اتحاد مردم خوزستان- فارس- آذربایجان- لرستان و…برای سرنگونی رژیم آخوندی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش چهل و یک
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

 

اعتراضات مردم مبارزخوزستان به بحران آب که در 24 تیر ماه  امسال شروع شده  و تا کنون ادامه دارد  و میرود که کلیه شهرهای  خوزستان را در بر بگیرد ، در دفاع از خواستهای مردم خوزستان ، مردم  استانهای  دیگر کشور اقدام به اعتراض کرده وبرای پشتیبانی و همدردی با مردمم خوزستان بپا خواسته اند، ازگارکران زحمتکش هفت تپه          ، کارگران شرکت نفت ، وگرفته همه با تمام  نیرو در کنار مردم خوزستان قرار گرفته اند ،پاسخ ناجوانمردانه و ضد ایرانی پاسداران جنایتکار بدستور سید علی مزدور آدم کش  شلیک گلوله بسوی مردم است .                     

 این اعتراضات که در خوزستان شروع شده میرود که  در سراسر کشور گسترش یابد فقط  اعتراض  به  مسئله آب نیست گرچه نبود آب  مسئله بسیار مهم  و حیاتی است ، اما  جنبش آزادیخواهی در خوزستان  که  توسط  سید علی جنایتکار  آنها را بهاغتشاشگر،مزدور بیگانهوتجزیه طلبخطاب میکند و مردم را تهدید به سرکوب  و کشتار مینماید ، تازگی ندارد، سالهاست که مطالبات بحق سیاسی واجتماعی مردم خوزستان با سایر نقاط  ایران گره خورده و بصورت مسالمت آمیز تا کنون بوده  اما امروز برای همه گان آشکار شده که در خوزستان دولت جمهوری اسلامی و سید علی قاتل با پاسداران جنایتکارش برنامه ریزی از پیش تنظیم کرده اند که سر زمین خوزستان حاصل خیز و ثروتنمد را کاملا  در اختیار خود و آنرا در اختیار چین کمونیست قرار بدهند  و در برنامه مخربشان کوچ حتی اجباری مردم خوزستان به نقاط دیگر گنجانده شده است، و بامدیریت خائنانه  و عمدا آب را به روی مردم خوزستان بستند.

سپاه پاسداران جنایتکار و آدم کش با برنامه محیط زیست در خوزستان را بخصوص به آنجا کشانده اند که کارون و زاینده رود را خشک کرده و از آب آن استفاده نامشروع برای کشاورزی و استخراج نفت بنفع خود بکنند.

جمهوری اسلامی از بدو بوجود آمدنش با حمایت امپریالیسم در گوادالپ هیچگونه اعتراض و تظاهرات حتی  صنفی ومسالمت آمیزمردم را تحمل نکرده و نخواهد کرد و به هیچ خواست ومطالبات مردم چه صنفی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  گردن نخواهد گذاشت ، در هر اعتراضی وحشیانه آدم کشان خود را برای  کشتار معترضین  به  خیابانها فرستادند و جوانان معترض را کشتند.

شعار های مردم در تظاهرات مسالمت آمیز بخاطر نبود آب تبدیل به شعار ها ئی شد که کلیت نظام جمهوری اسلامی و سید علی قاتل  را نشانه  گرفتند و  به شعار مرگ بر  خامنه ای ، ماجمهوری اسلامی نمیخواهیم  ومرگ بر جمهوری اسلامیتبدیل شد، و حتی به در گیری مسلحانه  مردم با مزدوران سپاه و نیروهای امنیتی منجر شد. 

سپاه جنایتکار و امنیتی های مزدور تا کنون تعدادی از جوانان معترض را بضرب گلوله کشتند و تعداد  بیشماری  را بازداشت کرده اند و همچنین تعدادی بیشمار از مردم را مجروح کرده اند، جواب این جنایات را چگونه باید داد.

اعتراضات به شهر های مختلف دیگر در کل استان  خوزستان سرایت کرده  و در سایر شهرهای ایران نیز  از جمله الیگودرز، آذربایجان و اصفهان ، تهران ودر حمایت از مردم خوزستان  به پا خواسته اند. 

اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی ونداشتن آزادی حق اعتراض گره خورده با اعتراضات مردم  در سراسر کشور به قطع برق که دستگاه جنایتکار سید علی آگاهانه اقدام به اینگونه جنایات علیه قاطبه مردم ایران  برای نابودی آنها تدارک دیده و همچنین این اعتراضات با مبارزات کارگران هفت تپه  و مراکز نفتی که همراه  با اعتصاب، میروند که سراسر کشور را فرا بگیرد و به این معضلات، سپاه وسید علی اگاهانه ویروس کرونا را پخش کرده وهر روز صدها نفر را میکشند، تنها راه جلو گیری از کشتار بیشتر و ملیونیهمبستگی ملیکلیه  اقشار مختلف  جامعه است که میتواند با قدرت جمهوری اسلامی رااز قدرت پائین بکشد، قیام مردم تبریزو آذربایجان درپشتیبانی از مردم خوزستان و اوج عظمت اتحاد و همبستگی مردمان ایران را نشان میدهد.

بنظر من استان خوزستان یکی از مناطق پر آب  و حاصلخیز در ایران بوده  و بموجب اتخاذ سیاستهای  ضد مردمی دولت و سید علی و آخوندها که زمانی با راه اندازی سیل میخواستند به افکار عمومی بقبولانند که این استان احتیاج به آب ندارد و آب سد ها ی آنرا به مناطق دیگر برای سوء استفاده روان کردند ، پر آب ترین رود ایران  یعنی  رود کارون را خشگ کردند، رودهای کرخه ، اروند رود و رود دز را خشگ کردند همه آگاهانه و با برنامه بوده است.

با ساختن بی رویه وغیر کارشناسی محیط زیست درخوزستان که بر روی سد بزرگ کارون  مانند سد مسجد سلیمان ، سد دز، و سد مارون، گتوند، کرخه و امثالهم را بر روی آن ساختند که باعث خشگ کردن رود ها و رسیدن آب به نقاط حساس دیگر شده است و کل رود خانه کارون را خشگ  کردند.

خشگ کردن آگاهانه ی  تالاب هورالعظیم  باعث خشگ شدن نخلستانها  و پایان دادن  به کار کشاورزان ، دامداران  ماهیگیران در منطقه شده و این عمل آگاهانه و سود جویانه انجام گرفته که در حقیقت فجایع زیست محیطی را ببار آورده است، و مجوز خشگ کردنهورالعظیمرا شورای عالی امنیتی به نفع شرکت نفتی چین داد تا خشگ شود.

در این شرایط اسفبار حمایت ازاعتراض مردم خوزستان در سراسر کشور رو به گسترش است، و باید برای رهائی از دست ملاها و سپاه و سید علی، کلیه تشکلهای مستقل صنفی ، اجتماعی و سیاسی  با هم هماهنگ  و متحد  به اعتراضات مردم خوزستان  به پیوندند.

دولت جمهوری اسلامی و بیت سید علی با سپاه سرکوبگرش اعتراضات را به تجزیه طلبان نسبت میدهند ، در اینجا قویاباید ادعا کرد که مردم خوزستان  را با تجزیه طلبان ارتباطی نیست اگر چند عنصر در میان  تظاهرات  ها  خود نمائی کرده  نباید آنها را جدی گرفت و بدروغ  پرداریهای  سید علی و اعوان و انصارش بها داد، البته  این  ترفند تجزیه طلبی هم با شکست روبر شده است.

اقوام ایرانی از کرد، بلوچ، آذری ،سیستانی و لر ومتحد و هم زبان و با صدای بلند و رسا اعتراض به سرکوب وحشیانه مردم خوزستان کرده اند ودر برابر جمهوری اسلامی باهم متحد ندو این راه را تا  پیروزی مردم  بر جهل  و فساد ادامه خواهند داد و دیگر تبعیت از دولت و عملکرد سراسر ننگین  و آدم  کش جمهوری اسلامی   نخواهند کرد، بلکه به مبارزه مشترک برای بر چیدن کلیت نظام تبهکار اسلامی خواهند ایستادو شیوه  مبارزه را در حقیقت دولت جمهوری اسلامی برای مردم تعیین کرده است یعنی زمانیکه  سپاه جنایتکار بفرمان سید علی  بر روی مردم  معترض خوزستا ن آتش میگشاید،  جواب گلوله همان شعارمعروفکلوخ انداز را پاداش با سنگ است، را باید  داد.        

از روز اول انقلاب این حکومت اسلامی ننگین به هیچیک از خواستها و مطالبات مردم اهمیت نداده و باشدید ترین وضع و با نیروی  قهر  نظامی به  کشتار مردم دست زدند، امروز این کشتار با مقاومت رزمنده  و مسلحانه  مردم روبرو شده  است، تا دیکتاتوری ملاها را از حاکمیت پائین بکشند، هیج دیکتاتوری خود بخود عقب نشینی نخواهد کرد  و دست از کشتار بر نخواهد داشت بخاطر حفظ و بقای نظامش پس تنها راه همبستگی ملی همه اقشار جامعه برای برون رفت ازاین شرایط است و مردم حق دارند جهت دفاع از خود دربرابر گلوله های عوامل سید علی دست بهر شیوه ممکنه که میخواهند و میتوانند بزنند حتی مبارزه مسلحانه.

دولت جمهوری اسلام در کلیتش ، سپاه  پاسداران جنایتکار و سید علی با کشتار مردم  کارشان به بن بست  کامل کشیده شده است ، مشروعیت ندارند، مجلسشان 10 در صدی و رئیس جمهورشان یک آدم کش 3%  و در جهان بمثابه یک دولت تروریستی با آنها رفتار میشود، و دولتهای امپریالیستی جهان آمریکا، چین. روسیه هم در جهت حفظ منافع خود دست رد به سینه سید علی قاتل  زده واز این ببعد هم  خواهند زد ، پس مردم ایران باید به اعتبار جنبشهای اجتماعی سراسر کشور نیروهای خود را در برابر نظامولایت فقیهو عوامل سرکوبگرو جنایتکارش سازماندهی کنند و راه دیگری ندارند،با استمرار جمهوری اسلامی هیچ افق روشنی برای مردم وجود ندارد،درحال حاضر عوامل سر کوبگر رژیم از شهر های مختلف به خوزستان گسیل داده شده اند ،  که با تمرد نیروهای محلی جهت سرکوب رژیم در خوزستان روبرو شده  و سعی در تفرقه افکنی میان مردم دارند،.

اخیرا با بالا گرفتن اعتراضات مردم در سراسر کشور وحشت سرتا پای کلیت حکومت را فرا گرفته  ورژیم  بدستور سیدعلی از گروه های تروریستیکتائب حزب الله،حشدالشعبی،طالبانولشگر فاطمیون  وزینبیوناین مزدوران اسلامی و عقب ماند ه ی آدم کش خواسته که به ایران بیایند وکتائب حزب اللهعلنا و رسما  وارد ایران شده است،مردم و نیروهای مبارز آگاهانه و بخاطر عملکردکشتار بیرحمانه این گروهها باید بمقابله بر خیزند  تا دیر نشده ونباید به عوامل دست نشانده وتروریست جمهوری اسلامی فرصت داد درغیر اینصورت کشتار جوانان از گذشته بیشتر خواهد بود، دخلع سلاح و اخراج آنها باید در دستور کار مردم مبارز خوزستان قرار بگیرد، 

همبستگی ملی

با همبستگی ملی اول باید مانع اصلی یعنی کلیت نظام جمهوری اسلامی را از سر راه رسیدن به دمکراسی بر داشت بعد از این مرحله است که با ایجاد جو دمکراتیک، آزادی احزاب،آزادی انتخابات، مردم تشخیص بدهند که چه نظامی را خود قبول داشته و آنرا آزادانه انتخاب کنند، هیچ راهکاری در چهارچوب  جمهوری اسلامی  و در راستای منافع ملی مردم  ایران  نیست ، همدردی خامنه ای مزدور با  مردم خوزستان یک شیادی دیگری بیش نیست  و در جهت انحراف افکار عمومی میباشد .

رژیم ایران یک نظام مذهبی فاشیستی  و استعمار گر است، توطئه ، تفرقه افکنی جزء برنامه های روزانه او است و میان اقوام، ابواب جمعی محیط زیست ،طبقه کارگر، معلمان،جنبش زنان،مالباختگان، بازنشستگان و بطور کلی در به انحراف کشاندن افکار عمومی عملکردی ضد مردمی دارد.

اتحاد همبستگی مردمان ایران در پشتیبانی از مردم  خوزستان  یک  نیاز همه گانی ، حیاتی  و استراتژیک  در  کلیه عرصه های مبارزاتی علیه سیستم ارتجاعی مذهبی ایران است.

مردم ایران امروز با جسارت تمام در خیابانها مقابل عوامل کشتار ایستاده اند  و شعار میدهند علیه  کلیت سیستم  و میگویند این رژیم مذهبی را نمیخواهند.

اخیرا دولت آمریکا گفته که رئیسی جلاد 67  دستش بخون آغشته است و حق  ورود به سازمان ملل  در امریکا را ندارد و نباید به او اجازه ورود داده شود .

دست آورد مبارزه مردم خوزستان وحد ملی بود  در حقیقت بحران آب  درایران، نتیجه عملکرد  اقتصادی در خدمت منافع سرمایه داری داخلی و در نهایت در خدمت سرمایه داری جهانی است، زیرا رژیم مستاصل مذهبی ایران بخاطر صادرات غیر نفتی ، کلیه اقتصاد  ایران را ناچارا با  منافع سرمایه داری تجاری پیوند زده  و یکی از جلوه های آن  بحران آب در  خوزستان است، همین مسئله و بحرانها در نقاط  دیگر کشور بطریق دیگر آشکارا  دیده میشوند، که هزینه ملی داخلی آن گران تمام  میشود، و در نهایت ضرر هم میدهند، اما با  بی توجهی  و سوء مدیریت به  نتیجه اینگونه رفتارها مسائل متعدد بحرانی سراسری بوجود آورده که جمهوری اسلامی قادر به حل هیپکدام نخواهد بود.

25.07.2021

                     

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.