امروز پنج شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

ساعت ۱۹:۱۳

 
تلویزیون رنگین کمان

ارزیابی فایل صوتی رضا پهلوی و اینکه ترجیح ایشان جمهوری انتخابی نسبت به‌ پادشاهی‌ موروثی ‌است

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=129914

لینک کوتاه

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگوی کوروش پارسا با فرهاد فرجاد از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران
ارزیابی فایل صوتی رضا پهلوی و اینکه ترجیح ایشان جمهوری انتخابی نسبت به‌ پادشاهی‌ موروثی ‌است.
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما