اخبار و حقوق زنان

از زنان باستانی خودمان، تا کنفرانس زنان ۲۰ برلین: شکوه میرزادگی

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=89042

لینک کوتاه

امسال پیام اولین روز «کنفرانس زنان ۲۰» (آوریل ۲۰۱۷) این بود که: حقوق زنان، حقوق بشر است و زنان باید هر چه بیشتر در فعالیتهای اقتصادی جهان مشارکت داشته باشند.
خانم مرکل صدراعظم آلمان در این کنفرانس، که در برلین برگزار شد، تاکید کرد: «باید تفکر سنتی که زنان، فقط پس از راهی کردن فرزندان به مدرسه، می توانند وارد بازار کار شوند را تغییر داد.» ایشان همچنین گفت «در صورتی که دولت ها امکان نگاهداری از فرزندان را برای خانواده ها فراهم آورند٬ بدون شک خانواده ها از آن استقبال کرده و زنان خانواده نیز به عنوان یک نیروی کار موثر به فعالیت اقتصادی خواهند پرداخت».
دلم می خواست خانم «مری کخ» باستانشناس مشهور آلمانی و نویسنده ی کتاب «داریوش» آن جا بود و متن یکی از لوح های دوران هخامنشی راکه در کتابش آورده، در این کنفرانس می خواند که: « در دوران داریوش مرخصی زنان باردار برای زایمان پنج ماه ‌بود. پس از این مدت زن‌ها این امکان را داشتند که کار روزانه خارج از خانه را کوتاه کنند تا قادر به برآوردن کارهای دیگر خود نیز باشند. در عین حال نوزادان را در طول کارمادر در مهد کودک هایی که نزدیک به کار زنان بود نگهداری می‌کردند» (نقل به مضمون).
کنفرانس زنان ۲۰، که زنان ۲۰ کشور صنعتی و تازه صنعتی شده در آن شرکت دارند، قصدش بوجود آوردن امکاناتی ست که زنان بتوانند همسان مردان در کارهای اقتصادی شرکت فعال داشته باشند.
از فیس بوک شکوه میرزادگی

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما