سخن روز

۱۲- از ٪همه باهم٪ و پیشنهاد عملی در ۱۳ ماده

6 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=122735

لینک کوتاه

به دنبال نقد و رد تز گمراه کننده «همه با هم» که چند سال است بر اساس تجربیات و تفکرات بیان می کنم و اخیر در ارتباط با نوشته آقای نوری علا آنرا تکرار کردم، نظرات موافق و مخالفی ارائه شد که مرا علاقمند به ارائه مراتب زیر کرد. 

وقتی عکس العمل ها را بررسی کردم در یافت من این شد: کسانیکه برای سرنگونی یا گذار از جمهوری اسلامی تجربه های این نوع اتحاد های نافرجام را دارند و نتایج تلخ کوشش های چندین دهه گذشته را برای ایجاد همبستگی، اتحاد، همگرائی، همسازی، جبهه و … در این چهل سال گذشته را چشیده اند و همینطور هنوز در جستجوی راه حل برای رهائی از جمهوری اسلامی و ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه هستند از آن استقبال کردند. 

دسته دومی، که بدون شک دغدغه مردم و میهن را دارند و می خواهند هرچه سریعتر این رژیم را سرنگون کنند شاید در اثر کمک تجربگی آنرا رد کردند. از هر دو دسته سپاسگزارم. اعتقاد من بر این است که کسانیکه به  اتحاد های بزرگ اعتقاد دارند راه خود را بروند و برایشان آرزوی موفقیت می کنم. ماده ۱۳ این نوشته در مورد آنها نیز صادق است. اما کسانیکه از اتحاد های بزرگ نتیجه نگرفته اند هرگز سکوت نکنند، اتحاد های کوچک ( کپه ها) یا اتحاد های متوسط ( تپه ها ) را پی ریزی بکنند. زیرا راه نجات جامعه شاید در راز دوم نهفته باشد. چند نکته مهم است که در اینجا به دسته پیشنهاد شود، اما قضاوت بر عهد خود آنها و بر اساس موقعیت و ضرورت های هر مجموعه باشد.

 ۱ – به نظرم در مورد افراد، اگر می توان، از پیش نباید قضاوت کرد. زیرا آنچه بر جامعه ما گذشته و میگذرد و آنچه در دنیا واقع شده و می شود بر روی افراد اثر گذارند.

۲ – یقین دارم کسانی که می توانند باهم بر اساس یک سری اصول که محتوای آن هر چه باشد کمتر اهمیت دارد، به توافق برسند برای دموکراسی و ازادی امروز و فردای جامعه ضرورت دارد.

 ۳- همکاری ها در فضای مجازی و غیر مجازی و بطور عمومی باشد بهتر است. 

۴ – مجموعه بهتر است از نظر تشکیلاتی نرم (الاستیک) و روانه ای (متحول) برخوردار باشد. 

۵- داخل شدن و خارج شدن در مجموعه باید اختیاری و ساده و آزاد باشد.

 ۶ –  از اجبار های تشکیلات سنتی پرهیز شود. 

۷ – افراد آزاد، دموکرات و مستقل باشند تا مجموعه این خواص را در ADN یا DAN خود داشته باشند. 

۸ – ( اندیشه، بیان و عمل ) سه  قوه متحرکه باشد.

۹ – با اندیشه جمعی، برنامه ریزی اجتماعی ارائه شود.

۱۰ – با بیان آن، با مردم به مشاوره و مشارکت گذارده شود و با آنان  ارتباط صمینانه بر قرار گردد. اعتماد آفرین است

۱۱ – با عمل، ابتکار و کنشگری و در موارد لزوم واکنش انجام پذیرد. 

 ۱۲ – بطور مرحله ای یا پریودیک یک گزارش رسمی عمومی برای  قضاوت مردم انتشار پیدا کند. اطمینان آفرین است.

۱۳ – سایت و تله ویزیون رنگین کمان که از هر نظر مستقل و آزاد است و سامانه ای عام المنفعه دارد در اختیار این مجموعه ها قرار خواهد. 

فرهنگ قاسمی

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما