اثری از دوران صفویه را به طور عمدی ویران کردند

اثری از دوران صفویه را به طور عمدی ویران کردند

54
0
SHARE

یک خانه تاریخی که تا سال های اول انقلاب سرپا و سلامت بود، ابتدا به حال خود رها شد و سپس در دوم نوامبر ۲۰۱۷، به طور عمدی و با اطلاع و نظر سازمان میراث فرهنگی و مسئولین حکومتی با خاک یکسان شد.
این اثر تاریخی در سال ۱۳۵۴ (۳ سال قبل از انقلاب) در فهرست آثار ملی ایرانی به ثبت رسیده، و از نظر قانونی جزو اموال عمومی مردمان ایران بود.
این خانه که از دوران صفویه تا به دوران جمهوری اسلامی راه آمده بود، و در این دوران ویران شد، به نام خانه نائل خوانده می شد و در محدوده میدان قدس (طوقچی) اصفهان قرار داشت.

خانه نائل تا دیروز

 

خانه نائل امروز

روشن است که این ویرانی به خاطر سودجویی های برملا شده وابستگان حکومتی بوده و در آینده ای نزدیک بر ویرانه های آن سازه ای سر خواهد کشید که در راستای خواست ها و منافع جمهوری اسلامی باشد و نه مردمان ایران.

اثری از دوران صفویه را به طور عمدی ویران کردند

بدون نظر

پاسخ دادن