرده اند اولا عددی نیستند و جایگاهی هم در ایران ندارند، همچنان که «شورای مدیرت گذار» با آن آدمهای معلوم الحال و تجزیبه طلب هم در ایران هیچ جایگاهی ندارد. پس باید به شما عرض کنم که الکی و بدون پشتوانه حرف می زنید. آقای منوچهر بختیاری که مغز فرزندش را حکومت اسلام و قرآن ضد بشر پریشان کرده از توی زندان با شاهزاده رضا پهلوی تلفنی گفتگو میکند و خواهان بازکشت اوست. چرا؟! بر ای اینکه رض

 3. در ادامه بگویم که این دستگاه شما درست عمل نمی کند و انسان را عصبی میکند. دوبار نوشته ی من ناگهان پاک شد.
  در ادامه بگویم که ملت ایران در یک اتباه تاریخی که باید آنرا خودکشی تاریخی نام نهاد که پر بود از حسادتها و کینه توزیها شاه ایران دوست را به بدترین نوع ممکن گریان از ایران بیرون کرد. همینهائی که این اعلامیه را امضاء کرده اند همگیشان در برابر خمینی زانو زدند و کرنش کردند. حال دوباره حتما میخواهند مثلا فرخ نگهدار را یا مثلا محسن چریک را یا یکی از سران حزب توده را یا از چریکهای فدائی خلق را به قدرت برسانند. چپ ایران یک چپ خاک بر سر است. بروید سری به سایت مقلا زمانه بزنید تا ببینید که حمله آیت الله پوتین که با پشتیبانی سیدعلی پوتینوف خامنه ای در جریان است را به گردن غرب می اندازد! آن رئیسش هم که هم از آخور لنین و استالین منیخورد و هم جیره خوار هلند است به اسلامیاتش افتخار میکند. برای همین بدبهتی ما یکی دوتا نیست. من همچون دوستان بسیاری در ایران چپی هستیم ولی از اینکه هیچ بله هیچ جایگاهی چپ در میان مردم ندارد عزاداریم. اما اینرا هم میدانیم که چپی های ایرانی آبروی چپ را در جهان برده اند. حزب حیانتکار توده سازمان فدائیان خلق، گروه تروریستی فاشیستی مجاهدین خلق واقعا همچون ویروسی خطرناک مردم را از چپ فراری داده اند. جالب است که اینان در لو دادن اعضای خودشان و دادنشان بدست پدر روحالنتیشان خمینی تا گردن آنها علی وار بزند و سرشان را ببرد از هم پیشی میگرفتند. حالا اینان از سر حسادت قدیمی و از سر بیکارگی که در این ۴۳ سال یا در خدمت حکومت اسلام ضد بشر بودند و یا بیکار الدوله تا دیدند شاهزاده رضا پهلوی چیز گکفته که سرتاسر ایران را بسوی سخنانش کشانده همهی این شش گروه که شاید ۶۰ دنفر هم نباشند را بیدار کرده. خب بفرمائید اعلامیه بدهید ببینیم در کجای ایران کسی فریاد می زند کیانوری روحت شاد! یا خسرو گلسرخی روحت شاد! بیدار شوید ال خوابآلودگان. به جال اینکه خوشحال باشید که سرانجام رضا پهلوی چیزی گفت که در ایران میلیونها نفر گوش کردندو چنین اعلامیه ای میدهید! کسی به شما گوش نخواهد کرد. همان در غرب که هستید بمانید و از مزایای بیکاران و الافان بهره ببیرید و هر از چندی چند فحش و ناسزا به غرب و امپریالیسم و امپریالیستها بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.